ઇન્ફોસિસ વિકલ્પ ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
0 400+0 % ₹ 295+0 % 1,160 ₹ 0-66.67 % 1.53 એલ-0.78 % 1.6 કે
0 1.2 K+0 % ₹ 308+0 % 1,200 ₹ 0-25 % 3.25 એલ-0.12 % 15.2 કે
- - - 1,240 ₹ 0-33.33 % 27.2 K-4.23 % 7.2 કે
0 15.2 K+0 % ₹ 177+0 % 1,260 ₹ 0-45.45 % 37.2 K-9.71 % 5.6 કે
0 26 K+0 % ₹ 127+0 % 1,280 ₹ 0-42.86 % 89.2 K-0.89 % 2 કે
1.6 કે 36.4 K+0 % ₹ 204+6.43 % 1,300 ₹ 0-46.67 % 5.3 એલ-8.44 % 1.33 એલ
0 31.6 K+0 % ₹ 188+0 % 1,320 ₹ 0-38.46 % 1.13 એલ-2.41 % 6.4 કે
0 26.4 K+0 % ₹ 152-0.16 % 1,340 ₹ 0-35.71 % 1.93 એલ-8.17 % 38 કે
6.4 કે 45.2 K-3.42 % ₹ 145+5.03 % 1,360 ₹ 1-28.57 % 2.54 એલ-1.86 % 34.8 કે
800 40.4 K+0 % ₹ 124+8.04 % 1,380 ₹ 1-34.48 % 3.13 એલ-7.89 % 1.5 એલ
78.4 કે 5.1 એલ-3.55 % ₹ 103+12.66 % 1,400 ₹ 1-40.91 % 17.19 એલ+0 % 4.55 એલ
28.4 કે 5.39 એલ-0.74 % ₹ 84+14.36 % 1,420 ₹ 2-45 % 5.24 એલ+2 % 5.7 એલ
91.2 કે 4.1 એલ-2.19 % ₹ 66+18.23 % 1,440 ₹ 2-50 % 7.95 એલ-7.71 % 7.14 એલ
5.46 એલ 30.14 એલ-0.69 % ₹ 48+21.86 % 1,460 ₹ 5-48.6 % 9.65 એલ+7 % 13.4 એલ
12.98 એલ 4.68 એલ-35.98 % ₹ 33+22.41 % 1,480 ₹ 9-42.68 % 8.21 એલ-3.75 % 18.51 એલ
સ્પૉટની કિંમત: 1,498
સ્પૉટની કિંમત: 1,498
64.02 એલ 48.09 એલ-12.09 % ₹ 21+22.92 % 1,500 ₹ 17-36.26 % 12.63 એલ-7.91 % 28.06 એલ
45.59 એલ 32.57 એલ-0.17 % ₹ 11+18.18 % 1,520 ₹ 28-28.87 % 3.54 એલ+10 % 6.09 એલ
25.23 એલ 32.96 એલ-0.48 % ₹ 6+11.76 % 1,540 ₹ 42-22.63 % 3.3 એલ-0.12 % 1.59 એલ
12.83 એલ 18.59 એલ-1.09 % ₹ 3+1.64 % 1,560 ₹ 60-17.32 % 1.27 એલ-23.19 % 82.4 કે
6.47 એલ 5.34 એલ+7 % ₹ 2+0 % 1,580 ₹ 80-13.67 % 57.2 K+13 % 32 કે
12.74 એલ 27.84 એલ-1.96 % ₹ 2-6.06 % 1,600 ₹ 99-11.04 % 2.64 એલ-3.51 % 31.2 કે
2.81 એલ 5.22 એલ+5 % ₹ 1-9.52 % 1,620 ₹ 115-8.89 % 41.2 K-0.96 % 800
1.14 એલ 3.36 એલ+0 % ₹ 1-5.88 % 1,640 ₹ 130-8.03 % 22.8 K-1.72 % 2 કે
22 કે 38.8 K-16.38 % ₹ 1-33.33 % 1,660 - - -
1.18 એલ 4.04 એલ-3.72 % ₹ 0-30 % 1,680 ₹ 172-4.84 % 1.52 એલ-1.04 % 1.6 કે
27.6 કે 1.03 એલ+6 % ₹ 0-25 % 1,700 - - -
51.6 કે 2.51 એલ-1.57 % ₹ 0-40 % 1,720 ₹ 218+3.25 % 54.8 K-2.84 % 1.6 કે
38 કે 3.8 એલ-0.42 % ₹ 0-33.33 % 1,760 - - -

ઇન્ફોસિસ ઑપ્શન ચેન ઑપ્શન કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 0
  • હાઈ 0
308.00
  • પાછલું. બંધ કરો 308
  • ખોલો 0
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 1200
  • સરેરાશ કિંમત 0
  • વ્યાજ ખોલો 1200
  • OI% માં Chg 0
  • માર્કેટ લૉટ 400 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
આઈએનએફ INFY
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91