ભારતીય રેલવે કેટરિંગ અને ટૂરિઝમ કોર્પોરેશન વિકલ્પ ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 720 ₹ 0-20 % 50.75 K-17.14 % 10.5 કે
- - - 740 ₹ 0+0 % 14.88 K-19.05 % 3.5 કે
- - - 750 ₹ 0+33.33 % 1.12 એલ-2.29 % 2.63 કે
- - - 760 ₹ 0+0 % 7 K+0 % 0
- - - 780 ₹ 0-33.33 % 61.25 K-1.41 % 1.75 કે
- - - 800 ₹ 0-50 % 2.88 એલ-4.64 % 43.75 કે
- - - 810 ₹ 0+0 % 17.5 K+0 % 0
0 875+0 % ₹ 236+0 % 820 ₹ 0-20 % 42.88 K+0 % 0
- - - 830 ₹ 0-33.33 % 15.75 K-18.18 % 6.13 કે
0 1.75 K+0 % ₹ 190+0 % 840 ₹ 0+0 % 2.24 એલ-3.4 % 10.5 કે
1.75 કે 5.25 K+0 % ₹ 165-8.33 % 850 ₹ 1+0 % 1.26 એલ-11.11 % 77.88 કે
- - - 860 ₹ 0+0 % 49 K+0 % 0
0 33.25 K+0 % ₹ 131+0 % 870 ₹ 1+22.22 % 95.38 K+8 % 35.88 કે
0 27.13 K+0 % ₹ 129+0 % 880 ₹ 1-16.67 % 1.24 એલ-4.7 % 42 કે
0 5.25 K+0 % ₹ 98+0 % 890 ₹ 1+0 % 19.25 K-56 % 31.5 કે
12.25 કે 59.5 K-2.86 % ₹ 110-12 % 900 ₹ 1-5.26 % 5.47 એલ-6.02 % 2.98 એલ
0 21.88 K+0 % ₹ 101+3.79 % 910 ₹ 1-13.04 % 19.25 K-26.67 % 22.75 કે
0 36.75 K+0 % ₹ 104+0 % 920 ₹ 1-3.57 % 3.09 એલ-3.02 % 1.84 એલ
6.13 કે 17.5 K-20 % ₹ 86+4.97 % 930 ₹ 2-13.89 % 88.38 K-5.61 % 2.73 એલ
7.88 કે 19.25 K+10 % ₹ 77+2.13 % 940 ₹ 2-33.9 % 2.28 એલ-7.14 % 1.65 એલ
56.88 કે 1.8 એલ-11.97 % ₹ 64-6.47 % 950 ₹ 3-20 % 6.2 એલ-11.71 % 9.3 એલ
6.13 કે 42.88 K-2 % ₹ 57+3.33 % 960 ₹ 4-23.96 % 2.12 એલ-38.73 % 9.25 એલ
9.63 કે 45.5 K-8.77 % ₹ 43-16.52 % 970 ₹ 5-23.77 % 2.92 એલ+5 % 6.16 એલ
29.75 કે 68.25 K-9.3 % ₹ 37-21.61 % 980 ₹ 7-22.35 % 6.1 એલ+1 % 11.24 એલ
47.25 કે 34.13 K-4.88 % ₹ 29-16.74 % 990 ₹ 10-11.21 % 1.95 એલ+26 % 5.93 એલ
14.25 એલ 8.91 એલ-4.68 % ₹ 22-20.11 % 1,000 ₹ 14-4.11 % 8.89 એલ-6.96 % 18.57 એલ
6.69 એલ 2.21 એલ+69 % ₹ 18-16.28 % 1,010 ₹ 18-3.19 % 1.34 એલ+22 % 6.42 એલ
સ્પૉટની કિંમત: 1,010
49.95 એલ 11.41 એલ+59 % ₹ 15-14.66 % 1,020 ₹ 25+0.62 % 5.7 એલ+0 % 7.17 એલ
62.83 એલ 10.12 એલ+19 % ₹ 11-18.21 % 1,030 ₹ 32+6.27 % 1.87 એલ-25.95 % 6.03 એલ
67.44 એલ 16.75 એલ+1 % ₹ 9-15.45 % 1,040 ₹ 38+2.01 % 2.7 એલ-4.64 % 1.98 એલ
79 એલ 21.35 એલ+3 % ₹ 8-14.2 % 1,050 ₹ 48+8.47 % 2.67 એલ-19.1 % 1.33 એલ
29.07 એલ 9.84 એલ-8.16 % ₹ 6-19.42 % 1,060 ₹ 53-2.69 % 3.33 એલ-7.99 % 57.75 કે
24.32 એલ 5.71 એલ+1 % ₹ 5-6.03 % 1,070 ₹ 60-2.28 % 38.5 K+0 % 2.63 કે
22.39 એલ 9.55 એલ-14.3 % ₹ 4-19.39 % 1,080 ₹ 73+45.38 % 26.25 K-9.09 % 12.25 કે
11.87 એલ 3.4 એલ-0.26 % ₹ 3-20.48 % 1,090 ₹ 80+12.39 % 18.38 K+0 % 2.63 કે
63.2 એલ 32.82 એલ-6.53 % ₹ 3-23.53 % 1,100 ₹ 92+11.93 % 2.17 એલ-4.98 % 35 કે
6.18 એલ 2.84 એલ+3 % ₹ 2-28.07 % 1,110 ₹ 98+8.25 % 6.13 K-36.36 % 7 કે
14.79 એલ 9.46 એલ+29 % ₹ 2-20.83 % 1,120 ₹ 84+0 % 39.38 K+0 % 0
7.08 એલ 4.28 એલ-3.55 % ₹ 2-15 % 1,130 ₹ 119+1.62 % 35.88 K+0 % 0
3.69 એલ 2.93 એલ-19.47 % ₹ 2-3.03 % 1,140 ₹ 171+0 % 21.88 K+0 % 0
11.99 એલ 10.08 એલ-5.57 % ₹ 1-30.3 % 1,150 ₹ 105+0 % 73.5 K+0 % 0
3.39 એલ 2.66 એલ+2 % ₹ 1+0 % 1,160 ₹ 127+0 % 16.63 K+0 % 0
4.53 એલ 1.66 એલ-10.38 % ₹ 1-12 % 1,170 ₹ 153+0 % 8.75 K+0 % 0
2.35 એલ 1.27 એલ-18.99 % ₹ 1-21.05 % 1,180 ₹ 153+0 % 7.88 K+0 % 0
53.38 કે 49 K-18.84 % ₹ 1-29.41 % 1,190 - - -
10.49 એલ 12.85 એલ-14.85 % ₹ 1-7.14 % 1,200 ₹ 190+7.54 % 48.13 K-5.17 % 2.63 કે
32.38 કે 30.63 K-22.22 % ₹ 1+0 % 1,210 - - -
52.5 કે 1.51 એલ-2.27 % ₹ 1-14.29 % 1,220 ₹ 194+0 % 8.75 K+0 % 0
5.25 કે 35 K-11.11 % ₹ 0-40 % 1,230 ₹ 218+0 % 2.63 K+0 % 0
4.61 એલ 3.36 એલ-26.15 % ₹ 0-11.11 % 1,240 ₹ 224+0 % 4.38 K+0 % 0
76.13 કે 6.19 એલ-3.81 % ₹ 0+28.57 % 1,260 ₹ 214+0 % 875+0 % 0

ભારતીય રેલવે કેટરિંગ અને ટૂરિઝમ કોર્પોરેશન વિકલ્પ ચેઇન વિકલ્પો કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 21.5
  • હાઈ 44
22.45
  • પાછલું. બંધ કરો 28.1
  • 27.75 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 1000
  • સરેરાશ કિંમત 30.81
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.09 કરોડ
  • OI% -4.68માં Chg
  • માર્કેટ લૉટ 875 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
4.2222222222222 IRCTC
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91