જ્યુબિલન્ટ ફૂડવર્ક્સ ઑપ્શન ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 370 ₹ 0+0 % 57.5 K+0 % 0
- - - 380 ₹ 0+0 % 15 K+0 % 0
- - - 390 ₹ 0+0 % 8.75 K+0 % 0
0 3.75 K+0 % ₹ 100+0 % 400 ₹ 0+125 % 6.66 એલ-0.37 % 16.25 કે
- - - 415 ₹ 3+0 % 3.75 K+0 % 0
- - - 420 ₹ 0-14.29 % 6.94 એલ+0 % 3.75 કે
- - - 425 ₹ 4+0 % 3.75 K+0 % 0
- - - 430 ₹ 0-44.44 % 75 K-1.64 % 1.25 કે
0 15 K+0 % ₹ 59+0 % 435 ₹ 0+0 % 3.75 K+0 % 0
0 25 K+0 % ₹ 59+0 % 440 ₹ 0+25 % 1.89 એલ-8.48 % 22.5 કે
- - - 445 ₹ 2+0 % 7.5 K+0 % 0
0 71.25 K+0 % ₹ 68+0 % 450 ₹ 0-16.67 % 4.03 એલ-4.17 % 30 કે
- - - 455 ₹ 2+0 % 8.75 K+0 % 0
0 32.5 K+0 % ₹ 69+0 % 460 ₹ 0-33.33 % 1.29 એલ-3.74 % 35 કે
0 3.75 K+0 % ₹ 41+2.01 % 465 ₹ 1+0 % 16.25 K+0 % 0
0 85 K+0 % ₹ 60+0 % 470 ₹ 1-28.57 % 3.85 એલ-16.08 % 1.13 એલ
0 22.5 K+0 % ₹ 48+0 % 475 ₹ 1-35 % 35 K-28.21 % 18.75 કે
3.75 કે 1.15 એલ-2.13 % ₹ 52-4.28 % 480 ₹ 1-22.73 % 6.56 એલ+0 % 3.09 એલ
1.25 કે 8.75 K+0 % ₹ 51+4.41 % 485 ₹ 1-20 % 1.74 એલ+81 % 3.1 એલ
2.5 કે 72.5 K-3.33 % ₹ 43-1.84 % 490 ₹ 2-6.06 % 3.53 એલ-4.73 % 2.23 એલ
6.25 કે 51.25 K+0 % ₹ 41+4.11 % 495 ₹ 2-13.33 % 1.38 એલ+5 % 66.25 કે
16.25 કે 4.54 એલ-2.42 % ₹ 32-7.65 % 500 ₹ 3-12.07 % 7.26 એલ-0.68 % 5.44 એલ
3.75 કે 73.75 K-3.28 % ₹ 29-7.9 % 505 ₹ 3-9.46 % 2.08 એલ+1 % 1.11 એલ
45 કે 4.89 એલ-1.26 % ₹ 25-7.06 % 510 ₹ 4-3.3 % 3.38 એલ-19.88 % 4.36 એલ
6.25 કે 78.75 K+2 % ₹ 21-9.01 % 515 ₹ 5-6.84 % 3.49 એલ+7 % 1.53 એલ
2.34 એલ 5.83 એલ-6.24 % ₹ 18-10.61 % 520 ₹ 7-3.29 % 7.23 એલ+4 % 5.2 એલ
63.75 કે 1.6 એલ-2.29 % ₹ 15-9.85 % 525 ₹ 9-3.14 % 2.54 એલ+6 % 3.29 એલ
9.51 એલ 7.18 એલ+8 % ₹ 12-15.14 % 530 ₹ 12+1.26 % 3.64 એલ-20.71 % 6.86 એલ
સ્પૉટની કિંમત: 531
5.91 એલ 4.5 એલ+2 % ₹ 10-15.97 % 535 ₹ 15+0.34 % 1.21 એલ+21 % 1.55 એલ
31.4 એલ 31.05 એલ+6 % ₹ 8-15.58 % 540 ₹ 18-0.55 % 2.8 એલ+0 % 1.01 એલ
3.96 એલ 5.7 એલ+19 % ₹ 7-18.01 % 545 ₹ 21+3.47 % 21.25 K-5.56 % 8.75 કે
15.14 એલ 16.13 એલ+11 % ₹ 5-18.46 % 550 ₹ 25+2.29 % 88.75 K+0 % 11.25 કે
3.6 એલ 1.63 એલ+2 % ₹ 4-15.53 % 555 ₹ 29+1.92 % 10 K+167 % 13.75 કે
6.21 એલ 5.76 એલ-11.52 % ₹ 4-15.48 % 560 ₹ 32+0 % 18.75 K+0 % 0
1.11 એલ 1.55 એલ-5.34 % ₹ 3-13.64 % 565 ₹ 37+0 % 6.25 K+0 % 0
3.2 એલ 3.58 એલ+0 % ₹ 2-14.55 % 570 ₹ 41+0 % 7.5 K+0 % 0
26.25 કે 22.5 K+100 % ₹ 2-11.63 % 575 - - -
5.06 એલ 10.6 એલ+7 % ₹ 2-10.81 % 580 - - -
56.25 કે 86.25 K-4.17 % ₹ 2-6.06 % 585 - - -
1.2 એલ 1.53 એલ+5 % ₹ 1-4.17 % 590 - - -
6.6 એલ 4.79 એલ+16 % ₹ 1+0 % 600 ₹ 80+0 % 5 K+0 % 0

જ્યુબિલન્ટ ફૂડવર્ક્સ વિકલ્પ ચેન વિકલ્પો કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 11.85
  • હાઈ 16.5
12.05
  • પાછલું. બંધ કરો 14.2
  • 13.7 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 530
  • સરેરાશ કિંમત 14.31
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.07 કરોડ
  • OI% માં Chg 8.3
  • માર્કેટ લૉટ 1250 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
4.3010752688172 જબલફૂડ
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91