કોટક મહિન્દ્રા બેંક ઑપ્શન ચેન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 1,300 ₹ 0-33.33 % 22.4 K+0 % 800
- - - 1,360 ₹ 0+0 % 21.6 K+0 % 0
- - - 1,380 ₹ 0+0 % 800+0 % 0
0 4 K+0 % ₹ 330+0 % 1,400 ₹ 0-80 % 1.79 એલ-6.29 % 26.4 કે
- - - 1,430 ₹ 0+0 % 800+0 % 0
- - - 1,440 ₹ 0-33.33 % 45.2 K-4.24 % 3.2 કે
- - - 1,450 ₹ 0+25 % 29.6 K+0 % 800
- - - 1,460 ₹ 0-50 % 39.6 K+0 % 4 કે
- - - 1,480 ₹ 0+0 % 18.4 K+0 % 0
- - - 1,490 ₹ 3+0 % 400+0 % 0
800 42.4 K-0.93 % ₹ 265-2.46 % 1,500 ₹ 0-50 % 2.44 એલ-0.81 % 9.2 કે
- - - 1,510 ₹ 0+0 % 9.2 K+0 % 0
- - - 1,520 ₹ 0+200 % 60.8 K-0.65 % 1.6 કે
0 400+0 % ₹ 157+0 % 1,530 ₹ 1+0 % 10 K+0 % 0
0 0 ₹ 130+0 % 1,540 ₹ 0-50 % 26.8 K-5.63 % 15.2 કે
400 3.6 K+0 % ₹ 220+0 % 1,550 ₹ 0+33.33 % 1.5 એલ+1 % 6 કે
0 12.4 K+0 % ₹ 159+0 % 1,560 ₹ 0+0 % 24.8 K+0 % 4.4 કે
0 0 ₹ 95+0 % 1,570 ₹ 0+0 % 12.8 K+0 % 400
0 16.8 K+0 % ₹ 170+0 % 1,580 ₹ 0-25 % 99.2 K+0 % 3.2 કે
1.2 કે 10.4 K+0 % ₹ 183+0 % 1,590 ₹ 0-20 % 20.8 K+0 % 1.2 કે
4.4 કે 1.52 એલ-1.04 % ₹ 172-1.01 % 1,600 ₹ 0-33.33 % 4.28 એલ-0.83 % 17.2 કે
0 8.4 K+0 % ₹ 133+0 % 1,610 ₹ 0+0 % 18 K+0 % 2.8 કે
0 35.2 K+0 % ₹ 98+0 % 1,620 ₹ 0-62.5 % 74.8 K+0 % 4 કે
400 46 K+0 % ₹ 148+0 % 1,630 ₹ 0-33.33 % 54.4 K-6.21 % 12.4 કે
6 કે 26.4 K+0 % ₹ 115+0 % 1,640 ₹ 0-37.5 % 97.6 K+0 % 22 કે
800 62 K+0 % ₹ 124-2.59 % 1,650 ₹ 0-22.22 % 3.95 એલ-7.06 % 60.4 કે
3.2 કે 27.2 K+0 % ₹ 107+0 % 1,660 ₹ 1-33.33 % 2 એલ-3.84 % 60 કે
400 96.8 K+0 % ₹ 98+11.43 % 1,670 ₹ 1-12.5 % 1.06 એલ-10.44 % 57.6 કે
4 કે 87.2 K-0.46 % ₹ 93+9.85 % 1,680 ₹ 1-20 % 1.38 એલ-3.36 % 56.4 કે
2 કે 21.6 K-1.82 % ₹ 82-0.66 % 1,690 ₹ 1-29.63 % 96.8 K-1.63 % 85.2 કે
1.43 એલ 5.54 એલ-1.56 % ₹ 69-10.57 % 1,700 ₹ 1-33.33 % 10.01 એલ-2.23 % 8.37 એલ
5.2 કે 85.6 K-2.73 % ₹ 63-3.1 % 1,710 ₹ 2-26.19 % 1.45 એલ-6.22 % 2.71 એલ
44.4 કે 3.42 એલ-1.27 % ₹ 49-12.75 % 1,720 ₹ 2-22.22 % 3.32 એલ-0.72 % 5.99 એલ
48 કે 3.2 એલ-1.11 % ₹ 42-10.57 % 1,730 ₹ 3-19.48 % 2.24 એલ+3 % 6.89 એલ
2.04 એલ 5.38 એલ-2.39 % ₹ 32-15.37 % 1,740 ₹ 5-11.11 % 4.07 એલ+7 % 8.51 એલ
5.42 એલ 17.26 એલ+0 % ₹ 24-23.69 % 1,750 ₹ 7-4.61 % 6.49 એલ+6 % 16.58 એલ
11.22 એલ 3.95 એલ+1 % ₹ 18-27.64 % 1,760 ₹ 11-0.93 % 2.76 એલ-4.17 % 13.16 એલ
સ્પૉટની કિંમત: 1,767
સ્પૉટની કિંમત: 1,767
18.83 એલ 5.03 એલ+11 % ₹ 13-36.11 % 1,770 ₹ 16+10.99 % 3.41 એલ-1.27 % 8.74 એલ
21.03 એલ 6.75 એલ+1 % ₹ 9-39.87 % 1,780 ₹ 22+12.72 % 2.58 એલ-3.15 % 3.39 એલ
12.06 એલ 3.41 એલ+2 % ₹ 6-45.49 % 1,790 ₹ 28+4.17 % 65.2 K+0 % 1.1 એલ
21.8 એલ 15.4 એલ-3.94 % ₹ 4-48.85 % 1,800 ₹ 38+13.57 % 2.36 એલ-14.35 % 2.26 એલ
3.48 એલ 1.44 એલ+8 % ₹ 3-49.18 % 1,810 ₹ 43-3.93 % 11.6 K-6.45 % 10.4 કે
5.1 એલ 2.52 એલ+4 % ₹ 2-51.58 % 1,820 ₹ 53+9.84 % 21.2 K+2 % 7.2 કે
2.36 એલ 1.59 એલ-1.97 % ₹ 2-54.79 % 1,830 ₹ 83-3.15 % 27.2 K+0 % 0
2.1 એલ 2.43 એલ-3.49 % ₹ 1-55.56 % 1,840 ₹ 75+6.38 % 15.6 K+0 % 16 કે
2.09 એલ 3.26 એલ-9.43 % ₹ 1-55 % 1,850 ₹ 83+4.61 % 35.6 K-16.04 % 34.8 કે
63.2 કે 80.8 K-2.42 % ₹ 1-55.88 % 1,860 ₹ 94+0 % 2.4 K+0 % 0
9.2 કે 47.6 K+1 % ₹ 1-50 % 1,870 - - -
27.2 કે 1.46 એલ-4.69 % ₹ 1-54.17 % 1,880 ₹ 136+0 % 6 K+0 % 0
12 કે 21.6 K-3.57 % ₹ 1-47.37 % 1,890 - - -
1.34 એલ 8.64 એલ-2.04 % ₹ 0-52.63 % 1,900 ₹ 133+5.56 % 1 એલ-14.09 % 50 કે
400 42.4 K+0 % ₹ 1-8.33 % 1,910 - - -
10.8 કે 1.39 એલ+0 % ₹ 0-44.44 % 1,920 - - -
2.8 કે 54.4 K+0 % ₹ 0-33.33 % 1,940 ₹ 280+0 % 0 0
800 9.2 K+5 % ₹ 0+0 % 1,950 - - -
6.8 કે 52 K-0.76 % ₹ 0-42.86 % 1,960 ₹ 180+0 % 6.4 K+0 % 0
10 કે 16 K-6.98 % ₹ 0-16.67 % 1,980 - - -
38.8 કે 4.32 એલ-2.35 % ₹ 0-62.5 % 2,000 ₹ 225+0 % 1.2 K+0 % 2 કે

કોટક મહિન્દ્રા બેંક વિકલ્પ ચેન વિકલ્પો કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 3.4
  • હાઈ 6.95
4.45
  • પાછલું. બંધ કરો 8.7
  • 6.95 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 1800
  • સરેરાશ કિંમત 4.95
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.15 કરોડ
  • OI% -3.94માં Chg
  • માર્કેટ લૉટ 400 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
29.577464788732 કોટકબેંક
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91