લૉરસ લેબ્સ વિકલ્પ ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 340 ₹ 1+0 % 10.2 K+0 % 0
- - - 355 ₹ 0+80 % 22.1 K+0 % 11.9 કે
- - - 360 ₹ 1-62.96 % 6.8 K+33 % 1.7 કે
- - - 365 ₹ 1+0 % 3.4 K+0 % 0
- - - 370 ₹ 0-30 % 45.9 K+4 % 37.4 કે
- - - 380 ₹ 0-41.67 % 1.29 એલ+1 % 20.4 કે
- - - 385 ₹ 0+0 % 54.4 K+0 % 0
- - - 390 ₹ 1-11.11 % 96.9 K+4 % 28.9 કે
- - - 395 ₹ 1+0 % 10.2 K+0 % 0
1.7 કે 1.33 એલ+0 % ₹ 38-10.37 % 400 ₹ 1-17.24 % 4.18 એલ-5.02 % 1.04 એલ
0 3.4 K+0 % ₹ 35+0 % 405 ₹ 2-5.41 % 68 K+33 % 34 કે
6.8 કે 1 એલ+2 % ₹ 30-16.17 % 410 ₹ 2-8 % 2.02 એલ+9 % 1.21 એલ
0 39.1 K+0 % ₹ 30+0 % 415 ₹ 3-6.15 % 85 K+6 % 11.9 કે
5.1 કે 1.5 એલ+0 % ₹ 21-12.6 % 420 ₹ 4-1.11 % 3.59 એલ-5.38 % 1.45 એલ
25.5 કે 49.3 K+26 % ₹ 17-20.09 % 425 ₹ 6+2.56 % 91.8 K-1.82 % 6.8 કે
1.36 એલ 2.77 એલ-4.68 % ₹ 14-19.54 % 430 ₹ 8+4.64 % 2.77 એલ+2 % 1.31 એલ
સ્પૉટની કિંમત: 435
સ્પૉટની કિંમત: 435
1.53 એલ 76.5 K-16.67 % ₹ 11-23.65 % 435 ₹ 10+5.67 % 1.05 એલ+7 % 1.09 એલ
15.56 એલ 12.61 એલ+13 % ₹ 9-24.08 % 440 ₹ 13+8.16 % 3.76 એલ+10 % 2.48 એલ
2.26 એલ 1.58 એલ+12 % ₹ 8-25.37 % 445 ₹ 17+9.97 % 68 K+21 % 30.6 કે
14.2 એલ 15.95 એલ+4 % ₹ 6-27.71 % 450 ₹ 20+7.42 % 2.3 એલ+1 % 30.6 કે
1.46 એલ 1.39 એલ+0 % ₹ 5-30.83 % 455 ₹ 23+8.39 % 25.5 K-28.57 % 20.4 કે
7.28 એલ 13.4 એલ+2 % ₹ 4-32.41 % 460 ₹ 27+8.76 % 78.2 K+10 % 17 કે
49.3 કે 1.26 એલ+19 % ₹ 3-34.88 % 465 ₹ 32+7.88 % 18.7 K-8.33 % 3.4 કે
7.41 એલ 5.19 એલ+0 % ₹ 2-36.23 % 470 ₹ 33+0 % 30.6 K+0 % 0
49.3 કે 32.3 K+90 % ₹ 2-40.35 % 475 ₹ 35+0 % 3.4 K+0 % 0
2.75 એલ 4.34 એલ-4.49 % ₹ 1-40 % 480 ₹ 42-0.95 % 22.1 K+0 % 0
0 1.7 K+0 % ₹ 3+0 % 485 - - -
91.8 કે 1.04 એલ+13 % ₹ 1-46.88 % 490 ₹ 46+0 % 5.1 K+0 % 0
4.51 એલ 10.8 એલ+2 % ₹ 1-37.5 % 500 ₹ 71+0 % 1.7 K+0 % 0

લૉરસ લેબ્સ વિકલ્પ ચેન વિકલ્પો કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 14
  • હાઈ 18.65
14.00
  • પાછલું. બંધ કરો 17.4
  • 18.6 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 430
  • સરેરાશ કિંમત 15.74
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.03 કરોડ
  • OI% -4.68માં Chg
  • માર્કેટ લૉટ 1700 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
0 લૉરસલેબ્સ
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91