મેરિકો ઑપ્શન ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 495 ₹ 1+0 % 2.4 K+0 % 0
- - - 500 ₹ 0+0 % 31.2 K+0 % 0
0 10.8 K+0 % ₹ 130+0 % 520 ₹ 0-42.86 % 42 K-10.26 % 9.6 કે
- - - 530 ₹ 1+0 % 28.8 K+0 % 0
- - - 535 ₹ 1+0 % 6 K+0 % 0
0 9.6 K+0 % ₹ 78+0 % 540 ₹ 1+0 % 1.19 એલ+0 % 0
- - - 545 ₹ 1+0 % 37.2 K+0 % 1.2 કે
1.2 કે 18 K+0 % ₹ 71+11.02 % 550 ₹ 0-30 % 3.88 એલ-1.52 % 32.4 કે
- - - 555 - - -
0 1.2 K+0 % ₹ 74+0 % 560 ₹ 0-43.75 % 1.93 એલ-12.02 % 80.4 કે
- - - 565 ₹ 3+0 % 0 0
0 8.4 K+0 % ₹ 44+0 % 570 ₹ 1-38.46 % 3.66 એલ-8.68 % 1.15 એલ
0 3.6 K+0 % ₹ 41+0 % 575 ₹ 1-25.81 % 39.6 K-5.71 % 3.6 કે
10.8 કે 33.6 K+4 % ₹ 46+4.72 % 580 ₹ 1-44.74 % 4.85 એલ-2.42 % 2.56 એલ
1.2 કે 1.2 K+0 % ₹ 38+0 % 585 ₹ 1-44.9 % 43.2 K-12.2 % 32.4 કે
4.8 કે 28.8 K+0 % ₹ 34+0 % 590 ₹ 2-42.37 % 2.83 એલ-3.67 % 2.62 એલ
4.8 કે 37.2 K+0 % ₹ 28+0 % 595 ₹ 2-44 % 2.69 એલ-3.45 % 84 કે
1.21 એલ 1.76 એલ-1.34 % ₹ 28+8.91 % 600 ₹ 3-35.56 % 6.66 એલ-5.29 % 5.76 એલ
21.6 કે 66 K-5.17 % ₹ 24+15 % 605 ₹ 4-35.65 % 92.4 K-11.49 % 74.4 કે
2.14 એલ 3.53 એલ-3.92 % ₹ 19+7.56 % 610 ₹ 5-33.56 % 2.95 એલ-21.15 % 4.25 એલ
3.38 એલ 1.2 એલ-7.41 % ₹ 16+8.19 % 615 ₹ 6-30.77 % 1.49 એલ+24 % 3.12 એલ
18.16 એલ 4.63 એલ-26.48 % ₹ 13+8.79 % 620 ₹ 8-26.79 % 2.57 એલ+3 % 4.21 એલ
સ્પૉટની કિંમત: 624
સ્પૉટની કિંમત: 624
6.98 એલ 1.45 એલ-10.37 % ₹ 11+8.81 % 625 ₹ 11-24.46 % 80.4 K-6.94 % 1.12 એલ
18.53 એલ 7.21 એલ-11.75 % ₹ 8+7.89 % 630 ₹ 14-17.46 % 1.15 એલ-10.28 % 57.6 કે
3.9 એલ 3.43 એલ-6.54 % ₹ 6+5.83 % 635 ₹ 17-17.6 % 93.6 K+0 % 3.6 કે
12.47 એલ 6.13 એલ-7.93 % ₹ 5+1.01 % 640 ₹ 20-15.66 % 3.04 એલ-3.44 % 49.2 કે
2.95 એલ 2.03 એલ+31 % ₹ 4+2.56 % 645 ₹ 24-17.43 % 50.4 K+2 % 3.6 કે
13.97 એલ 15.25 એલ+6 % ₹ 3+0 % 650 ₹ 28-15.15 % 1.2 એલ-2.91 % 10.8 કે
1.78 એલ 2.35 એલ+23 % ₹ 3-5.45 % 655 ₹ 36+0 % 27.6 K+0 % 13.2 કે
9.08 એલ 9.77 એલ-2.86 % ₹ 2-4.26 % 660 ₹ 37-5.15 % 1.13 એલ+0 % 2.4 કે
2.88 એલ 1.56 એલ-16.67 % ₹ 2-2.63 % 665 ₹ 23+0 % 6 K+0 % 0
8.26 એલ 15.94 એલ-8.6 % ₹ 2-3.03 % 670 ₹ 59+0 % 21.6 K+0 % 0
28.8 કે 1.4 એલ-4.88 % ₹ 1-14.81 % 675 ₹ 63+0 % 16.8 K+0 % 0
3.52 એલ 6.08 એલ-16.75 % ₹ 1-9.09 % 680 ₹ 68+0 % 4.8 K+0 % 0
8.4 કે 96 K-2.44 % ₹ 1-21.05 % 685 ₹ 74+0 % 13.2 K+0 % 0
1.34 એલ 6.56 એલ-7.13 % ₹ 1-17.65 % 690 ₹ 45+0 % 3.6 K+0 % 0
1.2 કે 16.8 K+0 % ₹ 1+0 % 695 ₹ 45+0 % 1.2 K+0 % 0
4.15 એલ 4.04 એલ+21 % ₹ 1-8.33 % 700 - - -
25.2 કે 34.8 K-12.12 % ₹ 0-30 % 705 ₹ 75+0 % 2.4 K+0 % 0
3.6 કે 73.2 K+0 % ₹ 0-22.22 % 710 - - -
0 3.6 K+0 % ₹ 0+0 % 715 - - -
56.4 કે 1.91 એલ-16.32 % ₹ 0-28.57 % 720 - - -
0 3.6 K+0 % ₹ 2+0 % 725 - - -
28.8 કે 1.64 એલ-3.52 % ₹ 0-50 % 730 - - -
9.6 કે 61.2 K-7.27 % ₹ 0-60 % 735 - - -

મેરિકો ઑપ્શન ચેન વિકલ્પો કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 9.8
  • હાઈ 13.5
13.00
  • પાછલું. બંધ કરો 11.95
  • 12.85 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 620
  • સરેરાશ કિંમત 11.88
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.05 કરોડ
  • OI% -26.48માં Chg
  • માર્કેટ લૉટ 1200 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
86.486486486486 મરિકો
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91