વિકલ્પ ચેન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
સ્પૉટની કિંમત: 0
સ્પૉટની કિંમત: 0
- - - 1,000 ₹ 0+0 % 7 K+0 % 700
- - - 1,020 ₹ 1+0 % 13.3 K+0 % 8.4 કે
0 700+0 % ₹ 145+0 % 1,040 - - -
0 700+0 % ₹ 132+0 % 1,050 ₹ 1+0 % 37.8 K+0 % 700
- - - 1,070 ₹ 1+0 % 3.5 K+0 % 0
- - - 1,080 ₹ 2+0 % 4.9 K+0 % 0
- - - 1,090 ₹ 2-34.43 % 2.8 K+0 % 0
0 16.1 K+0 % ₹ 178+0 % 1,100 ₹ 2+10.26 % 1.55 એલ+0 % 73.5 કે
- - - 1,120 ₹ 3+0 % 15.4 K+0 % 0
0 700+0 % ₹ 95+0 % 1,130 ₹ 3+0 % 25.9 K+0 % 0
- - - 1,140 ₹ 3+12.28 % 50.4 K+0 % 81.2 કે
4.2 કે 26.6 K+0 % ₹ 160+0 % 1,150 ₹ 4+10.94 % 2.77 એલ+0 % 1.74 એલ
0 14.7 K+0 % ₹ 138+0 % 1,160 ₹ 3-4.17 % 16.8 K+0 % 24.5 કે
0 20.3 K+0 % ₹ 121+0 % 1,170 ₹ 5-2.11 % 49 K+0 % 1.07 એલ
1.4 કે 32.9 K+0 % ₹ 140+0 % 1,180 ₹ 5-3.7 % 61.6 K+0 % 35.7 કે
0 15.4 K+0 % ₹ 123+0 % 1,190 ₹ 7+6.87 % 53.9 K+0 % 24.5 કે
30.8 કે 1.22 એલ+0 % ₹ 117-0.51 % 1,200 ₹ 8-3.21 % 1.72 એલ+0 % 6.52 એલ
0 18.2 K+0 % ₹ 95+0 % 1,210 ₹ 9-2.63 % 74.2 K+0 % 2.28 એલ
4.2 કે 42.7 K+0 % ₹ 102+1.54 % 1,220 ₹ 11-0.45 % 13.3 K+0 % 64.4 કે
1.4 કે 12.6 K+0 % ₹ 92+2.33 % 1,230 ₹ 13+0 % 3.5 K+0 % 3.5 કે
7 કે 40.6 K+0 % ₹ 87+3.82 % 1,240 ₹ 15-3.45 % 17.5 K+0 % 91.7 કે
1.02 એલ 79.8 K+0 % ₹ 78+0.19 % 1,250 ₹ 17-2.25 % 1.01 એલ+0 % 3.42 એલ
30.8 કે 82.6 K+0 % ₹ 73+3.4 % 1,260 ₹ 21+0.24 % 14.7 K+0 % 52.5 કે
48.3 કે 14.7 K+0 % ₹ 64+0.87 % 1,270 ₹ 25-4.11 % 58.1 K+0 % 1.75 એલ
2.55 એલ 37.8 K+0 % ₹ 59+1.19 % 1,280 ₹ 28-1.23 % 68.6 K+0 % 1.43 એલ
1.36 એલ 16.1 K+0 % ₹ 53+3.31 % 1,290 ₹ 32+0.31 % 20.3 K+0 % 56 કે
14.2 એલ 5.33 એલ+0 % ₹ 48+0.84 % 1,300 ₹ 36-4.01 % 79.8 K+0 % 2.79 એલ
76.3 કે 23.1 K+0 % ₹ 42-3.25 % 1,310 - - -
3.37 એલ 91.7 K+0 % ₹ 38+0.4 % 1,320 - - -
69.3 કે 15.4 K+0 % ₹ 33-4.67 % 1,330 - - -
1.3 એલ 37.8 K+0 % ₹ 29-0.34 % 1,340 ₹ 57+0 % 6.3 K+0 % 1.4 કે
5.17 એલ 1.27 એલ+0 % ₹ 26-0.76 % 1,350 - - -
7.29 એલ 1.06 એલ+0 % ₹ 23-0.87 % 1,360 ₹ 99+0 % 700+0 % 0
1.18 એલ 19.6 K+0 % ₹ 20+0.5 % 1,370 ₹ 85+0 % 1.4 K+0 % 2.1 કે
7.7 કે 5.6 K+0 % ₹ 16+0 % 1,380 - - -
18.2 કે 7 K+0 % ₹ 14+0 % 1,390 - - -
7.92 એલ 3.28 એલ+0 % ₹ 13-0.74 % 1,400 - - -
5.6 કે 5.6 K+0 % ₹ 13+0 % 1,410 - - -
1.46 એલ 28 K+0 % ₹ 10-4.33 % 1,420 - - -
5.6 કે 4.2 K+0 % ₹ 10+8.89 % 1,430 - - -
28 કે 11.2 K+0 % ₹ 8+0 % 1,440 - - -
1.02 એલ 46.9 K+0 % ₹ 6-6.72 % 1,460 - - -

વિકલ્પ ચેન વિકલ્પો કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 30.15
  • હાઈ 50
48.00
  • પાછલું. બંધ કરો 47.6
  • 43.95 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 1300
  • સરેરાશ કિંમત 40.86
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.05 કરોડ
  • OI% માં Chg 0
  • માર્કેટ લૉટ 700 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
89.92443324937 મેકડોવેલ-એન
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91