મહત્તમ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસેજ ઑપ્શન ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 780 ₹ 0-38.46 % 2.4 K+0 % 800
- - - 790 ₹ 5+0 % 1.6 K+0 % 0
- - - 800 ₹ 0-33.33 % 7.2 K+0 % 800
- - - 820 ₹ 1-16.67 % 24 K-6.25 % 4.8 કે
- - - 830 ₹ 1-72.97 % 800+0 % 800
- - - 840 ₹ 1-71.43 % 19.2 K-38.46 % 13.6 કે
- - - 850 ₹ 1+0 % 10.4 K-7.14 % 800
0 1.6 K+0 % ₹ 88+0 % 860 ₹ 1-21.74 % 63.2 K+27 % 48.8 કે
- - - 870 ₹ 4+0 % 1.6 K+0 % 0
- - - 880 ₹ 2-30.23 % 26.4 K-2.94 % 800
- - - 890 ₹ 2-20 % 2.4 K+0 % 800
0 14.4 K+0 % ₹ 95+0 % 900 ₹ 3-25.68 % 1.85 એલ+8 % 1.29 એલ
- - - 910 ₹ 3-26.09 % 16 K+0 % 4 કે
800 14.4 K-5.26 % ₹ 80+6.14 % 920 ₹ 4-21.82 % 53.6 K+0 % 46.4 કે
0 9.6 K+0 % ₹ 66+0 % 930 ₹ 5-18.66 % 28 K-7.89 % 13.6 કે
800 52.8 K-1.49 % ₹ 60+3.27 % 940 ₹ 7-21.26 % 97.6 K+40 % 1.16 એલ
11.2 કે 73.6 K-2.13 % ₹ 52+1.48 % 950 ₹ 9-23.11 % 1.63 એલ+7 % 1.46 એલ
70.4 કે 36.8 K-2.13 % ₹ 46+5.49 % 960 ₹ 12-19.44 % 96.8 K+64 % 1.29 એલ
16.8 કે 19.2 K-29.41 % ₹ 39+1.58 % 970 ₹ 14-25.13 % 28.8 K+3 % 9.6 કે
1.7 એલ 1.29 એલ-3.01 % ₹ 32-0.77 % 980 ₹ 19-16.96 % 49.6 K+27 % 55.2 કે
2.82 એલ 1.02 એલ+3 % ₹ 27-0.55 % 990 ₹ 24-15.01 % 38.4 K+167 % 47.2 કે
સ્પૉટની કિંમત: 994
14.59 એલ 4.75 એલ-18.18 % ₹ 23+0.22 % 1,000 ₹ 30-11.13 % 60.8 K+55 % 77.6 કે
65.6 કે 36 K+5 % ₹ 19+0.26 % 1,010 - - -
1.22 એલ 62.4 K+24 % ₹ 16+5.26 % 1,020 ₹ 43-5.35 % 12 K+15 % 2.4 કે
32 કે 36 K+55 % ₹ 13+6.07 % 1,030 - - -
80 કે 56 K+775 % ₹ 11+16.84 % 1,040 - - -
30.42 એલ 9.26 એલ+614 % ₹ 9+20 % 1,050 ₹ 67-0.6 % 9.6 K+9 % 1.6 કે
96 કે 47.2 K+127 % ₹ 8+25.41 % 1,060 ₹ 80-8.85 % 0 0
31.2 કે 25.6 K+14 % ₹ 6+35.48 % 1,070 - - -
1.06 એલ 60 K+241 % ₹ 5+26.32 % 1,080 - - -
11.2 કે 7.2 K+0 % ₹ 4+0 % 1,090 - - -
3.74 એલ 2.77 એલ+17 % ₹ 3+35.56 % 1,100 ₹ 169+0 % 4 K+0 % 0
55.2 કે 41.6 K+0 % ₹ 2+0 % 1,120 - - -
0 7.2 K+0 % ₹ 1+0 % 1,160 - - -

મહત્તમ નાણાંકીય સેવા વિકલ્પ ચેન વિકલ્પો કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 23.8
  • હાઈ 31
27.2
  • પાછલું. બંધ કરો 27.35
  • 30 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 990
  • સરેરાશ કિંમત 27.91
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.01 કરોડ
  • OI% માં Chg 3.23
  • માર્કેટ લૉટ 800 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
47.222222222222 એમએફએસએલ
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91