મહાનગર ગૅસ ઑપ્શન ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 1,100 ₹ 0+0 % 14.8 K+0 % 0
- - - 1,120 ₹ 1+0 % 20.8 K+0 % 0
- - - 1,140 ₹ 0+0 % 9.6 K+0 % 3.6 કે
0 400+0 % ₹ 138+0 % 1,160 ₹ 1+0 % 10.8 K+0 % 0
0 4.8 K+0 % ₹ 115+0 % 1,180 ₹ 1+0 % 18 K+0 % 0
0 2 K+0 % ₹ 241+0 % 1,200 ₹ 1+140 % 81.6 K+0 % 400
0 2.8 K+0 % ₹ 102+0 % 1,220 ₹ 1+0 % 17.2 K+0 % 0
- - - 1,240 ₹ 0+0 % 23.2 K+0 % 0
0 2.8 K+0 % ₹ 190+0 % 1,260 ₹ 1+0 % 24.8 K+0 % 400
0 7.6 K+0 % ₹ 193+0 % 1,280 ₹ 1-65.63 % 26.4 K+0 % 400
3.6 કે 39.2 K+0 % ₹ 210+13.82 % 1,300 ₹ 1+0 % 79.6 K+0 % 7.6 કે
0 31.6 K+0 % ₹ 155+0 % 1,320 ₹ 1+0 % 12.8 K+0 % 4.4 કે
0 54.8 K+0 % ₹ 167+0 % 1,340 ₹ 2+43.48 % 21.2 K+0 % 1.6 કે
2.8 કે 74.4 K+0 % ₹ 126-0.08 % 1,360 ₹ 2-17.31 % 35.6 K+0 % 4.4 કે
1.6 કે 28 K+0 % ₹ 108-0.19 % 1,380 ₹ 2-38.24 % 20.4 K+13 % 8.8 કે
6.4 કે 99.2 K-1.59 % ₹ 112+23.29 % 1,400 ₹ 3-52 % 71.6 K+7 % 32 કે
800 20 K+0 % ₹ 78-15.32 % 1,420 ₹ 4-48.55 % 25.2 K-3.08 % 20.4 કે
2.8 કે 56 K+0 % ₹ 78+28.71 % 1,440 ₹ 7-53.41 % 64 K+1 % 34.8 કે
48.8 કે 55.2 K+11 % ₹ 59+28.01 % 1,460 ₹ 10-47.09 % 73.6 K+25 % 1.71 એલ
1.7 એલ 81.2 K-14.35 % ₹ 43+31.12 % 1,480 ₹ 15-43.99 % 1.2 એલ+213 % 3.65 એલ
3.75 એલ 2.22 એલ+2 % ₹ 31+23.74 % 1,500 ₹ 22-41.32 % 85.6 K+1 % 67.2 કે
સ્પૉટની કિંમત: 1,504
7.46 એલ 3.8 એલ-8.92 % ₹ 22+21.64 % 1,520 ₹ 34-35.11 % 50.8 K+0 % 2.8 કે
3.11 એલ 1.83 એલ-8.58 % ₹ 15+19.46 % 1,540 ₹ 62-27.12 % 1.2 K+0 % 400
2.4 એલ 2.24 એલ-4.92 % ₹ 11+17.32 % 1,560 ₹ 86+0 % 400+0 % 0
1.36 એલ 60.8 K+5 % ₹ 8+17.42 % 1,580 - - -
6.48 એલ 3.05 એલ-7.97 % ₹ 6+11.54 % 1,600 ₹ 120+0 % 19.2 K+0 % 1.6 કે
80.8 કે 22.4 K+0 % ₹ 4+11.11 % 1,620 ₹ 132+0 % 1.2 K+0 % 0
52.4 કે 62.4 K-10.34 % ₹ 3+10 % 1,640 - - -
3.2 કે 1.2 K+0 % ₹ 4+0 % 1,660 - - -
23.6 કે 24.8 K-13.89 % ₹ 2+15.38 % 1,680 - - -
400 400+0 % ₹ 1+0 % 1,720 - - -

મહાનગર ગેસ વિકલ્પ ચેન વિકલ્પો કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 13.35
  • હાઈ 35.65
30.75
  • પાછલું. બંધ કરો 24.85
  • 22.6 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 1500
  • સરેરાશ કિંમત 25.27
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.02 કરોડ
  • OI% માં Chg 1.65
  • માર્કેટ લૉટ 400 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
78.026905829596 એમજીએલ
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91