મુથુટ ફાઇનાન્સ વિકલ્પ ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 1,340 ₹ 1+0 % 8.8 K+0 % 0
- - - 1,400 ₹ 0+250 % 39.6 K-19.1 % 1.82 એલ
- - - 1,420 ₹ 3+0 % 2.75 K+0 % 0
- - - 1,460 ₹ 0-62.5 % 24.75 K-18.18 % 1.19 એલ
0 0 ₹ 185+0 % 1,480 ₹ 1+42.11 % 8.8 K-5.88 % 14.3 કે
0 5.5 K+0 % ₹ 170+0 % 1,500 ₹ 1-25 % 52.25 K-12.04 % 12.1 કે
- - - 1,520 ₹ 1+0 % 8.8 K+0 % 0
- - - 1,540 ₹ 1-21.21 % 15.4 K+4 % 11 કે
0 3.85 K+0 % ₹ 250+0 % 1,560 ₹ 1+0 % 12.65 K+0 % 550
- - - 1,580 ₹ 2-23.08 % 18.15 K-25 % 17.6 કે
1.65 કે 25.3 K+2 % ₹ 146-7.48 % 1,600 ₹ 2-23.44 % 86.35 K-11.3 % 97.9 કે
0 1.65 K+0 % ₹ 155+0 % 1,620 ₹ 3-36.96 % 18.15 K+0 % 550
2.75 કે 11 K+0 % ₹ 137+0 % 1,640 ₹ 5-9.4 % 67.65 K-6.11 % 39.05 કે
2.2 કે 6.05 K-8.33 % ₹ 91-6.49 % 1,660 ₹ 7-14.29 % 32.45 K-4.84 % 6.6 કે
3.3 કે 26.4 K+4 % ₹ 83-21.93 % 1,680 ₹ 11+1.79 % 48.4 K+1 % 72.6 કે
33 કે 75.35 K+5 % ₹ 61-12.77 % 1,700 ₹ 16+0.63 % 1.5 એલ-8.11 % 1.14 એલ
550 21.45 K+0 % ₹ 49+0 % 1,720 ₹ 23+8.75 % 41.8 K-6.17 % 20.35 કે
29.15 કે 55.55 K+5 % ₹ 34-23.46 % 1,740 ₹ 31+7.21 % 48.4 K+16 % 26.95 કે
સ્પૉટની કિંમત: 1,740
2.84 એલ 83.05 K-0.66 % ₹ 25-22.43 % 1,760 ₹ 41+8.56 % 80.85 K+36 % 79.75 કે
1.57 એલ 88.55 K+5 % ₹ 19-23.03 % 1,780 ₹ 55+14.35 % 32.45 K-10.61 % 16.5 કે
6.35 એલ 4.52 એલ-13.85 % ₹ 14-18.82 % 1,800 ₹ 70+9.92 % 73.7 K-12.42 % 38.5 કે
2.39 એલ 2.27 એલ+7 % ₹ 10-19.12 % 1,820 ₹ 86+17.92 % 4.95 K-10 % 6.6 કે
3.34 એલ 1.06 એલ-24.9 % ₹ 7-24.28 % 1,840 ₹ 103+56.24 % 4.95 K+13 % 2.75 કે
2.27 એલ 1.28 એલ+4 % ₹ 4-31.2 % 1,860 ₹ 113+0 % 2.2 K+0 % 1.65 કે
3.27 એલ 1.23 એલ-29.11 % ₹ 3-42.22 % 1,880 ₹ 131+0 % 29.15 K+0 % 550
3.34 એલ 1.58 એલ-20.88 % ₹ 2-46.77 % 1,900 ₹ 137+0 % 2.75 K+0 % 0
36.3 કે 73.7 K-4.29 % ₹ 2-35.29 % 1,920 ₹ 275+0 % 0 0
5.5 કે 34.1 K+9 % ₹ 1-41.46 % 1,940 ₹ 181+0 % 550+0 % 0
29.15 કે 93.5 K+6 % ₹ 1-39.47 % 1,960 ₹ 180+0 % 31.9 K+0 % 0
44.55 કે 91.3 K-5.68 % ₹ 1-43.33 % 1,980 - - -

મુથુટ ફાઇનાન્સ વિકલ્પ ચેઇન વિકલ્પો કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 60.1
  • હાઈ 78.65
60.8
  • પાછલું. બંધ કરો 69.7
  • 77 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 1700
  • સરેરાશ કિંમત 69.18
  • વ્યાજ ખોલો 75350
  • OI% માં Chg 5.38
  • માર્કેટ લૉટ 550 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
3.7735849056604 મુથુટફિન
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91