નેસ્લે ઇન્ડિયા ઑપ્શન ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 2,120 ₹ 1+0 % 3.8 K+0 % 0
- - - 2,140 ₹ 6+0 % 10 K+0 % 0
- - - 2,180 ₹ 1-82.58 % 3.4 K+0 % 200
0 600+0 % ₹ 326+0 % 2,200 ₹ 1-30 % 23.8 K+3 % 1 કે
- - - 2,220 ₹ 1+0 % 14.6 K+0 % 0
0 200+0 % ₹ 162+0 % 2,240 ₹ 4+0 % 9.2 K+0 % 0
0 400+0 % ₹ 133+0 % 2,260 ₹ 1+0 % 4.2 K+0 % 0
0 1.2 K+0 % ₹ 172+0 % 2,280 ₹ 2+0 % 800+0 % 0
200 16 K+0 % ₹ 232+0 % 2,300 ₹ 1-32.14 % 63.2 K-2.17 % 6.8 કે
0 1.4 K+0 % ₹ 144+0 % 2,320 ₹ 2+0 % 6.8 K+0 % 600
0 10.2 K+0 % ₹ 140+0 % 2,340 ₹ 1-12.5 % 11.2 K+2 % 1 કે
600 10.6 K+0 % ₹ 137+0 % 2,360 ₹ 3+18.37 % 9.6 K+0 % 600
2.8 કે 19.4 K+0 % ₹ 122-0.77 % 2,380 ₹ 2-52.78 % 30.2 K-0.66 % 1.4 કે
1.4 કે 49.4 K+0 % ₹ 125+27.55 % 2,400 ₹ 2-64.29 % 1.28 એલ-3.33 % 49.8 કે
400 15.6 K+0 % ₹ 105+8.31 % 2,420 ₹ 2-66.37 % 11 K+0 % 8 કે
2 કે 14.8 K+0 % ₹ 84+14.13 % 2,440 ₹ 2-72.97 % 23.2 K+2 % 18 કે
1 કે 11.8 K-3.28 % ₹ 68+40.71 % 2,460 ₹ 3-68.95 % 30 K+11 % 24.2 કે
8 કે 39.6 K+3 % ₹ 50+58.83 % 2,480 ₹ 6-67.63 % 30.4 K+73 % 83.2 કે
1.92 એલ 95.6 K-11.48 % ₹ 34+47.42 % 2,500 ₹ 10-61.61 % 1.24 એલ-0.96 % 1.51 એલ
1.87 એલ 47.8 K+6 % ₹ 23+45.48 % 2,520 ₹ 20-50.38 % 19.4 K+1 % 14.8 કે
સ્પૉટની કિંમત: 2,528
1.97 એલ 1.02 એલ-0.58 % ₹ 16+40.35 % 2,540 ₹ 28-51.1 % 42.2 K-2.31 % 5 કે
2.3 એલ 3 એલ-1.06 % ₹ 10+20.24 % 2,560 ₹ 46-35.28 % 36.6 K-0.54 % 6.4 કે
69.6 કે 85.2 K-1.62 % ₹ 8+14.71 % 2,580 ₹ 64-9.09 % 17.8 K-5.32 % 2.4 કે
3.34 એલ 3.26 એલ-11.08 % ₹ 6+3.57 % 2,600 ₹ 82-21.09 % 45.6 K-0.87 % 3 કે
99.8 કે 52.6 K-16.77 % ₹ 4-9.09 % 2,620 ₹ 88+0 % 200+0 % 0
39.8 કે 61.4 K-0.97 % ₹ 3-8.7 % 2,640 ₹ 139+41.07 % 2 K+0 % 400
9 કે 35 K-2.23 % ₹ 2+2.22 % 2,660 ₹ 164+0 % 400+0 % 400
12.2 કે 33.8 K+0 % ₹ 2-14.29 % 2,680 ₹ 145+0 % 1.2 K+0 % 0
75.6 કે 2.08 એલ-5.72 % ₹ 1-23.53 % 2,700 ₹ 200+0 % 9 K+0 % 600
5.2 કે 21 K+7 % ₹ 1-17.65 % 2,720 ₹ 188+0 % 1.4 K+0 % 0
2.2 કે 29.6 K-0.67 % ₹ 1+3.85 % 2,740 - - -
1.8 કે 8.8 K-2.22 % ₹ 1-16.67 % 2,760 - - -
- - - 2,780 ₹ 250+0 % 0 0
58.2 કે 1.5 એલ-2.09 % ₹ 0-33.33 % 2,800 ₹ 231+0 % 1 K+0 % 0
0 200+0 % ₹ 2+0 % 2,860 - - -
9 કે 18.8 K+6 % ₹ 0-62.5 % 2,900 - - -
1.6 કે 15.8 K+0 % ₹ 0+0 % 2,920 - - -

નેસ્લે ઇન્ડિયા ઑપ્શન ચેન ઑપ્શન કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 16.65
  • હાઈ 38.55
34.35
  • પાછલું. બંધ કરો 23.3
  • 22.85 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 2500
  • સરેરાશ કિંમત 30.03
  • વ્યાજ ખોલો 95600
  • OI% -11.48માં Chg
  • માર્કેટ લૉટ 200 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
80.821917808219 નેસ્ટલઇન્ડ
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91