એનટીપીસી વિકલ્પ ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 270 ₹ 0+0 % 2.24 એલ+0 % 0
- - - 280 ₹ 0+0 % 4.02 એલ+0 % 0
- - - 285 ₹ 0+0 % 22.5 K+0 % 0
0 1.5 K+0 % ₹ 68+0 % 290 ₹ 0+0 % 1.77 એલ-2.48 % 7.5 કે
- - - 295 ₹ 0+0 % 79.5 K+0 % 0
12 કે 1.16 એલ-4.94 % ₹ 60-14.61 % 300 ₹ 0-50 % 11.33 એલ-0.92 % 36 કે
- - - 305 ₹ 0+0 % 1.59 એલ+0 % 0
15 કે 60 K+3 % ₹ 53+7.7 % 310 ₹ 0+0 % 7.07 એલ-2.28 % 25.5 કે
0 1.01 એલ+0 % ₹ 57+0 % 315 ₹ 0-50 % 1.62 એલ-0.92 % 7.5 કે
72 કે 2.69 એલ-18.64 % ₹ 42+1.82 % 320 ₹ 0+0 % 6.54 એલ+1 % 25.5 કે
0 3.18 એલ+0 % ₹ 43+0 % 325 ₹ 0-66.67 % 2.64 એલ-5.38 % 39 કે
9 કે 2.69 એલ-2.72 % ₹ 33+8.76 % 330 ₹ 0-50 % 14.39 એલ-0.93 % 4.52 એલ
0 10.11 એલ+0 % ₹ 23-3.7 % 335 ₹ 0-50 % 4.05 એલ-1.1 % 69 કે
19.5 કે 2.51 એલ-2.91 % ₹ 24+20.3 % 340 ₹ 0-55.56 % 9.11 એલ-8.72 % 6.12 એલ
54 કે 15.74 એલ-0.38 % ₹ 18+20.33 % 345 ₹ 0-64.29 % 6.39 એલ-24.73 % 10.23 એલ
4.65 એલ 5.58 એલ-9.05 % ₹ 13+20.72 % 350 ₹ 1-59.26 % 19.17 એલ+3 % 23.49 એલ
13.88 એલ 2.4 એલ-44.06 % ₹ 9+21.19 % 355 ₹ 1-59.57 % 6.81 એલ+16 % 16.88 એલ
57.38 એલ 21.26 એલ-24.95 % ₹ 5+11.34 % 360 ₹ 2-54.65 % 17.12 એલ+14 % 35.07 એલ
સ્પૉટની કિંમત: 363
સ્પૉટની કિંમત: 363
66.03 એલ 52.14 એલ-0.63 % ₹ 3-1.89 % 365 ₹ 4-40.14 % 8.06 એલ+17 % 9.69 એલ
88.31 એલ 83.49 એલ-0.04 % ₹ 1-20.69 % 370 ₹ 8-27.52 % 7.64 એલ+4 % 6.44 એલ
34.04 એલ 77.75 એલ-2.48 % ₹ 0-40 % 375 ₹ 12-24.23 % 3.81 એલ+2 % 73.5 કે
44.76 એલ 80.33 એલ-3.13 % ₹ 0-66.67 % 380 ₹ 17-16.14 % 5.21 એલ-2.25 % 1.46 એલ
9.77 એલ 39.23 એલ-2.68 % ₹ 0-66.67 % 385 ₹ 22-12.65 % 1.83 એલ-1.61 % 7.5 કે
13.5 એલ 49.38 એલ-1.05 % ₹ 0-75 % 390 ₹ 28-10.99 % 3.81 એલ-1.93 % 10.5 કે
3.36 એલ 12.29 એલ-9.6 % ₹ 0-75 % 395 ₹ 36+0 % 1.82 એલ+0 % 0
32.73 એલ 1.15 કરોડ-4.65 % ₹ 0-50 % 400 ₹ 37-1.33 % 4.2 એલ-28.39 % 1.88 એલ
2.82 એલ 15.39 એલ+0 % ₹ 0-50 % 405 ₹ 34+0 % 75 K+0 % 0
4.44 એલ 62.7 એલ-0.24 % ₹ 0+0 % 410 ₹ 48-3.61 % 1.77 એલ-13.24 % 28.5 કે
25.5 કે 2.3 એલ-9.47 % ₹ 0-50 % 415 ₹ 54-5.18 % 7.5 K+0 % 1.5 કે
5.78 એલ 47.36 એલ-4.3 % ₹ 0-50 % 420 ₹ 57-3.5 % 96 K-8.57 % 9 કે
34.5 કે 2.03 એલ-11.76 % ₹ 0-50 % 425 ₹ 56+0 % 7.5 K+0 % 0
60 કે 6.59 એલ-6.2 % ₹ 0-50 % 430 ₹ 69+0 % 7.5 K+0 % 0
91.5 કે 4.31 એલ-7.12 % ₹ 0+0 % 435 ₹ 94+0 % 6 K+0 % 0
31.5 કે 6.35 એલ-4.73 % ₹ 0+0 % 440 ₹ 82+0 % 1.5 K+0 % 0

એનટીપીસી વિકલ્પ ચેન વિકલ્પો કંપનીની કામગીરી

દિવસની રેન્જ

  • લો 2.85
  • હાઈ 6
5.4
  • પાછલું. બંધ કરો 4.85
  • 3.75 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 360
  • સરેરાશ કિંમત 4.59
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.21 કરોડ
  • OI% -24.95માં Chg
  • માર્કેટ લૉટ 1500 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
80.952380952381 NTPC
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91