ઓબેરૉય રિયલ્ટી ઑપ્શન ચેન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 1,340 ₹ 2+0 % 3.5 K+0 % 0
- - - 1,400 ₹ 1+0 % 17.5 K+0 % 0
0 2.1 K+0 % ₹ 148+0 % 1,500 ₹ 1+40 % 50.4 K-7.69 % 43.4 કે
0 2.8 K+0 % ₹ 258+0 % 1,520 ₹ 1+0 % 1.4 K+0 % 0
0 0 ₹ 179+0 % 1,540 - - -
- - - 1,560 ₹ 27+0 % 0 0
0 16.8 K+0 % ₹ 271+0 % 1,600 ₹ 1-6.67 % 56 K-33.88 % 1.17 એલ
- - - 1,620 ₹ 1+0 % 1.4 K+0 % 0
- - - 1,640 ₹ 1+100 % 10.5 K-40 % 9.1 કે
- - - 1,660 ₹ 1+0 % 9.8 K+0 % 0
- - - 1,680 ₹ 1+0 % 9.8 K+0 % 0
0 2.12 એલ+0 % ₹ 204+0 % 1,700 ₹ 1+38.89 % 4.14 એલ+1 % 2.26 એલ
0 13.3 K+0 % ₹ 151+0 % 1,720 ₹ 2+53.85 % 19.6 K+27 % 23.1 કે
0 4.2 K+0 % ₹ 70+0 % 1,740 ₹ 2-10.42 % 35.7 K+9 % 35 કે
0 23.8 K+0 % ₹ 110+0 % 1,760 ₹ 6+10 % 56.7 K+42 % 83.3 કે
0 17.5 K+0 % ₹ 127+0 % 1,780 ₹ 9+78.95 % 1.33 એલ+147 % 5.94 એલ
21 કે 1.26 એલ+0 % ₹ 92-5.04 % 1,800 ₹ 10+43.94 % 2.62 એલ+0 % 5.1 એલ
9.8 કે 21 K-6.25 % ₹ 82+13.65 % 1,820 ₹ 11+15.63 % 38.5 K-12.7 % 82.6 કે
11.2 કે 23.1 K-10.81 % ₹ 64+6.17 % 1,840 ₹ 16+18.08 % 69.3 K+5 % 1.17 એલ
28.7 કે 65.1 K+8 % ₹ 45-13.31 % 1,860 ₹ 21+10.24 % 1 એલ-6.54 % 2.46 એલ
36.4 કે 56 K+8 % ₹ 32-21.89 % 1,880 ₹ 29+5.89 % 46.9 K+8 % 42 કે
સ્પૉટની કિંમત: 1,886
6.04 એલ 2.8 એલ+4 % ₹ 25-27.25 % 1,900 ₹ 41+1.98 % 91 K+20 % 70 કે
1.12 એલ 1.27 એલ-5.24 % ₹ 19-31.63 % 1,920 ₹ 57+12.9 % 35 K-19.35 % 15.4 કે
3.04 એલ 2.83 એલ+0 % ₹ 14-35.01 % 1,940 ₹ 72-7.44 % 56.7 K-2.41 % 5.6 કે
4.12 એલ 1.35 એલ+6 % ₹ 9-47.06 % 1,960 ₹ 88-8.93 % 15.4 K+0 % 700
34.3 કે 44.8 K+49 % ₹ 10-23.72 % 1,980 ₹ 94+0 % 6.3 K+0 % 0
2.5 એલ 4.07 એલ-9.92 % ₹ 6-42.19 % 2,000 ₹ 154+0 % 10.5 K+0 % 0
18.2 કે 18.2 K-7.14 % ₹ 5-16.22 % 2,020 ₹ 114+0 % 1.4 K+0 % 0
60.2 કે 1.59 એલ-10.98 % ₹ 3-40 % 2,040 ₹ 159+0 % 5.6 K+0 % 0
9.8 કે 20.3 K-9.38 % ₹ 2-57.53 % 2,060 ₹ 304+0 % 0 0
2.1 કે 15.4 K-12 % ₹ 2-43.4 % 2,080 - - -
1.35 એલ 1.21 એલ-15.2 % ₹ 1-30 % 2,100 - - -
0 18.2 K+0 % ₹ 1+0 % 2,120 - - -
1.4 કે 2.1 K+0 % ₹ 1-91.76 % 2,140 - - -
8.4 કે 21 K-26.83 % ₹ 1-40 % 2,160 - - -
0 7 K+0 % ₹ 0+0 % 2,180 - - -

ઓબેરૉય રિયલ્ટી ઑપ્શન ચેન ઑપ્શન કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 23.4
  • હાઈ 40.05
24.7
  • પાછલું. બંધ કરો 33.95
  • 39.9 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 1900
  • સરેરાશ કિંમત 30.95
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.03 કરોડ
  • OI% માં Chg 4.17
  • માર્કેટ લૉટ 700 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
7.8078078078078 ઓબેરોયર્લ્ટી
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91