પિરામલ એન્ટરપ્રાઇઝિસ ઑપ્શન ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
0 2.25 K+0 % ₹ 208+0 % 640 ₹ 1+0 % 45.75 K+0 % 0
- - - 680 ₹ 1+0 % 37.5 K+0 % 0
0 40.5 K+0 % ₹ 197+0 % 700 ₹ 1+33.33 % 2.1 એલ-0.71 % 1.5 કે
- - - 710 ₹ 2+0 % 18 K+0 % 0
0 1.5 K+0 % ₹ 68+0 % 720 ₹ 1-20 % 36.75 K-14.04 % 8.25 કે
- - - 730 ₹ 2+0 % 40.5 K+0 % 0
750 4.5 K+0 % ₹ 143+81.27 % 740 ₹ 1+17.65 % 21.75 K-6.45 % 2.25 કે
0 44.25 K+0 % ₹ 131+0 % 750 ₹ 1+30 % 3.77 એલ-0.4 % 1.49 એલ
0 27.75 K+0 % ₹ 99+0 % 760 ₹ 1+44.44 % 73.5 K+0 % 15 કે
0 6.75 K+0 % ₹ 83+0 % 770 ₹ 1+0 % 46.5 K+0 % 0
0 28.5 K+0 % ₹ 105+0 % 780 ₹ 1+40 % 1.22 એલ-0.61 % 26.25 કે
0 22.5 K+0 % ₹ 65+0 % 790 ₹ 2+50 % 54.75 K-5.19 % 5.25 કે
18 કે 1.88 એલ-0.79 % ₹ 84-1.06 % 800 ₹ 2+33.33 % 3.86 એલ-15.46 % 2.81 એલ
6 કે 43.5 K-10.77 % ₹ 75+20.68 % 810 ₹ 2+35.29 % 84.75 K-0.88 % 98.25 કે
1.5 કે 1.13 એલ-1.32 % ₹ 80+26.35 % 820 ₹ 3+31.11 % 1.57 એલ-1.88 % 1.27 એલ
10.5 કે 1.08 એલ-4 % ₹ 61+9.68 % 830 ₹ 4+28.07 % 1.45 એલ-36.51 % 2.28 એલ
33.75 કે 95.25 K-4.51 % ₹ 48-0.31 % 840 ₹ 5+8.24 % 2.5 એલ-1.77 % 2.6 એલ
2.01 એલ 1.7 એલ-37.22 % ₹ 39-3.44 % 850 ₹ 7+0.77 % 4.76 એલ-5.93 % 15.14 એલ
72.75 કે 71.25 K-8.65 % ₹ 31-5.73 % 860 ₹ 10+3.74 % 80.25 K+1 % 1.89 એલ
1.29 એલ 1.16 એલ-1.28 % ₹ 26-3.15 % 870 ₹ 13-0.74 % 1.01 એલ-12.99 % 2.44 એલ
3.86 એલ 1.32 એલ-10.66 % ₹ 21-5.96 % 880 ₹ 18-1.66 % 1.14 એલ+27 % 2.93 એલ
સ્પૉટની કિંમત: 883
7.37 એલ 1.58 એલ+37 % ₹ 16-6.98 % 890 ₹ 24+0.85 % 62.25 K+20 % 3.47 એલ
38.22 એલ 8.88 એલ+22 % ₹ 13-3.36 % 900 ₹ 31+2.35 % 2 એલ+27 % 2.94 એલ
3.23 એલ 1.13 એલ+47 % ₹ 10-5.74 % 910 - - -
4.49 એલ 1.5 એલ+35 % ₹ 7-8.23 % 920 ₹ 40-6.37 % 10.5 K-6.67 % 9.75 કે
3.22 એલ 97.5 K+2 % ₹ 6-5.88 % 930 ₹ 52-4.77 % 9 K+140 % 9.75 કે
2.72 એલ 1.17 એલ+42 % ₹ 4+1.14 % 940 ₹ 73-3.5 % 6.75 K+0 % 0
4.85 એલ 2.72 એલ-1.9 % ₹ 4+7.58 % 950 ₹ 58-14.11 % 72 K-11.11 % 12.75 કે
72 કે 65.25 K+13 % ₹ 3+5.77 % 960 ₹ 147+0 % 49.5 K+0 % 0
63.75 કે 37.5 K-27.54 % ₹ 2+7.14 % 970 ₹ 152+0 % 750+0 % 0
5.25 કે 4.5 K+0 % ₹ 2+0 % 980 - - -
0 0 ₹ 2+0 % 990 - - -
5.58 એલ 4.26 એલ-3.24 % ₹ 2+7.14 % 1,000 ₹ 117+0 % 28.5 K+0 % 0
33 કે 24.75 K+154 % ₹ 1-33.33 % 1,020 ₹ 209+0 % 1.5 K+0 % 0
0 1.5 K+0 % ₹ 1+0 % 1,060 ₹ 245+0 % 4.5 K+0 % 0
0 4.5 K+0 % ₹ 1+0 % 1,080 ₹ 195+0 % 5.25 K+0 % 0

પીરામલ એન્ટરપ્રાઇઝિસ ઑપ્શન ચેઇન ઑપ્શન કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો
  • હાઈ
.
  • પાછલું. બંધ કરો
  • ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક પ્રાઇઝ
  • સરેરાશ કિંમત
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ
  • OI% માં Chg
  • માર્કેટ લૉટ શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
પેલ
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91