પોલિકેબ ઇન્ડિયા ઑપ્શન ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
0 1 K+0 % ₹ 1,722+0 % 5,000 ₹ 1+0 % 2 K+0 % 0
0 100+0 % ₹ 1,630+0 % 5,100 ₹ 3+0 % 100+0 % 0
0 400+0 % ₹ 1,570+0 % 5,200 ₹ 25+0 % 100+0 % 0
- - - 5,400 ₹ 2+5 % 13.4 K-0.74 % 100
0 4.4 K+0 % ₹ 1,244+0 % 5,500 ₹ 3-33.33 % 22.6 K-1.31 % 400
0 100+0 % ₹ 700+0 % 5,600 ₹ 3-36 % 10.3 K-1.9 % 400
0 5.3 K+0 % ₹ 810+0 % 5,700 ₹ 5+0 % 5.4 K+0 % 0
0 800+0 % ₹ 958+0 % 5,800 ₹ 3-67.01 % 9.3 K-13.08 % 3.2 કે
0 300+0 % ₹ 856+0 % 5,900 ₹ 3-47.69 % 4.9 K+0 % 200
- - - 5,950 ₹ 59+0 % 100+0 % 0
15 કે 75.6 K-6.44 % ₹ 1,062-2.42 % 6,000 ₹ 5-42.86 % 55.7 K+15 % 74.2 કે
- - - 6,050 ₹ 20-14.29 % 900+0 % 0
0 600+0 % ₹ 709+0 % 6,100 ₹ 8-21.43 % 4.2 K+5 % 500
0 300+0 % ₹ 643+0 % 6,150 - - -
200 1.3 K-13.33 % ₹ 830+0 % 6,200 ₹ 11-25.44 % 17 K+32 % 9.6 કે
0 0 ₹ 700+0 % 6,250 ₹ 13-26.18 % 2.8 K-3.45 % 2.6 કે
100 2.6 K+0 % ₹ 785+39.37 % 6,300 ₹ 15-20.57 % 25.6 K+7 % 16.8 કે
0 100+0 % ₹ 467+0 % 6,350 ₹ 65+0.31 % 1.2 K+0 % 0
0 7.7 K+0 % ₹ 663+0 % 6,400 ₹ 21-16.6 % 16.8 K-5.62 % 3.7 કે
0 1.1 K+0 % ₹ 520+0 % 6,450 ₹ 31+0 % 1.6 K+0 % 0
800 21.2 K+0 % ₹ 562+2.12 % 6,500 ₹ 28-24.4 % 53.8 K-8.97 % 49.4 કે
0 400+0 % ₹ 491+0 % 6,550 ₹ 32-34.03 % 2.6 K-33.33 % 4.1 કે
1.1 કે 17.1 K-0.58 % ₹ 514+13.58 % 6,600 ₹ 37-29.66 % 24.9 K-24.32 % 61 કે
0 1.7 K+0 % ₹ 450-1.01 % 6,650 ₹ 130+0 % 3.3 K+0 % 0
900 13.4 K-0.74 % ₹ 420+9.49 % 6,700 ₹ 49-29.43 % 41.4 K-15.16 % 1 એલ
800 3.7 K+6 % ₹ 374-0.61 % 6,750 ₹ 61-31.75 % 7.7 K+17 % 9.2 કે
8.2 કે 26.6 K-5.67 % ₹ 346+7.59 % 6,800 ₹ 73-27.32 % 36 K+19 % 57 કે
1.1 કે 7.5 K-2.6 % ₹ 315+8.96 % 6,850 ₹ 87-28.54 % 21.3 K+137 % 25.7 કે
35.6 કે 27.3 K-9.3 % ₹ 270+4.25 % 6,900 ₹ 102-26.43 % 28.9 K+7 % 55.4 કે
21 કે 10.9 K-4.39 % ₹ 241+3.52 % 6,950 ₹ 122-24.72 % 9.1 K+18 % 28.4 કે
3.87 એલ 1.34 એલ-14.13 % ₹ 212+2.12 % 7,000 ₹ 143-22.75 % 51.6 K+32 % 1.41 એલ
સ્પૉટની કિંમત: 7,047
સ્પૉટની કિંમત: 7,047
88.1 કે 17.2 K-10.42 % ₹ 187+1.72 % 7,050 ₹ 170-20.15 % 5.5 K+10 % 13.2 કે
1.61 એલ 68 K+15 % ₹ 163+0.46 % 7,100 ₹ 196-19.61 % 7.6 K+4 % 21.4 કે
14.3 કે 7.8 K+34 % ₹ 144+0.95 % 7,150 ₹ 224-18.84 % 3.1 K-3.13 % 1.8 કે
1.51 એલ 57.7 K+4 % ₹ 124-0.64 % 7,200 ₹ 253-15.58 % 5.1 K+0 % 700
13.4 કે 7.9 K+65 % ₹ 108+0.37 % 7,250 ₹ 333-32.32 % 500+67 % 300
88.6 કે 27.4 K-0.36 % ₹ 93-0.85 % 7,300 ₹ 511+0 % 700+0 % 0
4.8 કે 6.4 K+8 % ₹ 81+0.75 % 7,350 ₹ 403+0 % 300+0 % 0
63.6 કે 31.7 K-20.35 % ₹ 69-1.29 % 7,400 ₹ 446-0.5 % 200+0 % 0
3.8 કે 3.3 K+22 % ₹ 58+12.56 % 7,450 ₹ 670+0 % 400+0 % 0
2.56 એલ 1.51 એલ+1 % ₹ 49-4.11 % 7,500 ₹ 530+0 % 1 K+0 % 0
7.8 કે 7.8 K+189 % ₹ 42-3.53 % 7,550 - - -
35.2 કે 12.6 K-23.17 % ₹ 34-10.1 % 7,600 ₹ 700+0 % 100+0 % 0
0 300+0 % ₹ 47+0 % 7,650 - - -
34.6 કે 35.2 K+4 % ₹ 26-4.92 % 7,700 - - -
1.3 કે 10.7 K-0.93 % ₹ 20-18.24 % 7,750 - - -
6 કે 4.1 K-6.82 % ₹ 19-7.28 % 7,800 - - -
600 4.3 K+0 % ₹ 16-6.96 % 7,850 - - -
12.5 કે 7.4 K+139 % ₹ 14-8.39 % 7,900 - - -
1.2 કે 600+50 % ₹ 11-11.84 % 7,950 - - -
31.1 કે 16.5 K+11 % ₹ 11-3.93 % 8,000 - - -
1.7 કે 1.1 K+57 % ₹ 10+6.04 % 8,050 - - -

પૉલિકેબ ઇન્ડિયા ઑપ્શન ચેન ઑપ્શન કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 0
  • હાઈ 0
1570.00
  • પાછલું. બંધ કરો 1570
  • ખોલો 0
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 5200
  • સરેરાશ કિંમત 0
  • વ્યાજ ખોલો 400
  • OI% માં Chg 0
  • માર્કેટ લૉટ 100 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
આઈએનએફ પોલીકેબ
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91