પીવીઆર આઇનૉક્સ ઑપ્શન ચેન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 1,080 ₹ 1+0 % 10.18 K+0 % 0
- - - 1,120 ₹ 0-70 % 4.48 K-50 % 4.48 કે
- - - 1,160 ₹ 0-66.67 % 46.81 K-0.86 % 814
- - - 1,180 ₹ 1-8.33 % 3.26 K+0 % 0
0 37.85 K+0 % ₹ 205+0 % 1,200 ₹ 0-62.5 % 1.23 એલ-7.34 % 31.75 કે
- - - 1,220 ₹ 0-57.89 % 13.02 K+0 % 9.77 કે
0 6.11 K+0 % ₹ 137+0 % 1,240 ₹ 1-18.52 % 47.21 K-4.92 % 8.55 કે
0 62.68 K+0 % ₹ 122+0 % 1,260 ₹ 2-19.05 % 68.78 K-10.58 % 14.65 કે
407 8.14 K-4.76 % ₹ 116+9.02 % 1,280 ₹ 2-25.86 % 56.98 K-7.28 % 12.62 કે
7.73 કે 91.58 K-0.44 % ₹ 99+1.18 % 1,300 ₹ 4-14.61 % 1.69 એલ-14.23 % 1.05 એલ
3.26 કે 15.06 K-9.76 % ₹ 81+4.5 % 1,320 ₹ 6-10.69 % 76.52 K-25.1 % 86.28 કે
15.47 કે 76.11 K+0 % ₹ 63-0.86 % 1,340 ₹ 9-14.78 % 1.54 એલ-4.05 % 1.59 એલ
80.59 કે 1.26 એલ-4.32 % ₹ 47-3.69 % 1,360 ₹ 13-17.1 % 1.31 એલ-10.03 % 98.9 કે
1.38 એલ 1.01 એલ-3.86 % ₹ 35-4.26 % 1,380 ₹ 20-15.77 % 76.11 K-6.5 % 1.36 એલ
સ્પૉટની કિંમત: 1,390
સ્પૉટની કિંમત: 1,390
4.8 એલ 5.55 એલ+0 % ₹ 25-6.45 % 1,400 ₹ 29-13.08 % 1.47 એલ-1.64 % 57.79 કે
1.74 એલ 1.35 એલ+0 % ₹ 17-8.59 % 1,420 ₹ 40-10.32 % 17.09 K+14 % 11.8 કે
2.26 એલ 2.41 એલ-3.73 % ₹ 11-11.48 % 1,440 ₹ 119+0 % 407+0 % 0
1.64 એલ 1.58 એલ-14.38 % ₹ 7-9.26 % 1,460 ₹ 70-6.57 % 11.8 K+71 % 6.11 કે
1.12 એલ 1.38 એલ+2 % ₹ 5-10 % 1,480 ₹ 145+0 % 407+0 % 0
2.96 એલ 6.48 એલ+1 % ₹ 4-11.34 % 1,500 ₹ 109-2.51 % 43.14 K-3.64 % 4.07 કે
1.15 એલ 83.44 K-4.21 % ₹ 3-26.39 % 1,520 - - -
42.74 કે 22.79 K+30 % ₹ 2-2.04 % 1,540 - - -
29.71 કે 67.97 K+1 % ₹ 2-13.51 % 1,560 - - -
47.21 કે 2.91 એલ+3 % ₹ 1-5 % 1,600 ₹ 202+0 % 40.7 K+0 % 0

પીવીઆર આઇનૉક્સ વિકલ્પ ચેન વિકલ્પો કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 21.3
  • હાઈ 29
24.65
  • પાછલું. બંધ કરો 26.35
  • 28 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 1400
  • સરેરાશ કિંમત 24.59
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.06 કરોડ
  • OI% માં Chg 0.37
  • માર્કેટ લૉટ 407 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
43.506493506493 પીવીરીનોક્સ
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91