આરબીએલ બેંક વિકલ્પ ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
0 30 K+0 % ₹ 63+0 % 190 ₹ 0+0 % 52.5 K+0 % 0
- - - 195 ₹ 0+0 % 37.5 K+0 % 0
0 2.5 K+0 % ₹ 57+0 % 200 ₹ 0+0 % 2.13 એલ-3.41 % 7.5 કે
- - - 205 ₹ 0+0 % 47.5 K+0 % 0
0 20 K+0 % ₹ 49+0 % 210 ₹ 0+25 % 4.15 એલ-3.49 % 15 કે
0 5 K+0 % ₹ 32+0 % 215 ₹ 0+25 % 1.68 એલ+5 % 57.5 કે
0 95 K+0 % ₹ 37+0 % 220 ₹ 0-14.29 % 7.98 એલ-1.85 % 50 કે
2.5 કે 1.33 એલ+0 % ₹ 35-2.08 % 225 ₹ 0+0 % 6.83 એલ-0.36 % 30 કે
10 કે 2.2 એલ+0 % ₹ 29-1.67 % 230 ₹ 1-16.67 % 5.83 એલ+1 % 2.18 એલ
0 1.43 એલ+0 % ₹ 26+0 % 235 ₹ 1+0 % 3.28 એલ-9.66 % 1.05 એલ
17.5 કે 5.25 એલ-0.47 % ₹ 20-6.22 % 240 ₹ 1+0 % 11.6 એલ+3 % 4.55 એલ
37.5 કે 1.85 એલ-2.63 % ₹ 14-18.91 % 245 ₹ 2+8.33 % 4.35 એલ-2.25 % 2.6 એલ
5.78 એલ 8.95 એલ+1 % ₹ 10-23.33 % 250 ₹ 3+6.9 % 9.48 એલ-6.42 % 8 એલ
6.15 એલ 6.1 એલ+3 % ₹ 8-21.18 % 255 ₹ 5+5.62 % 4.28 એલ-11.86 % 10.65 એલ
સ્પૉટની કિંમત: 258
સ્પૉટની કિંમત: 258
29.4 એલ 31.2 એલ+9 % ₹ 5-29.73 % 260 ₹ 7+9.7 % 11.78 એલ+11 % 15.58 એલ
11.55 એલ 7.15 એલ+6 % ₹ 3-38.1 % 265 ₹ 11+17.37 % 1.88 એલ-1.32 % 1.3 એલ
31.83 એલ 19.38 એલ+5 % ₹ 2-36 % 270 ₹ 15+11.88 % 4.28 એલ-11.86 % 2.03 એલ
7.25 એલ 5.98 એલ+34 % ₹ 2-38 % 275 ₹ 18+5.01 % 52.5 K-25 % 80 કે
12.5 એલ 10.18 એલ-20.35 % ₹ 1-42.42 % 280 ₹ 23+10.65 % 1.53 એલ+33 % 55 કે
4.98 એલ 5.03 એલ+35 % ₹ 1-45.83 % 285 ₹ 25-9.91 % 75 K-6.25 % 12.5 કે
1.83 એલ 5.13 એલ+6 % ₹ 0-40 % 290 ₹ 29+0 % 7.5 K+0 % 0
1.53 એલ 1.65 એલ+61 % ₹ 0-20 % 295 - - -
5.25 એલ 29.3 એલ+0 % ₹ 0-42.86 % 300 ₹ 40+0 % 1.3 એલ+0 % 0

આરબીએલ બેંક વિકલ્પ ચેઇન વિકલ્પો કંપનીની કામગીરી

દિવસની રેન્જ

  • લો 0
  • હાઈ 0
56.5
  • પાછલું. બંધ કરો 56.5
  • ખોલો 0
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 200
  • સરેરાશ કિંમત 0
  • વ્યાજ ખોલો 2500
  • OI% માં Chg 0
  • માર્કેટ લૉટ 2500 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
આઈએનએફ આરબીએલબેંક
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91