સ્ટીલ ઓથોરિટી ઑફ ઇન્ડિયા ઓપ્શન ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 105 ₹ 0+100 % 76 K+0 % 12 કે
- - - 110 ₹ 0+0 % 5.64 એલ+0 % 48 કે
- - - 115 ₹ 0-50 % 88 K+0 % 4 કે
1 એલ 1.32 એલ+0 % ₹ 30-25.88 % 120 ₹ 0-50 % 15.72 એલ+1 % 1 એલ
- - - 123 ₹ 0-60 % 1.16 એલ+0 % 8 કે
- - - 125 ₹ 0+0 % 7.72 એલ-0.52 % 76 કે
0 4 K+0 % ₹ 27+0 % 128 ₹ 0-33.33 % 1.12 એલ+0 % 48 કે
32 કે 2.92 એલ+0 % ₹ 27+0 % 130 ₹ 0+0 % 17.16 એલ-3.38 % 8.36 એલ
0 84 K+0 % ₹ 19+0 % 133 ₹ 0+0 % 1.88 એલ+7 % 60 કે
36 કે 2.56 એલ-9.86 % ₹ 15-30 % 135 ₹ 0+0 % 15.84 એલ+2 % 3.64 એલ
4 કે 1.52 એલ+0 % ₹ 21+0 % 138 ₹ 0-25 % 6.76 એલ-1.74 % 2.24 એલ
3.12 એલ 8.68 એલ-7.26 % ₹ 10-37.34 % 140 ₹ 0+0 % 21.16 એલ-13.56 % 21.96 એલ
4 કે 84 K+0 % ₹ 7-47.65 % 143 ₹ 1+71.43 % 3.48 એલ+34 % 12.6 એલ
9.32 એલ 5.16 એલ+7 % ₹ 6-48.4 % 145 ₹ 1+41.67 % 12.28 એલ+15 % 51.44 એલ
5.04 એલ 2.92 એલ+9 % ₹ 4-62.37 % 148 ₹ 2+93.75 % 4.56 એલ+84 % 26.84 એલ
સ્પૉટની કિંમત: 150
સ્પૉટની કિંમત: 150
1.92 કરોડ 37 એલ+8 % ₹ 2-66.67 % 150 ₹ 3+136.36 % 37.56 એલ-11.91 % 1.33 કરોડ
1.28 કરોડ 14.24 એલ+221 % ₹ 2-67.35 % 153 ₹ 4+137.84 % 4.68 એલ-14.6 % 24.92 એલ
3.12 કરોડ 84.16 એલ+201 % ₹ 1-70.42 % 155 ₹ 6+117.24 % 15.12 એલ-21.25 % 24.28 એલ
39.4 એલ 14.76 એલ+27 % ₹ 1-71.43 % 158 ₹ 9+100 % 2.2 એલ-8.33 % 4.72 એલ
1.45 કરોડ 78.76 એલ-4.23 % ₹ 1-66.67 % 160 ₹ 11+94.55 % 29.52 એલ-3.78 % 14.72 એલ
11 એલ 7.2 એલ-13.04 % ₹ 0-68 % 163 ₹ 13+55.76 % 1.16 એલ+7 % 28 કે
55.64 એલ 47.08 એલ+2 % ₹ 0-65 % 165 ₹ 16+49.76 % 4.72 એલ-7.81 % 88 કે
6.44 એલ 9.92 એલ-2.75 % ₹ 0-53.33 % 168 ₹ 17+33.73 % 4.68 એલ+1 % 8 કે
79.76 એલ 88.96 એલ+1 % ₹ 0-58.33 % 170 ₹ 21+34.31 % 15.88 એલ-9.57 % 5.2 એલ
2.52 એલ 5.2 એલ-4.41 % ₹ 0-44.44 % 173 ₹ 16+0 % 2.56 એલ+0 % 20 કે
13.28 એલ 27.92 એલ+4 % ₹ 0-57.14 % 175 ₹ 20+0 % 2.72 એલ+0 % 3.4 એલ
1.84 એલ 2.36 એલ-13.24 % ₹ 0-50 % 178 ₹ 45-2.07 % 0 0
12.44 એલ 33.56 એલ-5.2 % ₹ 0-50 % 180 ₹ 30+20.56 % 7.92 એલ+0 % 24 કે
68 કે 2.36 એલ-10.61 % ₹ 0-33.33 % 183 ₹ 35+0 % 1.04 એલ+0 % 0
68 કે 9.16 એલ-0.43 % ₹ 0-66.67 % 185 ₹ 41+0 % 1.32 એલ+0 % 0
48 કે 96 K+4 % ₹ 0+0 % 188 - - -
4.68 એલ 19.68 એલ-16.47 % ₹ 0+0 % 190 ₹ 41+0 % 80 K+0 % 0
4.04 એલ 14.24 એલ-20.18 % ₹ 0-50 % 195 ₹ 39+0 % 8 K+0 % 0

સ્ટીલ ઑથોરિટી ઑફ ઇન્ડિયા ઑપ્શન ચેઇન ઑપ્શન કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 2.1
  • હાઈ 4.55
2.3
  • પાછલું. બંધ કરો 6.9
  • 3.25 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 150
  • સરેરાશ કિંમત 2.98
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.37 કરોડ
  • OI% માં Chg 8.31
  • માર્કેટ લૉટ 4000 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
8.1632653061224 સેલ
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91