એસઆરએફ વિકલ્પ ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 1,920 ₹ 1+0 % 26.63 K+0 % 0
- - - 1,960 ₹ 4+0 % 750+0 % 0
0 375+0 % ₹ 263+0 % 2,000 ₹ 0-63.64 % 58.13 K-7.19 % 44.25 કે
0 1.13 K+0 % ₹ 270+0 % 2,040 ₹ 9+0 % 3.75 K+0 % 0
0 375+0 % ₹ 195+0 % 2,060 ₹ 1+25 % 11.25 K-25 % 3.75 કે
0 375+0 % ₹ 176+0 % 2,080 ₹ 2+0 % 16.88 K+0 % 0
0 16.88 K+0 % ₹ 336+0 % 2,100 ₹ 1+30.77 % 85.88 K-1.29 % 1.5 કે
0 1.13 K+0 % ₹ 157+0 % 2,120 ₹ 1+0 % 16.88 K+0 % 0
- - - 2,140 ₹ 1+0 % 15.38 K+0 % 0
0 2.63 K+0 % ₹ 162+0 % 2,160 ₹ 1-44.44 % 13.88 K-2.63 % 9 કે
0 1.13 K+0 % ₹ 145+0 % 2,180 ₹ 1+0 % 9 K+0 % 0
3.38 કે 90.75 K-1.22 % ₹ 274-6.46 % 2,200 ₹ 1-15.38 % 1.44 એલ-1.53 % 34.5 કે
0 13.88 K+0 % ₹ 158+0 % 2,220 ₹ 1+0 % 12.38 K+0 % 0
4.5 કે 21.38 K-16.18 % ₹ 238-10 % 2,240 ₹ 1-11.11 % 31.13 K-4.6 % 11.25 કે
4.13 કે 13.5 K-23.4 % ₹ 199-9.89 % 2,260 ₹ 2+3.03 % 28.88 K+0 % 2.25 કે
4.5 કે 15.38 K-21.15 % ₹ 197+45.19 % 2,280 ₹ 4+97.56 % 16.5 K+2 % 375
13.13 કે 51 K-11.69 % ₹ 163-18.87 % 2,300 ₹ 2-14.55 % 1.11 એલ-11.11 % 1.69 એલ
0 7.13 K+0 % ₹ 189+0 % 2,320 ₹ 3-4.62 % 14.63 K-23.53 % 17.25 કે
3 કે 40.13 K-5.31 % ₹ 125-19.73 % 2,340 ₹ 4-1.2 % 30 K+0 % 29.25 કે
8.63 કે 31.13 K-7.78 % ₹ 106-29.09 % 2,360 ₹ 5-4.72 % 50.63 K-6.25 % 78.75 કે
7.13 કે 7.88 K-16 % ₹ 90-28.42 % 2,380 ₹ 7+2.19 % 32.25 K-5.49 % 1.17 એલ
40.5 કે 1.09 એલ-7.91 % ₹ 70-34.58 % 2,400 ₹ 10+4.97 % 1.29 એલ-7.03 % 3.42 એલ
18.38 કે 22.5 K+0 % ₹ 56-39.07 % 2,420 ₹ 14+9.56 % 27 K-22.58 % 1.17 એલ
1.08 એલ 57.38 K-11.56 % ₹ 45-40.53 % 2,440 ₹ 17-1.75 % 92.25 K+8 % 2.21 એલ
1.56 એલ 60.75 K-22.49 % ₹ 31-49.76 % 2,460 ₹ 21-8.53 % 1.24 એલ+9 % 1.89 એલ
સ્પૉટની કિંમત: 2,460
2.78 એલ 55.88 K-23.59 % ₹ 24-52.62 % 2,480 ₹ 41+25.7 % 27 K-33.94 % 2.48 એલ
20.91 એલ 4.69 એલ-13.31 % ₹ 18-55.52 % 2,500 ₹ 56+32.59 % 70.13 K-0.53 % 2.3 એલ
4.55 એલ 1.23 એલ-4.11 % ₹ 13-60.7 % 2,520 - - -
3.89 એલ 1.52 એલ+16 % ₹ 10-62.62 % 2,540 ₹ 87+28.52 % 11.63 K+15 % 10.88 કે
4.28 એલ 1.12 એલ-12.09 % ₹ 8-61.48 % 2,560 ₹ 93+13.48 % 1.88 K+0 % 750
2.24 એલ 39.75 K-30.26 % ₹ 6-62.28 % 2,580 ₹ 98+0 % 1.88 K+0 % 0
10.87 એલ 3.09 એલ-21.95 % ₹ 5-62.32 % 2,600 ₹ 140+21.15 % 18.75 K-10.71 % 12 કે
1.01 એલ 16.88 K-23.73 % ₹ 4-65.81 % 2,620 ₹ 310+0 % 375+0 % 0
1 એલ 23.63 K+7 % ₹ 3-68.72 % 2,640 ₹ 345+0 % 0 0
40.13 કે 17.25 K+188 % ₹ 2-76.05 % 2,660 - - -
30 કે 11.25 K+43 % ₹ 2-73.48 % 2,680 - - -
2.65 એલ 67.5 K-12.62 % ₹ 2-72.41 % 2,700 ₹ 226+12.68 % 7.88 K-12.5 % 1.88 કે
24.75 કે 750-87.5 % ₹ 1-71.58 % 2,720 - - -
1.68 એલ 48.38 K-43.67 % ₹ 1-77.36 % 2,800 ₹ 324+9.46 % 7.5 K-52.38 % 10.13 કે
0 11.25 K+0 % ₹ 59+0 % 2,920 - - -
13.88 કે 3.71 એલ+0 % ₹ 0-90 % 3,000 - - -

એસઆરએફ વિકલ્પ ચેન વિકલ્પો કંપનીની કામગીરી

દિવસની રેન્જ

  • લો 17.35
  • હાઈ 45
18.35
  • પાછલું. બંધ કરો 41.25
  • 36 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 2500
  • સરેરાશ કિંમત 30.17
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.05 કરોડ
  • OI% -13.31માં Chg
  • માર્કેટ લૉટ 375 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
3.6166365280289 એસઆરએફ
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91