સન ફાર્માસ્યુટિકલ્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ઑપ્શન ચેન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 1,220 ₹ 0+0 % 12.25 K+0 % 1.05 કે
- - - 1,280 ₹ 1+0 % 8.75 K+4 % 350
0 41.65 K+0 % ₹ 179+0 % 1,300 ₹ 0-36.36 % 86.45 K-0.4 % 12.25 કે
- - - 1,320 ₹ 0-78.57 % 17.5 K+0 % 350
- - - 1,330 ₹ 1-52.17 % 8.4 K+0 % 0
0 10.85 K+0 % ₹ 138+0 % 1,340 ₹ 1-25 % 20.65 K+0 % 0
0 700+0 % ₹ 112+0 % 1,350 ₹ 1-41.18 % 39.2 K-36 % 31.5 કે
- - - 1,360 ₹ 1-38.1 % 35.35 K-14.41 % 19.95 કે
- - - 1,370 ₹ 1-44 % 9.1 K-21.21 % 9.8 કે
0 26.95 K+0 % ₹ 90+0 % 1,380 ₹ 1-63.64 % 55.3 K-14.13 % 64.75 કે
0 3.85 K+0 % ₹ 79+0 % 1,390 ₹ 1-66.67 % 14.7 K-43.24 % 39.2 કે
7 કે 55.65 K-6.47 % ₹ 95+34.18 % 1,400 ₹ 1-75.44 % 2.01 એલ+15 % 2.26 એલ
0 3.85 K+0 % ₹ 61-2.16 % 1,410 ₹ 1-80.28 % 21.35 K-23.75 % 92.75 કે
0 9.8 K+0 % ₹ 52-1.43 % 1,420 ₹ 1-82.95 % 76.65 K-1.35 % 1.89 એલ
9.45 કે 29.05 K+20 % ₹ 66+51.2 % 1,430 ₹ 1-81.08 % 93.1 K-12.5 % 4.47 એલ
19.25 કે 43.05 K+14 % ₹ 58+63.79 % 1,440 ₹ 1-81.25 % 1.54 એલ+12 % 4.82 એલ
99.4 કે 74.9 K+0 % ₹ 48+66.67 % 1,450 ₹ 2-79.43 % 2.19 એલ+8 % 9.85 એલ
3.72 એલ 89.95 K-3.02 % ₹ 39+80.23 % 1,460 ₹ 2-82.02 % 2.63 એલ+19 % 10.31 એલ
5.12 એલ 5.05 એલ-0.62 % ₹ 31+128.31 % 1,470 ₹ 3-80.29 % 1.92 એલ+67 % 11.47 એલ
25.66 એલ 4.67 એલ-12.4 % ₹ 22+136.96 % 1,480 ₹ 4-78.39 % 2.77 એલ+95 % 19.32 એલ
37.98 એલ 3.68 એલ-33.88 % ₹ 14+132.5 % 1,490 ₹ 7-73.48 % 1.98 એલ+304 % 20.44 એલ
સ્પૉટની કિંમત: 1,495
1.09 કરોડ 15.23 એલ-14.15 % ₹ 9+136.36 % 1,500 ₹ 12-65.43 % 2.87 એલ+59 % 10.79 એલ
28.7 એલ 4.26 એલ+18 % ₹ 6+110 % 1,510 ₹ 19-58.48 % 1.42 એલ+45 % 2.04 એલ
27.03 એલ 10.06 એલ-23.96 % ₹ 4+88.64 % 1,520 ₹ 27-50.55 % 1.11 એલ+17 % 55.3 કે
20.85 એલ 11.86 એલ-4.16 % ₹ 2+23.53 % 1,530 ₹ 36-44.49 % 42.7 K+22 % 22.75 કે
14.29 એલ 12.23 એલ-0.4 % ₹ 1+13.64 % 1,540 ₹ 46-38.28 % 29.05 K+66 % 29.75 કે
10.57 એલ 5.48 એલ-10.46 % ₹ 1-4.76 % 1,550 ₹ 54-33.5 % 35.7 K-12.07 % 21.35 કે
6.72 એલ 2.57 એલ+2 % ₹ 1-16.67 % 1,560 ₹ 84-3.07 % 17.5 K+0 % 0
1.82 એલ 60.2 K+39 % ₹ 1-25 % 1,570 ₹ 58+1.23 % 6.65 K+0 % 0
1.87 એલ 1.02 એલ-27.9 % ₹ 1-21.43 % 1,580 ₹ 80+6.24 % 11.55 K-2.94 % 1.4 કે
32.2 કે 29.05 K-27.19 % ₹ 1-8.33 % 1,590 ₹ 76+0 % 9.45 K+0 % 0
4.5 એલ 9.42 એલ-9.24 % ₹ 0-18.18 % 1,600 ₹ 104-22.68 % 31.15 K-27.05 % 14.35 કે
18.9 કે 25.9 K-14.94 % ₹ 0-10 % 1,610 - - -
30.45 કે 53.9 K+13 % ₹ 0-11.11 % 1,620 - - -
6.3 કે 26.25 K+0 % ₹ 0-12.5 % 1,630 - - -
10.15 કે 18.9 K-8.47 % ₹ 0-16.67 % 1,640 ₹ 164+0 % 13.3 K+0 % 0
3.85 કે 51.45 K-1.34 % ₹ 0+16.67 % 1,650 - - -
8.05 કે 17.85 K-1.92 % ₹ 1-16.67 % 1,660 ₹ 189+0 % 350+0 % 0
14.7 કે 13.65 K-7.14 % ₹ 0+0 % 1,680 - - -
1.14 એલ 2.25 એલ-2.58 % ₹ 0+33.33 % 1,700 ₹ 189+0 % 2.1 K+0 % 0
22.75 કે 25.2 K+167 % ₹ 0+0 % 1,720 - - -
0 3.15 K+0 % ₹ 1+0 % 1,740 - - -
9.8 કે 14.35 K+5 % ₹ 0+0 % 1,760 - - -
9.45 કે 19.6 K+27 % ₹ 0-20 % 1,780 ₹ 290-1.69 % 1.75 K+0 % 1.05 કે

સન ફાર્માસ્યુટિકલ્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ઑપ્શન ચેન ઑપ્શન કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 3.95
  • હાઈ 14.45
9.1
  • પાછલું. બંધ કરો 3.85
  • 4.2 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 1500
  • સરેરાશ કિંમત 10.51
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.15 કરોડ
  • OI% -14.15માં Chg
  • માર્કેટ લૉટ 350 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
49.047619047619 સનફાર્મા
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91