ટાટા કેમિકલ્સ ઑપ્શન ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 840 ₹ 0+0 % 8.8 K+0 % 1.1 કે
- - - 850 ₹ 0+0 % 15.4 K+0 % 1.1 કે
- - - 880 ₹ 0-66.67 % 91.85 K+0 % 1.65 કે
0 6.6 K+0 % ₹ 228+0 % 900 ₹ 0-57.14 % 1.97 એલ+1 % 14.3 કે
- - - 910 ₹ 0+0 % 2.75 K+0 % 1.1 કે
- - - 920 ₹ 1+0 % 39.05 K+0 % 0
- - - 930 ₹ 0+0 % 17.05 K+0 % 0
0 1.1 K+0 % ₹ 156+0 % 940 ₹ 0-60 % 37.95 K-8 % 3.85 કે
0 2.75 K+0 % ₹ 135+0 % 950 ₹ 0-14.29 % 1.75 એલ+0 % 26.4 કે
- - - 960 ₹ 0-71.43 % 73.15 K-0.75 % 9.9 કે
0 3.85 K+0 % ₹ 137+0 % 970 ₹ 0-20 % 47.3 K-5.49 % 14.85 કે
1.65 કે 11.55 K+0 % ₹ 125+0.2 % 980 ₹ 0-71.43 % 43.45 K-1.25 % 7.15 કે
0 8.25 K+0 % ₹ 113+0 % 990 ₹ 0-25 % 51.15 K-13.08 % 20.9 કે
1.65 કે 41.25 K+0 % ₹ 105-2.28 % 1,000 ₹ 0-71.43 % 3.29 એલ-2.92 % 58.85 કે
0 26.95 K+0 % ₹ 127+0 % 1,010 ₹ 0-50 % 43.45 K+0 % 4.4 કે
0 51.7 K+0 % ₹ 128+0 % 1,020 ₹ 0-44.44 % 2.57 એલ-1.06 % 15.4 કે
2.2 કે 33 K+0 % ₹ 79-1.5 % 1,030 ₹ 0-38.46 % 1.1 એલ+8 % 29.7 કે
8.25 કે 1.33 એલ+0 % ₹ 67+0 % 1,040 ₹ 1-35.29 % 1.81 એલ-6 % 66.55 કે
15.95 કે 73.15 K+1 % ₹ 52-10.9 % 1,050 ₹ 1-43.48 % 3.03 એલ-9.24 % 81.4 કે
1.1 કે 24.75 K-2.17 % ₹ 56+13.79 % 1,060 ₹ 1-50 % 2.61 એલ-12.87 % 1.41 એલ
3.3 કે 51.15 K+0 % ₹ 34-13.59 % 1,070 ₹ 1-46.67 % 1.39 એલ-1.17 % 88.55 કે
6.05 કે 1.7 એલ+0 % ₹ 27-9.48 % 1,080 ₹ 2-27.94 % 2.04 એલ-3.39 % 2.28 એલ
9.35 કે 80.85 K-2.65 % ₹ 23-0.66 % 1,090 ₹ 5-23.08 % 1.79 એલ+11 % 3.43 એલ
5.11 એલ 3.71 એલ-6.39 % ₹ 14-12.69 % 1,100 ₹ 8-17.35 % 3.84 એલ-0.71 % 5.08 એલ
સ્પૉટની કિંમત: 1,102
5.24 એલ 1.08 એલ-27.04 % ₹ 10-17.81 % 1,110 ₹ 14-12.78 % 86.9 K-1.86 % 3.65 એલ
14.83 એલ 4.87 એલ+0 % ₹ 8-17.74 % 1,120 ₹ 23+4.01 % 1.66 એલ-2.58 % 1.51 એલ
7.85 એલ 3.14 એલ+0 % ₹ 5-26.76 % 1,130 ₹ 29-3.13 % 1.2 એલ+1 % 1.24 એલ
6.54 એલ 4.18 એલ-10.38 % ₹ 4-25.69 % 1,140 ₹ 39+0.64 % 1.34 એલ-6.15 % 30.25 કે
13.46 એલ 9.57 એલ+9 % ₹ 3-25.58 % 1,150 ₹ 46-1.8 % 1.79 એલ-2.69 % 21.45 કે
4.24 એલ 3.8 એલ-7.87 % ₹ 2-30 % 1,160 ₹ 59+4.76 % 29.15 K+0 % 3.3 કે
2.87 એલ 1.99 એલ-2.96 % ₹ 2-34.55 % 1,170 ₹ 70+9.65 % 31.35 K+0 % 4.4 કે
2.24 એલ 3.44 એલ-10.07 % ₹ 1-43.18 % 1,180 ₹ 76+4.66 % 15.4 K-3.45 % 3.3 કે
1.32 એલ 69.85 K-7.3 % ₹ 1-48.65 % 1,190 ₹ 69+0 % 4.4 K+0 % 0
7.34 એલ 11.29 એલ-6.94 % ₹ 1-45.45 % 1,200 ₹ 96+0.63 % 23.1 K-14.29 % 8.25 કે
57.75 કે 79.75 K+7 % ₹ 1-48.15 % 1,210 - - -
58.3 કે 1.49 એલ+18 % ₹ 1-50 % 1,220 - - -
35.75 કે 1.19 એલ+3 % ₹ 1-29.41 % 1,230 - - -
72.05 કે 1.77 એલ+0 % ₹ 1-26.67 % 1,240 - - -
57.2 કે 1.72 એલ-2.5 % ₹ 0-11.11 % 1,260 ₹ 216+0 % 3.85 K+0 % 0
4.4 કે 1.13 એલ+0 % ₹ 0+0 % 1,280 ₹ 125+0 % 5.5 K+0 % 0
33 કે 6.44 એલ+0 % ₹ 0-20 % 1,300 - - -

ટાટા કેમિકલ્સ વિકલ્પ ચેન વિકલ્પો કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 11.85
  • હાઈ 27.25
14.45
  • પાછલું. બંધ કરો 16.55
  • 19.7 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 1100
  • સરેરાશ કિંમત 20.41
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.04 કરોડ
  • OI% -6.39માં Chg
  • માર્કેટ લૉટ 550 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
16.883116883117 ટાટાકેમ
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91