ટાટા કમ્યુનિકેશન્સ ઑપ્શન ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 1,480 ₹ 1+400 % 1.5 K+0 % 500
- - - 1,500 ₹ 1+0 % 8.5 K+143 % 5 કે
- - - 1,520 ₹ 1+0 % 0 0
- - - 1,540 ₹ 1+0 % 78 K+47 % 58.5 કે
- - - 1,580 ₹ 0+0 % 8 K+0 % 0
0 19.5 K+0 % ₹ 266+0 % 1,600 ₹ 1-11.54 % 62 K+2 % 17.5 કે
- - - 1,620 ₹ 2+0 % 3 K+0 % 0
- - - 1,640 ₹ 2+57.14 % 10.5 K+5 % 3 કે
- - - 1,660 ₹ 1+0 % 15.5 K+0 % 0
0 2.5 K+0 % ₹ 120+0 % 1,680 ₹ 2-13.04 % 13 K-3.7 % 10 કે
0 26 K+0 % ₹ 208+0 % 1,700 ₹ 3-1.72 % 1.14 એલ-4.62 % 67.5 કે
0 5 K+0 % ₹ 172+0 % 1,720 ₹ 3-22.08 % 12 K+0 % 500
500 7.5 K-6.25 % ₹ 141-11.88 % 1,740 ₹ 5-6.54 % 94.5 K-3.08 % 20.5 કે
1.5 કે 19 K-5 % ₹ 125-6.58 % 1,760 ₹ 7-5.59 % 55 K-9.09 % 32 કે
14 કે 13 K+86 % ₹ 101-7.86 % 1,780 ₹ 10+0.51 % 47 K-5.05 % 19.5 કે
32.5 કે 1.4 એલ-3.13 % ₹ 84-14.05 % 1,800 ₹ 12-7.6 % 1.75 એલ-10.51 % 1.05 એલ
0 17 K+0 % ₹ 91+0 % 1,820 ₹ 18-0.28 % 34.5 K+3 % 14 કે
69 કે 87 K+89 % ₹ 56-21.39 % 1,840 ₹ 25-0.2 % 54.5 K+9 % 43 કે
90.5 કે 1.17 એલ+5 % ₹ 44-22.13 % 1,860 ₹ 33+0.3 % 1.05 એલ+5 % 63.5 કે
સ્પૉટની કિંમત: 1,868
1.59 એલ 92 K-2.13 % ₹ 34-27.04 % 1,880 ₹ 43+0.24 % 62.5 K+40 % 80.5 કે
4.55 એલ 6.79 એલ+5 % ₹ 27-28.09 % 1,900 ₹ 55+4.23 % 1.89 એલ-0.26 % 71.5 કે
1.36 એલ 1.55 એલ-4.32 % ₹ 20-29.56 % 1,920 ₹ 65+1.32 % 16 K-3.03 % 2.5 કે
1.22 એલ 74.5 K+9 % ₹ 15-34.35 % 1,940 ₹ 81+4.25 % 6.5 K+0 % 1 કે
1.19 એલ 1.25 એલ+7 % ₹ 11-38.83 % 1,960 ₹ 94+1.13 % 21.5 K+0 % 1.5 કે
44 કે 64.5 K+5 % ₹ 9-40.35 % 1,980 ₹ 115+0 % 4 K+0 % 0
3.62 એલ 5.11 એલ-0.2 % ₹ 7-45 % 2,000 ₹ 130+3.54 % 28 K+0 % 1 કે
17.5 કે 27.5 K+2 % ₹ 5-43.16 % 2,020 - - -
18.5 કે 58 K-2.52 % ₹ 4-44.9 % 2,040 - - -
13.5 કે 40.5 K+5 % ₹ 3-39.29 % 2,060 - - -
78.5 કે 1.11 એલ-18.08 % ₹ 3-51.46 % 2,080 ₹ 374+0 % 8 K+0 % 0
11 કે 11.5 K+21 % ₹ 2-37.14 % 2,100 - - -
36 કે 65.5 K+7 % ₹ 2-45.21 % 2,120 - - -
0 500+0 % ₹ 3+0 % 2,160 - - -

ટાટા કમ્યુનિકેશન્સ ઑપ્શન ચેન ઑપ્શન કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 26.4
  • હાઈ 47.65
26.5
  • પાછલું. બંધ કરો 36.85
  • 47.65 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 1900
  • સરેરાશ કિંમત 31.6
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.07 કરોડ
  • OI% માં Chg 4.95
  • માર્કેટ લૉટ 500 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
0.47058823529412 ટાટાકૉમ
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91