ટાટા ગ્રાહક પ્રોડક્ટ્સ વિકલ્પ ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 900 ₹ 0+0 % 9 K+0 % 0
12.6 કે 27.45 K-31.46 % ₹ 180+3.45 % 920 ₹ 0-87.5 % 15.75 K-22.22 % 4.95 કે
0 6.75 K+0 % ₹ 154+0 % 940 - - -
- - - 950 ₹ 0-80 % 34.65 K-1.28 % 3.6 કે
- - - 960 ₹ 0-94.74 % 5.85 K-27.78 % 4.05 કે
- - - 980 ₹ 3+0 % 20.7 K+0 % 0
- - - 990 ₹ 1+0 % 29.25 K+0 % 0
2.25 કે 39.6 K-1.12 % ₹ 99-0.2 % 1,000 ₹ 0-55.56 % 1.67 એલ-17.78 % 84.15 કે
- - - 1,010 ₹ 2+0 % 23.4 K+0 % 0
0 5.85 K+0 % ₹ 67-1.75 % 1,020 ₹ 1-5.88 % 31.95 K+1 % 900
0 4.95 K+0 % ₹ 64+0 % 1,030 ₹ 0-27.27 % 42.3 K-6.93 % 14.4 કે
4.95 કે 22.95 K+0 % ₹ 57+16.7 % 1,040 ₹ 0-72.41 % 79.65 K-7.81 % 85.5 કે
9.9 કે 26.1 K+4 % ₹ 50+27.14 % 1,050 ₹ 0-80 % 1.57 એલ-10.51 % 2.06 એલ
9.9 કે 30.15 K-9.46 % ₹ 41+33.71 % 1,060 ₹ 1-83.08 % 42.75 K-27.48 % 1.81 એલ
31.05 કે 30.6 K-18.07 % ₹ 32+40 % 1,070 ₹ 1-77.67 % 1.3 એલ+8 % 2.81 એલ
4.22 એલ 63.45 K-25 % ₹ 20+33.22 % 1,080 ₹ 2-74.55 % 2.11 એલ-16.87 % 7.1 એલ
13.41 એલ 58.5 K-50.19 % ₹ 14+37 % 1,090 ₹ 4-66.67 % 1.23 એલ-18.51 % 3.04 એલ
27.53 એલ 3.19 એલ-35.19 % ₹ 9+34.92 % 1,100 ₹ 8-57.91 % 4.8 એલ-15.73 % 6.23 એલ
સ્પૉટની કિંમત: 1,102
12.93 એલ 2.33 એલ-4.79 % ₹ 5+18.75 % 1,110 ₹ 14-44.29 % 4.59 એલ-25.58 % 2.72 એલ
11.71 એલ 5.81 એલ-18.45 % ₹ 3+5 % 1,120 ₹ 23-33 % 1.82 એલ-9.6 % 58.5 કે
4.89 એલ 4.73 એલ-2.05 % ₹ 2-10.64 % 1,130 ₹ 31-29.64 % 1 એલ-11.51 % 46.35 કે
4.25 એલ 6.98 એલ-7.01 % ₹ 2-20.51 % 1,140 ₹ 41-25.29 % 1.43 એલ-3.35 % 9 કે
6.18 એલ 6.92 એલ-6.05 % ₹ 1-14.71 % 1,150 ₹ 51-20.75 % 97.65 K-5.24 % 15.3 કે
2.24 એલ 2.31 એલ-14.07 % ₹ 1-29.63 % 1,160 ₹ 58-11 % 26.1 K+0 % 450
61.2 કે 1.17 એલ+6 % ₹ 1-36.36 % 1,170 ₹ 77-8.1 % 11.7 K-3.7 % 900
72 કે 1.2 એલ-17.65 % ₹ 1-38.89 % 1,180 ₹ 85+0 % 3.6 K+0 % 0
57.15 કે 30.15 K-36.19 % ₹ 0-35.71 % 1,190 ₹ 93+0.81 % 61.2 K-0.73 % 2.7 કે
2.95 એલ 5.34 એલ-21.04 % ₹ 0-36.36 % 1,200 ₹ 98-6.67 % 77.4 K-2.27 % 14.85 કે
8.1 કે 22.05 K+0 % ₹ 0-33.33 % 1,210 - - -
41.85 કે 71.1 K-18.97 % ₹ 0+0 % 1,220 - - -
7.65 કે 48.6 K+0 % ₹ 0+14.29 % 1,230 - - -
6.75 કે 38.25 K-3.41 % ₹ 0-50 % 1,240 - - -
57.6 કે 1.72 એલ-17.81 % ₹ 0-50 % 1,250 - - -
13.5 કે 14.85 K+3 % ₹ 0-66.67 % 1,260 - - -
3.6 કે 10.8 K-17.24 % ₹ 0-89.19 % 1,270 - - -
30.6 કે 1.98 એલ-4.77 % ₹ 0-33.33 % 1,300 ₹ 208+0 % 1.35 K+0 % 0
5.4 કે 1.13 એલ-4.55 % ₹ 0-50 % 1,360 - - -

ટાટા ગ્રાહક પ્રોડક્ટ્સ વિકલ્પ ચેન વિકલ્પો કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 3.4
  • હાઈ 9.85
8.5
  • પાછલું. બંધ કરો 6.3
  • 5.65 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 1100
  • સરેરાશ કિંમત 7.12
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.03 કરોડ
  • OI% -35.19માં Chg
  • માર્કેટ લૉટ 450 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
79.06976744186 ટાટાકન્સમ
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91