ટાટા મોટર્સ ઑપ્શન ચેન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 760 ₹ 0-50 % 1.17 એલ+0 % 14.25 કે
0 9.98 K+0 % ₹ 127+0 % 780 ₹ 0-66.67 % 4.13 એલ-11.04 % 76.95 કે
- - - 790 ₹ 0+0 % 25.65 K+0 % 1.43 કે
1.43 કે 42.75 K+0 % ₹ 160-3.61 % 800 ₹ 0-33.33 % 8.72 એલ-2.86 % 1.15 એલ
- - - 810 ₹ 0-66.67 % 65.55 K+0 % 27.08 કે
5.7 કે 31.35 K+0 % ₹ 148+0 % 820 ₹ 0-50 % 5.24 એલ+0 % 12.83 કે
0 9.98 K+0 % ₹ 101+0 % 830 ₹ 0-33.33 % 1.08 એલ+0 % 2.85 કે
5.7 કે 18.53 K-7.14 % ₹ 114-13.64 % 840 ₹ 0-66.67 % 3.9 એલ-1.08 % 72.68 કે
17.1 કે 2.52 એલ+0 % ₹ 118+0 % 850 ₹ 0-66.67 % 12.43 એલ-0.23 % 1.38 એલ
0 35.63 K+0 % ₹ 141+0 % 860 ₹ 0-75 % 4.42 એલ-2.52 % 1.91 એલ
5.7 કે 25.65 K+0 % ₹ 92-10.27 % 870 ₹ 0-40 % 2.45 એલ-9.95 % 1.04 એલ
0 76.95 K+0 % ₹ 106+0 % 880 ₹ 0-40 % 7.45 એલ-2.06 % 2.86 એલ
0 48.45 K+0 % ₹ 98+0 % 890 ₹ 0-50 % 5.32 એલ-6.98 % 2.85 એલ
95.48 કે 6.28 એલ-1.78 % ₹ 61-4.26 % 900 ₹ 0-57.14 % 31.62 એલ+3 % 25.32 એલ
39.9 કે 1.68 એલ-2.48 % ₹ 50-12.12 % 910 ₹ 0-55.56 % 8.48 એલ-6.3 % 13.69 એલ
1.67 એલ 2 એલ-10.26 % ₹ 40-10.57 % 920 ₹ 1-56 % 13.32 એલ-18.34 % 35.14 એલ
6.41 એલ 3.58 એલ-8.06 % ₹ 30-14.16 % 930 ₹ 1-63.41 % 14.85 એલ-9.31 % 61 એલ
14.96 એલ 7.85 એલ-5.65 % ₹ 22-10.47 % 940 ₹ 2-52.17 % 21.33 એલ+3 % 81.74 એલ
66.5 એલ 20.45 એલ+6 % ₹ 14-19.35 % 950 ₹ 4-39.67 % 31.81 એલ+7 % 1.48 કરોડ
સ્પૉટની કિંમત: 958
સ્પૉટની કિંમત: 958
2.24 કરોડ 23.48 એલ+42 % ₹ 8-31.03 % 960 ₹ 8-18.56 % 21.43 એલ+2 % 1.11 કરોડ
2.05 કરોડ 35.35 એલ+19 % ₹ 5-42.31 % 970 ₹ 14-4.32 % 14.12 એલ-18.37 % 37.71 એલ
1.67 કરોડ 65.91 એલ-0.86 % ₹ 3-47.47 % 980 ₹ 23+1.34 % 32.89 એલ-3.31 % 15.83 એલ
1.23 કરોડ 63.03 એલ-7.82 % ₹ 2-46.58 % 990 ₹ 32+1.92 % 11.59 એલ-10.66 % 9.42 એલ
1.64 કરોડ 1.57 કરોડ-3 % ₹ 1-50 % 1,000 ₹ 41+1.72 % 21.5 એલ-12.47 % 8.38 એલ
71.46 એલ 46.01 એલ-8.89 % ₹ 1-57.5 % 1,010 ₹ 51-1.17 % 3.42 એલ-6.25 % 88.35 કે
97.4 એલ 65.12 એલ-4.51 % ₹ 1-61.29 % 1,020 ₹ 61+2.02 % 2.69 એલ-23.17 % 2.27 એલ
30.21 એલ 20.36 એલ-16.82 % ₹ 1-52.38 % 1,030 ₹ 71-0.84 % 92.63 K-16.67 % 24.23 કે
26.16 એલ 19.25 એલ-9.57 % ₹ 0-50 % 1,040 ₹ 77-5.38 % 1.3 એલ-2.15 % 15.68 કે
33.53 એલ 52.65 એલ-7.99 % ₹ 0-30.77 % 1,050 ₹ 88-3.39 % 4.46 એલ-5.44 % 38.48 કે
9.95 એલ 9.92 એલ-10.88 % ₹ 0-50 % 1,060 ₹ 98+0 % 1.25 એલ+0 % 5.7 કે
5.37 એલ 13.77 એલ-3.59 % ₹ 0-44.44 % 1,070 ₹ 93+0 % 98.33 K+0 % 1.43 કે
5.83 એલ 11.47 એલ-9.35 % ₹ 0-33.33 % 1,080 ₹ 84+0 % 64.13 K+0 % 0
2.94 એલ 3.82 એલ-8.84 % ₹ 0-50 % 1,090 ₹ 99+0 % 4.28 K+0 % 0
29.88 એલ 64.94 એલ-3.96 % ₹ 0-28.57 % 1,100 ₹ 139-2.11 % 4.6 એલ-1.52 % 11.4 કે
2.54 એલ 4.76 એલ-6.44 % ₹ 0-50 % 1,110 ₹ 122+0 % 1.43 K+0 % 0
2.38 એલ 7.91 એલ-3.14 % ₹ 0-40 % 1,120 - - -
1.07 એલ 2.39 એલ-7.69 % ₹ 0-25 % 1,130 - - -
24.23 કે 7.65 એલ-0.19 % ₹ 0-50 % 1,140 ₹ 184+3.11 % 1.17 એલ+0 % 1.43 કે
1.8 એલ 6.67 એલ-3.7 % ₹ 0-25 % 1,150 ₹ 167+0 % 66.98 K+0 % 0
2.44 એલ 8.81 એલ-3.44 % ₹ 0-25 % 1,160 ₹ 192+0 % 22.8 K+0 % 2.85 કે
4.32 એલ 10.73 એલ-4.2 % ₹ 0-75 % 1,180 - - -

ટાટા મોટર્સ વિકલ્પ ચેન વિકલ્પો કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 5.7
  • હાઈ 11.55
8.00
  • પાછલું. બંધ કરો 11.6
  • 10.15 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 960
  • સરેરાશ કિંમત 8.29
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.23 કરોડ
  • OI% માં Chg 41.82
  • માર્કેટ લૉટ 1425 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
39.316239316239 ટાટામોટર્સ
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91