ટાટા કન્સલ્ટન્સી સર્વિસેજ ઑપ્શન ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
0 1.75 K+0 % ₹ 860+0 % 3,100 ₹ 0-30 % 56 K-7.25 % 7.88 કે
0 175+0 % ₹ 670+0 % 3,200 ₹ 0-50 % 37.8 K-2.7 % 3.68 કે
0 1.58 K+0 % ₹ 567+0 % 3,300 ₹ 0-25 % 60.9 K-1.42 % 6.13 કે
- - - 3,350 ₹ 1-16.67 % 34.48 K+0 % 525
1.4 કે 4.2 K+0 % ₹ 409+0 % 3,400 ₹ 1+0 % 1.26 એલ-0.82 % 8.75 કે
0 350+0 % ₹ 380+0 % 3,450 ₹ 1-21.43 % 29.05 K+1 % 2.8 કે
350 29.93 K+0 % ₹ 320+2.84 % 3,500 ₹ 1-25 % 2.73 એલ-5.12 % 45.85 કે
0 13.3 K+0 % ₹ 338+0 % 3,550 ₹ 1-47.83 % 75.25 K-3.15 % 35.35 કે
5.6 કે 55.48 K-3.65 % ₹ 210+0.07 % 3,600 ₹ 1-27.27 % 3.06 એલ-7.23 % 1.98 એલ
4.2 કે 27.3 K+0 % ₹ 161+2.02 % 3,650 ₹ 1-46.81 % 1.39 એલ-13.85 % 1.53 એલ
99.4 કે 1.18 એલ-14.12 % ₹ 113-1.01 % 3,700 ₹ 3-41.57 % 5.56 એલ-2.64 % 8.38 એલ
1.51 એલ 70 K-15.97 % ₹ 70-7.1 % 3,750 ₹ 8-31.91 % 4.14 એલ+0 % 16.73 એલ
20.75 એલ 6.91 એલ-10.43 % ₹ 35-18.82 % 3,800 ₹ 25-12.87 % 5.37 એલ-7.34 % 26.96 એલ
સ્પૉટની કિંમત: 3,817
45.47 એલ 9.38 એલ+2 % ₹ 19-18.64 % 3,850 ₹ 57-0.61 % 3.86 એલ+16 % 8.45 એલ
56.11 એલ 25.43 એલ-1.96 % ₹ 11-23.32 % 3,900 ₹ 100+1.32 % 4.38 એલ-4.03 % 3.28 એલ
21.11 એલ 8.4 એલ-10.03 % ₹ 6-28.82 % 3,950 ₹ 145+3.28 % 55.83 K-9.89 % 1.03 એલ
17.83 એલ 13.82 એલ-1.75 % ₹ 4-25.49 % 4,000 ₹ 193-2.52 % 97.48 K-14.83 % 48.13 કે
3.75 એલ 2.18 એલ-1.19 % ₹ 2-27.69 % 4,050 ₹ 241+6.89 % 11.9 K-6.85 % 9.98 કે
5.48 એલ 4.84 એલ-8.02 % ₹ 2-29.17 % 4,100 ₹ 282-2.08 % 26.43 K-3.82 % 9.63 કે
2.1 એલ 1.85 એલ-4.77 % ₹ 1-38.24 % 4,150 ₹ 334+9.81 % 25.03 K-1.38 % 3.15 કે
2.05 એલ 3.39 એલ-0.36 % ₹ 1-41.38 % 4,200 ₹ 381-0.92 % 46.73 K-14.42 % 15.05 કે
1.09 એલ 1.83 એલ+8 % ₹ 1-32 % 4,250 ₹ 396-8.9 % 700+33 % 350
1.13 એલ 1.39 એલ-7.9 % ₹ 1-20 % 4,300 ₹ 460-2.67 % 18.03 K-38.69 % 12.25 કે
16.8 કે 49.35 K+3 % ₹ 0-40 % 4,350 - - -
26.6 કે 1.37 એલ-0.26 % ₹ 0-37.5 % 4,400 ₹ 585+0 % 5.95 K+0 % 525
37.28 કે 1.35 એલ-3.14 % ₹ 0-27.27 % 4,500 ₹ 588+0 % 525+0 % 0
15.75 કે 86.8 K-4.62 % ₹ 0-50 % 4,600 ₹ 759+3.97 % 1.75 K-9.09 % 350

ટાટા કન્સલ્ટન્સી સર્વિસેજ ઑપ્શન ચેન ઑપ્શન કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 31.15
  • હાઈ 65
34.5
  • પાછલું. બંધ કરો 42.5
  • 37 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 3800
  • સરેરાશ કિંમત 50.72
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.07 કરોડ
  • OI% -10.43માં Chg
  • માર્કેટ લૉટ 175 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
9.8966026587888 TCS
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91