ટેક મહિન્દ્રા ઑપ્શન ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 1,020 ₹ 0+0 % 91.8 K+0 % 0
- - - 1,040 ₹ 0+0 % 28.8 K+0 % 0
- - - 1,060 ₹ 0-70 % 29.4 K-3.92 % 1.2 કે
0 600+0 % ₹ 173+0 % 1,080 ₹ 0+0 % 1.8 K+0 % 0
3.6 કે 1.8 K-50 % ₹ 315+18.02 % 1,100 ₹ 0-33.33 % 2.73 એલ+0 % 8.4 કે
- - - 1,120 ₹ 0-20 % 20.4 K-5.56 % 2.4 કે
- - - 1,130 ₹ 0+0 % 7.8 K+0 % 0
- - - 1,140 ₹ 0-33.33 % 36 K-10.45 % 12 કે
0 4.8 K+0 % ₹ 206+0 % 1,150 ₹ 0+14.29 % 52.2 K-3.33 % 8.4 કે
600 1.2 K+0 % ₹ 232+13.73 % 1,160 ₹ 0-58.33 % 21.6 K+0 % 3.6 કે
0 600+0 % ₹ 94+0 % 1,170 ₹ 0-25 % 29.4 K+0 % 1.8 કે
0 1.8 K+0 % ₹ 95+0 % 1,180 ₹ 0-25 % 1.04 એલ+0 % 8.4 કે
0 3 K+0 % ₹ 76+0 % 1,190 ₹ 0-63.16 % 27.6 K-6.12 % 6.6 કે
1.2 કે 14.4 K-4 % ₹ 242+26.7 % 1,200 ₹ 0-28.57 % 2.93 એલ+0 % 27.6 કે
0 22.8 K+0 % ₹ 87+0 % 1,210 ₹ 1+0 % 23.4 K+0 % 0
0 30.6 K+0 % ₹ 126+0 % 1,220 ₹ 0+125 % 81 K-3.57 % 27.6 કે
0 26.4 K+0 % ₹ 160+0 % 1,230 ₹ 1+0 % 93.6 K+0 % 0
0 65.4 K+0 % ₹ 148+0 % 1,240 ₹ 0-33.33 % 64.8 K-6.9 % 29.4 કે
5.4 કે 58.2 K-3.96 % ₹ 142-5.33 % 1,250 ₹ 0-27.27 % 1.87 એલ-8.77 % 46.2 કે
8.4 કે 1.9 એલ-3.94 % ₹ 130-3.39 % 1,260 ₹ 0-14.29 % 1.97 એલ-3.52 % 35.4 કે
1.8 કે 1.17 એલ-1.02 % ₹ 129+15.85 % 1,270 ₹ 0-40 % 59.4 K-1.98 % 28.8 કે
4.8 કે 1.07 એલ-3.78 % ₹ 117+12.5 % 1,280 ₹ 1-37.5 % 87.6 K-12.57 % 33.6 કે
8.4 કે 39 K-15.58 % ₹ 110+10.54 % 1,290 ₹ 1-50 % 1.14 એલ-9.52 % 88.2 કે
45.6 કે 1.63 એલ-9.03 % ₹ 97+1.26 % 1,300 ₹ 1-48.39 % 4.18 એલ-18.38 % 4.05 એલ
1.2 કે 72 K-0.83 % ₹ 86+0.71 % 1,310 ₹ 1-26.32 % 82.2 K+18 % 1.91 એલ
18 કે 44.4 K-16.85 % ₹ 79+3.67 % 1,320 ₹ 2-25 % 2.21 એલ-1.87 % 4.3 એલ
12 કે 31.2 K-5.45 % ₹ 72+7.34 % 1,330 ₹ 3-25.71 % 73.8 K-25.45 % 5.6 એલ
1.13 એલ 79.2 K-37.14 % ₹ 60+1.53 % 1,340 ₹ 3-26.88 % 1.67 એલ+24 % 8.63 એલ
1.36 એલ 1.64 એલ-19.47 % ₹ 49-3.19 % 1,350 ₹ 5-26.61 % 2.44 એલ+11 % 18.43 એલ
2.69 એલ 1.13 એલ-27.69 % ₹ 41-4.48 % 1,360 ₹ 6-28.82 % 1.53 એલ-25 % 14.11 એલ
3.05 એલ 1.55 એલ-10.1 % ₹ 33-7.37 % 1,370 ₹ 8-27.51 % 1.25 એલ-6.73 % 26.42 એલ
18.07 એલ 2.14 એલ-54.7 % ₹ 26-12.52 % 1,380 ₹ 11-25 % 2.92 એલ+21 % 23.68 એલ
14.67 એલ 1.45 એલ-53.92 % ₹ 20-15.67 % 1,390 ₹ 16-19.95 % 1.85 એલ+15 % 29.3 એલ
સ્પૉટની કિંમત: 1,400
સ્પૉટની કિંમત: 1,400
91.48 એલ 10.28 એલ-30.94 % ₹ 16-15.72 % 1,400 ₹ 21-14.43 % 3.88 એલ+40 % 36.41 એલ
35.47 એલ 3.71 એલ+102 % ₹ 12-12.37 % 1,410 ₹ 28-6.26 % 84.6 K+370 % 20.95 એલ
90.65 એલ 8 એલ+54 % ₹ 10-5.16 % 1,420 ₹ 37-0.82 % 1.27 એલ+657 % 16.28 એલ
74.13 એલ 6.14 એલ+126 % ₹ 8+0.63 % 1,430 ₹ 43-2.71 % 63.6 K+715 % 8.73 એલ
1.02 કરોડ 9.47 એલ+421 % ₹ 6+3.23 % 1,440 ₹ 48-7.45 % 52.2 K+521 % 5.57 એલ
85.19 એલ 8.7 એલ+188 % ₹ 5+12.77 % 1,450 ₹ 57-6.41 % 34.8 K+480 % 2.81 એલ
32.59 એલ 3.98 એલ+132 % ₹ 4+12.33 % 1,460 ₹ 66-8.27 % 21.6 K+260 % 1.27 એલ
17.61 એલ 2 એલ+152 % ₹ 3+8.62 % 1,470 ₹ 76-3.94 % 7.8 K+550 % 27.6 કે
15.02 એલ 1.55 એલ+85 % ₹ 3+6.25 % 1,480 - - -
6.11 એલ 46.8 K+95 % ₹ 2+2.5 % 1,490 - - -
59.23 એલ 8.36 એલ+11 % ₹ 2+2.86 % 1,500 ₹ 103-4.54 % 36 K-30.23 % 61.2 કે
2.98 એલ 26.4 K+1367 % ₹ 1-3.45 % 1,510 - - -
10.18 એલ 1.17 એલ+89 % ₹ 1+0 % 1,520 - - -
12.14 એલ 2.45 એલ+23 % ₹ 1+35.71 % 1,540 - - -
4.15 એલ 73.8 K+779 % ₹ 1-7.69 % 1,560 ₹ 163+0 % 1.2 K+0 % 0
1.2 કે 1.2 K+100 % ₹ 0-14.29 % 1,580 - - -

ટેક મહિન્દ્રા ઑપ્શન ચેન ઑપ્શન કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 14.25
  • હાઈ 49
15.55
  • પાછલું. બંધ કરો 18.45
  • 24 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 1400
  • સરેરાશ કિંમત 27.08
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.1 કરોડ
  • OI% -30.94માં Chg
  • માર્કેટ લૉટ 600 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
3.7410071942446 ટેકમ
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91