ટાઇટન કંપની વિકલ્પ ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
0 700+0 % ₹ 849+0 % 2,620 - - -
- - - 2,760 ₹ 0+0 % 27.83 K-0.63 % 350
- - - 2,800 ₹ 1+1000 % 11.38 K-7.14 % 1.05 કે
- - - 2,880 ₹ 1+0 % 21.53 K+0 % 0
- - - 2,900 ₹ 0-90.91 % 55.13 K-0.94 % 1.93 કે
- - - 2,920 ₹ 0+0 % 5.78 K+0 % 0
- - - 2,940 ₹ 5+0 % 9.1 K+0 % 0
- - - 2,960 ₹ 1+0 % 5.78 K+0 % 0
- - - 2,980 ₹ 2+342.86 % 11.38 K+18 % 7.7 કે
0 4.9 K+0 % ₹ 465+0 % 3,000 ₹ 1-33.33 % 90.48 K+3 % 17.85 કે
- - - 3,020 ₹ 4+0 % 8.75 K+0 % 0
- - - 3,040 ₹ 2-40.38 % 11.2 K+56 % 11.2 કે
0 175+0 % ₹ 433+0 % 3,060 ₹ 3-3.39 % 4.03 K+0 % 0
- - - 3,080 ₹ 5+0 % 9.63 K+0 % 0
4.73 કે 12.78 K-1.35 % ₹ 290-40.41 % 3,100 ₹ 2-40.96 % 1.48 એલ+7 % 81.38 કે
0 175+0 % ₹ 230+0 % 3,120 ₹ 5+3.33 % 8.23 K+0 % 0
- - - 3,140 ₹ 3-39 % 23.8 K+30 % 29.05 કે
0 0 ₹ 177+0 % 3,160 ₹ 3-45.08 % 61.43 K+15 % 54.25 કે
0 2.1 K+0 % ₹ 243+0 % 3,180 ₹ 4-43.26 % 13.13 K-27.88 % 47.25 કે
4.55 કે 24.5 K+0 % ₹ 204-12.59 % 3,200 ₹ 5-38.55 % 2.18 એલ-0.8 % 3.07 એલ
0 7.53 K+0 % ₹ 254+0 % 3,220 ₹ 6-37.37 % 28.53 K-4.12 % 33.08 કે
0 17.68 K+0 % ₹ 204+0 % 3,240 ₹ 7-35.87 % 38.33 K+10 % 99.93 કે
0 17.15 K+0 % ₹ 237+0 % 3,260 ₹ 9-32.95 % 1.07 એલ+110 % 1.93 એલ
3.85 કે 28.18 K+9 % ₹ 120-24.23 % 3,280 ₹ 11-30.92 % 66.5 K-5.47 % 1.9 એલ
40.78 કે 55.13 K-8.43 % ₹ 104-26.75 % 3,300 ₹ 13-25.63 % 3.71 એલ-10.92 % 6.27 એલ
8.75 કે 44.8 K-2.66 % ₹ 87-31.45 % 3,320 ₹ 15-23.76 % 63.7 K-27.05 % 3.06 એલ
15.05 કે 40.08 K-7.29 % ₹ 72-32.98 % 3,340 ₹ 19-17.77 % 85.58 K+24 % 2.58 એલ
39.38 કે 14 K+8 % ₹ 57-37.42 % 3,360 ₹ 26-4.06 % 1.66 એલ+12 % 3.23 એલ
98.18 કે 45.5 K+9 % ₹ 46-41.21 % 3,380 ₹ 34+5.6 % 1.17 એલ+41 % 3.67 એલ
સ્પૉટની કિંમત: 3,400
સ્પૉટની કિંમત: 3,400
10.54 એલ 2.05 એલ+32 % ₹ 36-42.78 % 3,400 ₹ 43+9.06 % 2.86 એલ-10.8 % 8.9 એલ
7.62 એલ 1.26 એલ+66 % ₹ 28-46 % 3,420 ₹ 54+14.59 % 86.45 K-35.09 % 3.44 એલ
13.26 એલ 2.7 એલ+78 % ₹ 21-48.34 % 3,440 ₹ 71+23 % 68.43 K-24.66 % 2.31 એલ
17.33 એલ 3.58 એલ+57 % ₹ 16-50.16 % 3,460 ₹ 83+21.22 % 68.25 K-14.85 % 1.42 એલ
12.44 એલ 4.89 એલ+6 % ₹ 14-45.31 % 3,480 ₹ 100+22.55 % 47.08 K-35.02 % 77.88 કે
30.71 એલ 11.99 એલ+2 % ₹ 12-42.26 % 3,500 ₹ 120+24.93 % 2.08 એલ-11.23 % 1.56 એલ
7.92 એલ 2.7 એલ-2.53 % ₹ 10-40.37 % 3,520 ₹ 128+13.02 % 34.3 K+4 % 6.13 કે
9.23 એલ 3.04 એલ-26.68 % ₹ 8-41.42 % 3,540 ₹ 159+21.31 % 49.35 K+1 % 5.43 કે
6.46 એલ 2.09 એલ-32.12 % ₹ 7-39.91 % 3,560 ₹ 179+20.3 % 25.2 K-12.2 % 9.98 કે
4.27 એલ 1.59 એલ-10.17 % ₹ 6-42.93 % 3,580 ₹ 184+12.2 % 30.1 K-8.02 % 5.25 કે
16.68 એલ 10.29 એલ-24.73 % ₹ 5-44.71 % 3,600 ₹ 212+14.7 % 1.32 એલ-4.66 % 19.95 કે
4.55 એલ 3.19 એલ-6.36 % ₹ 4-40.85 % 3,620 ₹ 235+25.51 % 10.15 K-13.43 % 2.98 કે
2.63 એલ 1.46 એલ-25.2 % ₹ 3-42.24 % 3,640 ₹ 218+13.71 % 3.33 K-5 % 350
2.63 એલ 1.98 એલ-24.97 % ₹ 3-40 % 3,660 ₹ 178+0 % 3.68 K+0 % 0
1.24 એલ 39.9 K-35.41 % ₹ 3-34.57 % 3,680 ₹ 218+0 % 175+0 % 0
5.09 એલ 4.71 એલ+4 % ₹ 2-34.72 % 3,700 ₹ 310+12.79 % 43.05 K-4.28 % 2.28 કે
32.9 કે 55.83 K-4.2 % ₹ 2-36.67 % 3,720 ₹ 206+0 % 175+0 % 0
56 કે 78.05 K-10.26 % ₹ 2-33.93 % 3,740 ₹ 155+0 % 175+0 % 0
30.63 કે 68.95 K-9.22 % ₹ 1-39.58 % 3,760 ₹ 378+117.18 % 875-16.67 % 175
26.95 કે 24.5 K+1 % ₹ 1-40.48 % 3,780 ₹ 189+0 % 350+0 % 0
1.6 એલ 2.5 એલ-3.12 % ₹ 1-46.15 % 3,800 ₹ 407+12.33 % 21.35 K-3.17 % 1.05 કે
93.8 કે 24.68 K-56.88 % ₹ 1-70.27 % 3,820 - - -
- - - 3,840 ₹ 450+80 % 350+0 % 175
10.33 કે 10.15 K-41.41 % ₹ 1-34.78 % 3,880 - - -
17.85 કે 1.31 એલ-4.85 % ₹ 1-36.84 % 4,000 ₹ 400+0 % 2.8 K+0 % 0
0 350+0 % ₹ 6+0 % 4,040 - - -
6.3 કે 9.45 K-34.15 % ₹ 1-27.78 % 4,080 - - -

ટાઇટન કંપની વિકલ્પ ચેઇન વિકલ્પો કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 0
  • હાઈ 0
849.00
  • પાછલું. બંધ કરો 849
  • ખોલો 0
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 2620
  • સરેરાશ કિંમત 0
  • વ્યાજ ખોલો 700
  • OI% માં Chg 0
  • માર્કેટ લૉટ 175 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
આઈએનએફ ટાઇટન
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91