યુનાઇટેડ બ્ર્યુવરીઝ ઑપ્શન ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 1,600 ₹ 0-93.75 % 10.8 K+0 % 400
- - - 1,620 ₹ 6+0 % 6 K+0 % 0
- - - 1,640 ₹ 9+0 % 800+0 % 0
- - - 1,660 ₹ 1+0 % 3.2 K+0 % 0
- - - 1,680 ₹ 1+0 % 8 K+0 % 0
0 5.2 K+0 % ₹ 430+0 % 1,700 ₹ 1+0 % 28 K+0 % 0
- - - 1,720 ₹ 4+0 % 15.6 K+0 % 0
- - - 1,740 ₹ 1-50 % 24.4 K-16.44 % 4.8 કે
- - - 1,760 ₹ 1+0 % 4.8 K+0 % 0
- - - 1,780 ₹ 4+0 % 7.2 K+0 % 0
0 5.6 K+0 % ₹ 221+0 % 1,800 ₹ 1-55 % 50.4 K-28.41 % 28.8 કે
0 1.2 K+0 % ₹ 82+0 % 1,820 ₹ 4+0 % 1.6 K+0 % 0
0 4.8 K+0 % ₹ 205+0 % 1,840 ₹ 5+0 % 1.6 K+0 % 0
800 4 K-16.67 % ₹ 220-18.15 % 1,860 ₹ 2+0 % 15.2 K+0 % 0
800 14.8 K-5.13 % ₹ 200-10.03 % 1,880 ₹ 2+0 % 15.6 K+0 % 0
1.2 કે 21.2 K-1.85 % ₹ 175-21.31 % 1,900 ₹ 2-41.33 % 1.22 એલ-23.23 % 1.09 એલ
800 8.8 K-8.33 % ₹ 155-25.94 % 1,920 ₹ 4+0 % 15.6 K+0 % 0
0 6 K+0 % ₹ 160+0 % 1,940 ₹ 10+0 % 400+0 % 0
0 11.6 K+0 % ₹ 114+0 % 1,960 ₹ 6+0 % 9.2 K+0 % 0
2 કે 15.2 K-7.32 % ₹ 101-26.45 % 1,980 ₹ 7-25.65 % 9.2 K-39.47 % 24 કે
5.2 કે 62 K-3.13 % ₹ 83-20.96 % 2,000 ₹ 9-25.52 % 1.12 એલ-9.71 % 1.06 એલ
0 13.6 K+0 % ₹ 90+1.47 % 2,020 ₹ 13-15.03 % 18 K-2.17 % 1.2 કે
800 5.6 K+8 % ₹ 51-36.25 % 2,040 ₹ 17-16.67 % 14.8 K+0 % 6 કે
400 20.4 K-1.92 % ₹ 38-40.63 % 2,060 ₹ 26+2 % 4.4 K+10 % 2 કે
સ્પૉટની કિંમત: 2,067
31.6 કે 18 K+96 % ₹ 32-30.98 % 2,080 ₹ 35-0.99 % 13.2 K+27 % 14.8 કે
6.53 એલ 1.46 એલ-10.73 % ₹ 27-31.34 % 2,100 ₹ 48+3.89 % 67.6 K-8.65 % 24.8 કે
3.92 એલ 45.6 K+8 % ₹ 21-29.61 % 2,120 ₹ 63+14.58 % 11.6 K+7 % 2.8 કે
46.4 કે 44.8 K+4 % ₹ 17-25.7 % 2,140 ₹ 69+0 % 10.4 K+0 % 0
1.54 એલ 57.6 K-13.25 % ₹ 13-26.51 % 2,160 ₹ 91+12.21 % 6.8 K-5.56 % 400
26.4 કે 23.2 K+57 % ₹ 11-20.74 % 2,180 ₹ 100+0 % 2.8 K+0 % 0
1.62 એલ 1.26 એલ+1 % ₹ 8-9.14 % 2,200 ₹ 110-3 % 2 K-16.67 % 400
16.8 કે 10.8 K-27.03 % ₹ 7+16.54 % 2,220 ₹ 77+0 % 3.2 K+0 % 0
1.2 કે 18 K+0 % ₹ 3-35.06 % 2,240 ₹ 93+0 % 1.6 K+0 % 0
2.8 કે 27.2 K+0 % ₹ 3-8.22 % 2,260 ₹ 107+0 % 400+0 % 0
20.8 કે 14.8 K-24.49 % ₹ 3-70.77 % 2,280 ₹ 122+0 % 1.2 K+0 % 0
22 કે 87.2 K+12 % ₹ 2+5 % 2,300 - - -
1.6 કે 4 K-16.67 % ₹ 1+0 % 2,320 ₹ 163+0 % 400+0 % 0
4.8 કે 23.2 K-1.69 % ₹ 1+0 % 2,360 - - -
0 3.6 K+0 % ₹ 1+0 % 2,400 - - -
0 2 K+0 % ₹ 1+0 % 2,440 - - -

યુનાઇટેડ બ્રૂઅરીઝ ઑપ્શન ચેઇન ઑપ્શન કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 21.2
  • હાઈ 40.5
26.95
  • પાછલું. બંધ કરો 39.25
  • 35.05 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 2100
  • સરેરાશ કિંમત 28.57
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.01 કરોડ
  • OI% -10.73માં Chg
  • માર્કેટ લૉટ 400 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
29.79274611399 યુબીએલ
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91