વિપ્રો ઑપ્શન ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 360 ₹ 0+33.33 % 52.5 K-2.78 % 3 કે
- - - 370 ₹ 0+0 % 54 K+0 % 0
0 1.5 K+0 % ₹ 61+0 % 380 ₹ 0+0 % 4.94 એલ-1.5 % 10.5 કે
- - - 385 ₹ 1+0 % 1.5 K+0 % 0
- - - 390 ₹ 0+50 % 1.65 એલ-1.79 % 45 કે
- - - 395 ₹ 0+0 % 1.13 એલ+0 % 0
3 કે 1.31 એલ+0 % ₹ 80-4.19 % 400 ₹ 0-20 % 11.42 એલ-1.17 % 3.09 એલ
0 3 K+0 % ₹ 38+0 % 405 ₹ 0+40 % 54 K-25 % 58.5 કે
0 13.5 K+0 % ₹ 38+0 % 410 ₹ 0+0 % 3.5 એલ-3.32 % 2.22 એલ
0 12 K+0 % ₹ 40+0 % 415 ₹ 0+0 % 1.22 એલ+0 % 0
22.5 કે 1.38 એલ-9.8 % ₹ 59-6.32 % 420 ₹ 0-25 % 7.64 એલ-0.2 % 1.19 એલ
0 49.5 K+0 % ₹ 39+0 % 425 ₹ 1+42.86 % 1.31 એલ+5 % 52.5 કે
3 કે 2.15 એલ-1.38 % ₹ 47-13.43 % 430 ₹ 1+20 % 12.48 એલ+1 % 3.57 એલ
0 94.5 K+0 % ₹ 44+0 % 435 ₹ 1+25 % 2.84 એલ+12 % 1.34 એલ
1.29 એલ 4.61 એલ-14.96 % ₹ 37-15.94 % 440 ₹ 1+0 % 12.21 એલ+6 % 6.3 એલ
13.5 કે 1.64 એલ-3.54 % ₹ 33-17.71 % 445 ₹ 1+15.79 % 4.17 એલ+9 % 2.25 એલ
2.96 એલ 9.86 એલ-12.28 % ₹ 28-19.23 % 450 ₹ 2+25 % 25.53 એલ+2 % 18.86 એલ
34.5 કે 1.95 એલ+5 % ₹ 24-19.49 % 455 ₹ 2+29.03 % 9.02 એલ+2 % 5.94 એલ
2.09 એલ 9.48 એલ-1.1 % ₹ 20-24.76 % 460 ₹ 3+27.91 % 22.35 એલ-5.1 % 15.3 એલ
90 કે 2.36 એલ-7.1 % ₹ 16-27.98 % 465 ₹ 4+37.93 % 4.7 એલ+11 % 10.67 એલ
8.52 એલ 16.1 એલ+1 % ₹ 13-30.17 % 470 ₹ 6+38.27 % 17.67 એલ+1 % 20.43 એલ
11.6 એલ 6.84 એલ+19 % ₹ 10-33.56 % 475 ₹ 8+39.29 % 8.67 એલ+11 % 24.11 એલ
સ્પૉટની કિંમત: 478
સ્પૉટની કિંમત: 478
77.12 એલ 50 એલ+43 % ₹ 8-33.62 % 480 ₹ 11+37.91 % 22.67 એલ+1 % 27.21 એલ
35.27 એલ 26.16 એલ+29 % ₹ 6-39.13 % 485 ₹ 14+33.82 % 7.05 એલ+5 % 5.61 એલ
54.47 એલ 38.28 એલ+22 % ₹ 4-42.36 % 490 ₹ 17+32.57 % 6.86 એલ+3 % 3.77 એલ
16.4 એલ 11.58 એલ+23 % ₹ 3-44.14 % 495 ₹ 21+29.48 % 1.13 એલ+6 % 43.5 કે
75.99 એલ 74.1 એલ+12 % ₹ 2-43.02 % 500 ₹ 26+26.73 % 7.13 એલ+1 % 2.22 એલ
6.54 એલ 6.51 એલ+3 % ₹ 2-43.94 % 505 ₹ 27+11.2 % 25.5 K+6 % 12 કે
15.48 એલ 14.79 એલ+9 % ₹ 1-47.06 % 510 ₹ 34+21.55 % 2.1 એલ+1 % 30 કે
3.6 એલ 3.53 એલ+21 % ₹ 1-48.78 % 515 ₹ 37+12.35 % 24 K+14 % 9 કે
17.28 એલ 15.63 એલ+1 % ₹ 1-48.39 % 520 ₹ 42+12.85 % 1.7 એલ-3.42 % 10.5 કે
2.87 એલ 2.13 એલ+19 % ₹ 1-48 % 525 - - -
13.79 એલ 11.96 એલ-13.56 % ₹ 1-45 % 530 ₹ 47+0 % 69 K+0 % 0
42 કે 84 K+12 % ₹ 1-41.18 % 535 - - -
5.93 એલ 14.22 એલ-1.86 % ₹ 0-42.86 % 540 ₹ 60+0 % 22.5 K+0 % 0
40.5 કે 55.5 K-35.09 % ₹ 0-45.45 % 545 - - -
12.66 એલ 28.46 એલ+1 % ₹ 0-40 % 550 ₹ 67+0 % 2.78 એલ+0 % 0
99 કે 3.27 એલ+19 % ₹ 0-25 % 560 - - -

વિપ્રો ઑપ્શન ચેન વિકલ્પો કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 7.2
  • હાઈ 12.35
7.7
  • પાછલું. બંધ કરો 11.6
  • 11.45 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 480
  • સરેરાશ કિંમત 8.82
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.5 કરોડ
  • OI% માં Chg 43.23
  • માર્કેટ લૉટ 1500 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
9.7087378640777 વિપ્રો
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91