ઝી એન્ટરટેઇનમેન્ટ એન્ટરપ્રાઇઝિસ ઑપ્શન ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 110 ₹ 0+0 % 15 K+0 % 0
- - - 115 ₹ 0+0 % 9 K+0 % 0
- - - 120 ₹ 0+0 % 1.98 એલ-4.35 % 18 કે
- - - 123 ₹ 2+0 % 0 0
- - - 125 ₹ 0+0 % 1.53 એલ+0 % 0
12 કે 60 K+0 % ₹ 31+0 % 130 ₹ 0-37.5 % 14.91 એલ-3.12 % 2.25 એલ
24 કે 24 K+100 % ₹ 20-19.51 % 135 ₹ 1+66.67 % 3.9 એલ+1 % 3.93 એલ
- - - 138 ₹ 1-41.18 % 3 K+0 % 9 કે
36 કે 1.77 એલ+0 % ₹ 15-29.53 % 140 ₹ 1+81.82 % 7.65 એલ+24 % 16.53 એલ
- - - 143 ₹ 1-10 % 9 K-25 % 21 કે
12 કે 1.14 એલ+3 % ₹ 11-35.69 % 145 ₹ 2+63.64 % 3.6 એલ+28 % 4.38 એલ
0 9 K+0 % ₹ 19+0 % 148 ₹ 1+0 % 1.83 એલ+0 % 3 કે
3.69 એલ 11.82 એલ+1 % ₹ 8-39.52 % 150 ₹ 3+88.57 % 18.63 એલ+16 % 17.49 એલ
9 કે 78 K+8 % ₹ 6-55.31 % 153 ₹ 4+128.95 % 4.35 એલ-2.03 % 1.11 એલ
સ્પૉટની કિંમત: 154
સ્પૉટની કિંમત: 154
24.72 એલ 11.16 એલ+276 % ₹ 5-44.13 % 155 ₹ 6+94.83 % 5.13 એલ+28 % 10.68 એલ
4.65 એલ 2.58 એલ+65 % ₹ 4-45.64 % 158 ₹ 7+105.88 % 1.44 એલ-12.73 % 2.04 એલ
58.44 એલ 20.55 એલ-21.98 % ₹ 3-46.55 % 160 ₹ 9+81.25 % 23.34 એલ+4 % 15.3 એલ
2.34 એલ 84 K-49.09 % ₹ 3-43.01 % 163 ₹ 10+68.55 % 1.2 એલ-16.67 % 96 કે
40.32 એલ 12.54 એલ+19 % ₹ 2-44.44 % 165 ₹ 13+67.33 % 2.4 એલ-32.77 % 3.21 એલ
1.8 એલ 1.83 એલ+13 % ₹ 2-43.64 % 168 ₹ 10+0 % 48 K+0 % 24 કે
56.82 એલ 33.48 એલ-11.64 % ₹ 1-44.19 % 170 ₹ 17+50 % 7.23 એલ+0 % 27 કે
36 કે 1.2 એલ-6.98 % ₹ 1-50 % 173 - - -
9.15 એલ 4.2 એલ-14.11 % ₹ 1-44.44 % 175 - - -
0 18 K+0 % ₹ 2+0 % 178 - - -
9.42 એલ 12.93 એલ-13.63 % ₹ 1-47.37 % 180 - - -
3.78 એલ 2.19 એલ-10.98 % ₹ 0-46.67 % 185 - - -

ઝી એન્ટરટેઇનમેન્ટ એન્ટરપ્રાઇઝિસ ઑપ્શન ચેઇન ઑપ્શન કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 7.5
  • હાઈ 13.3
7.5
  • પાછલું. બંધ કરો 12.4
  • 13 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 150
  • સરેરાશ કિંમત 9.43
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.12 કરોડ
  • OI% માં Chg 1.29
  • માર્કેટ લૉટ 3000 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
0 ઝીલ
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91