ઝેડ-ટેક ઇન્ડિયા IPO સબ્સ્ક્રિપ્શન સ્ટેટસ

Tanushree Jaiswal તનુશ્રી જૈસ્વાલ

છેલ્લું અપડેટ: 31 મે 2024 - 07:49 pm

Listen icon

Z-ટેક ઇન્ડિયા IPO સબસ્ક્રિપ્શનની સ્થિતિ દિવસ-3

31 મે 2024 ના રોજ 5.30 pm સુધી, IPO માં ઑફર પર 22.56 લાખ શેરમાંથી (માર્કેટ મેકર ભાગ અને કરવામાં આવેલ એન્કરની ફાળવણી સિવાય), ઝેડ-ટેક ઇન્ડિયાએ 8,380.188 લાખ શેર માટે બિડ જોઈ હતી. આનો અર્થ એ છે કે IPO ના 3 દિવસના સમગ્ર સબસ્ક્રિપ્શન મેક્રો સ્તરે 371.46X નું છે. ઝેડ-ટેક ઇન્ડિયા આઇપીઓના દિવસ-3 ની નજીક સબસ્ક્રિપ્શનનું ગ્રેન્યુલર બ્રેક-અપ નીચે મુજબ હતું:

ક્વિબ્સ(123.10X) એચએનઆઈ/એનઆઈઆઈ (832.72X) રિટેલ (315.59X)

સબસ્ક્રિપ્શનનું નેતૃત્વ એચએનઆઈ/એનઆઈઆઈ રોકાણકારો દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું, ત્યારબાદ તે ઑર્ડરમાં રિટેલ રોકાણકારો અને ક્યૂઆઈબી રોકાણકારો દ્વારા કરવામાં આવ્યા હતા. QIB ક્વોટા અને NII/HNI સામાન્ય રીતે છેલ્લા દિવસે મોટાભાગની ગતિ એકત્રિત કરશે, અને આ IPOમાં HNI/NII બિડ્સ અને QIB બિડ્સના કિસ્સામાં પણ આ સમસ્યાનો કેસ હતો. NII છેલ્લા દિવસે જથ્થાબંધ HNI ભંડોળ બિડ્સ, કોર્પોરેટ બિડ્સ અને મોટા HNI બિડ્સ આવે છે. સંસ્થાકીય બોલી પણ પ્રથમ અડધા દિવસે આવે છે. અહીં કેટેગરી મુજબના સબસ્ક્રિપ્શનની વિગતો છે. સમગ્ર સબસ્ક્રિપ્શન રેશિયોની ગણતરીમાં એન્કર ભાગ અને IPOમાં માર્કેટ મેકિંગ ભાગ પણ શામેલ નથી.

રોકાણકાર 
શ્રેણી
સબ્સ્ક્રિપ્શન 
(વખત)
શેર 
ઑફર કરેલ
શેર 
માટે બિડ
કુલ રકમ 
(₹ કરોડમાં)
માર્કેટ મેકર 1.00 1,70,400 1,70,400 1.87
એન્કર ક્વોટા 1.00 9,64,800 9,64,800 10.61
ક્યૂઆઈબી રોકાણકારો 123.10 6,44,400 7,93,26,000 872.59
એચએનઆઈએસ/એનઆઈઆઈએસ 832.72 4,83,600 40,27,05,600 4,429.76
રિટેલ રોકાણકારો 315.59 11,28,000 35,59,87,200 3,915.86
કુલ 371.46 22,56,000 83,80,18,800 9,218.21

ડેટા સ્ત્રોત: NSE

IPO મે 31, 2024 સુધી ખુલ્લું હતું, અને તે શુક્રવારે ટ્રેડિંગના અંત સુધી બંધ થયું છે. ઉપર આપેલા નંબર IPO માટે અંતિમ સબસ્ક્રિપ્શન નંબર છે. મે 31, 2024 ના રોજ સબસ્ક્રિપ્શન માટે બંધ કરેલ સમસ્યા અને ફાળવણીના આધારે જૂન 03, 2024 ના રોજ અંતિમ કરવામાં આવશે; જેના પછી ઍલોટમેન્ટની સ્થિતિ ઑનલાઇન ચેક કરી શકાય છે. નવા નિયમો હેઠળ, તમામ IPO ને IOP બંધ થવાથી થર્ડ વર્કિંગ ડે પર ફરજિયાતપણે લિસ્ટ કરવું પડશે. આ મુખ્ય બોર્ડ IPO તેમજ NSE અને BSE પરના SME IPO પર લાગુ પડે છે.
 

Z-ટેક ઇન્ડિયા IPO સબસ્ક્રિપ્શનની સ્થિતિ દિવસ-2

30 મે 2024 ના રોજ 5.16 pm સુધી, IPO માં ઑફર પર 22.56 લાખ શેરમાંથી (માર્કેટ મેકર ભાગ અને કરવામાં આવેલ એન્કરની ફાળવણી સિવાય), ઝેડ-ટેક ઇન્ડિયાએ 1,186.50 લાખ શેર માટે બિડ જોઈ હતી. આનો અર્થ એ છે કે IPO ના 2 દિવસના સમગ્ર સબસ્ક્રિપ્શન મેક્રો સ્તરે 52.59X નું છે. ઝેડ-ટેક ઇન્ડિયાના IPOના દિવસ-2 ની નજીક સબસ્ક્રિપ્શનનું દાણાદાર બ્રેક-અપ નીચે મુજબ હતું:

ક્વિબ્સ (7.93X) એચએનઆઈ/એનઆઈઆઈ (50.29X) રિટેલ (79.10X)

સબસ્ક્રિપ્શનનું નેતૃત્વ રિટેલ રોકાણકારો દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું અને ત્યારબાદ એચએનઆઈ/એનઆઈઆઈ રોકાણકારો અને ક્યૂઆઈબી રોકાણકારો દ્વારા કરવામાં આવ્યા હતા. QIB ક્વોટા અને NII/HNI સામાન્ય રીતે છેલ્લા દિવસે મોટાભાગની ગતિ એકત્રિત કરશે, અને HNI/NII બિડ્સ અને QIB બિડ્સના કિસ્સામાં પણ આ ઈશ્યુમાં કેસ હશે. NII છેલ્લા દિવસે જથ્થાબંધ HNI ભંડોળ બિડ્સ, કોર્પોરેટ બિડ્સ અને મોટા HNI બિડ્સ આવે છે. સંસ્થાકીય બોલી પણ પ્રથમ અડધા દિવસે આવે છે. અહીં કેટેગરી મુજબના સબસ્ક્રિપ્શનની વિગતો છે. સમગ્ર સબસ્ક્રિપ્શન રેશિયોની ગણતરીમાં એન્કર ભાગ અને IPOમાં માર્કેટ મેકિંગ ભાગ પણ શામેલ નથી.

રોકાણકાર 
શ્રેણી
સબ્સ્ક્રિપ્શન 
(વખત)
શેર 
ઑફર કરેલ
શેર 
માટે બિડ
કુલ રકમ 
(₹ કરોડમાં)
માર્કેટ મેકર 1.00 1,70,400 1,70,400 1.87
એન્કર ક્વોટા 1.00 9,64,800 9,64,800 10.61
ક્યૂઆઈબી રોકાણકારો 7.93 6,44,400 51,08,400 56.19
એચએનઆઈએસ/એનઆઈઆઈએસ 50.29 4,83,600 2,43,18,000 267.50
રિટેલ રોકાણકારો 79.10 11,28,000 8,92,23,600 981.46
કુલ 52.59 22,56,000 11,86,50,000 1,305.15

ડેટા સ્ત્રોત: NSE

IPO મે 31, 2024 સુધી ખુલ્લું છે, જેના સમયે અમે IPO ની અંતિમ સબસ્ક્રિપ્શન સ્થિતિ જાણીશું. કંપનીએ IPO ખોલવાના એક કાર્યકારી દિવસ પહેલાં, મે 28, 2024 ના રોજ 9.648 લાખ શેરોની એન્કર ફાળવણી કરી હતી. એન્કરની ફાળવણી દરેક શેર દીઠ ₹110 ની કિંમતના અંતે 5 એન્કર રોકાણકારોમાં કરવામાં આવી હતી. આમાં પ્રતિ શેર ₹10 નું ફેસ વેલ્યૂ અને પ્રતિ શેર ₹100 નું પ્રીમિયમ શામેલ છે. 

કુલ એન્કરની સાઇઝ ₹10.61 કરોડની કિંમતની હતી. આ એન્કર ફાળવણીમાં મુખ્ય ફાળવણીઓમાં કિંગ્સમેન વેલ્થ ફંડ પીસીસી - કેઆઇએફ (35.32%), એસબી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ફંડ - I (31.72%), એસ્ટોર્ન કેપિટલ વીસીસી - આર્વેન (14.05%), સેન્ટ કેપિટલ ફંડ (9.45%), અને વર્સુ ઇન્ડિયા ગ્રોથ સ્ટોરી સ્કીમ - I (9.45%) શામેલ છે. 

આ એન્કર ફાળવણીમાંથી 50% ફાળવણીનું 1 મહિનાનું લૉક જુલાઈ 03, 2024 સુધી હશે અને બાકી 50% ની સપ્ટેમ્બર 01, 2024 સુધીનું 3 મહિનાનું લૉક-ઇન થશે. ક્યુઆઇબી ભાગમાંથી એન્કર ભાગ બનાવવામાં આવ્યો હતો, જેના પરિણામે આઇપીઓમાં ઉપલબ્ધ ક્યુઆઇબી ક્વોટા 47.45% થી 19.00% સુધી ઘટાડવામાં આવ્યો હતો. આ સમસ્યા મે 31, 2024 ના રોજ સબસ્ક્રિપ્શન માટે બંધ થાય છે અને ફાળવણીના આધારે જૂન 03, 2024 સુધી કરવામાં આવશે; જેના પછી ઍલોટમેન્ટની સ્થિતિ ઑનલાઇન ચેક કરી શકાય છે.

Z-ટેક ઇન્ડિયા IPO સબસ્ક્રિપ્શનની સ્થિતિ દિવસ-1

29 મે 2024 ના રોજ 5.15 pm સુધી, IPO માં ઑફર પર 22.56 લાખ શેરમાંથી (માર્કેટ મેકર ભાગ અને કરવામાં આવેલ એન્કરની ફાળવણી સિવાય), ઝેડ-ટેક ઇન્ડિયાએ 469.90 લાખ શેર માટે બિડ જોઈ હતી. આનો અર્થ એ છે કે IPO ના 1 દિવસના સમગ્ર સબસ્ક્રિપ્શન મેક્રો સ્તરે 20.83X નું છે. ઝેડ-ટેક ઇન્ડિયાના IPOના દિવસ-1 ની નજીક સબસ્ક્રિપ્શનનું દાણાદાર બ્રેક-અપ નીચે મુજબ હતું:

ક્વિબ્સ (7.76X) એચએનઆઈ/એનઆઈઆઈ (20.16X) રિટેલ (28.58X)

સબસ્ક્રિપ્શનનું નેતૃત્વ રિટેલ રોકાણકારો દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું અને ત્યારબાદ એચએનઆઈ/એનઆઈઆઈ રોકાણકારો અને ક્યૂઆઈબી રોકાણકારો દ્વારા કરવામાં આવ્યા હતા. QIB ક્વોટા અને NII/HNI સામાન્ય રીતે છેલ્લા દિવસે મોટાભાગની ગતિ એકત્રિત કરશે, અને HNI/NII બિડ્સ અને QIB બિડ્સના કિસ્સામાં પણ આ ઈશ્યુમાં કેસ હશે. NII છેલ્લા દિવસે જથ્થાબંધ HNI ભંડોળ બિડ્સ, કોર્પોરેટ બિડ્સ અને મોટા HNI બિડ્સ આવે છે. સંસ્થાકીય બોલી પણ પ્રથમ અડધા દિવસે આવે છે. અહીં કેટેગરી મુજબના સબસ્ક્રિપ્શનની વિગતો છે. સમગ્ર સબસ્ક્રિપ્શન રેશિયોની ગણતરીમાં એન્કર ભાગ અને IPO માં માર્કેટ મેકિંગ ભાગ પણ શામેલ નથી.

રોકાણકાર 
શ્રેણી
સબ્સ્ક્રિપ્શન 
(વખત)
શેર 
ઑફર કરેલ
શેર 
માટે બિડ
કુલ રકમ 
(₹ કરોડમાં)
માર્કેટ મેકર 1.00 1,70,400 1,70,400 1.87
એન્કર ક્વોટા 1.00 9,64,800 9,64,800 10.61
ક્યૂઆઈબી રોકાણકારો 7.76 6,44,400 50,00,400 55.00
એચએનઆઈએસ/એનઆઈઆઈએસ 20.16 4,83,600 97,51,200 107.26
રિટેલ રોકાણકારો 28.58 11,28,000 3,22,38,000 354.62
કુલ 20.83 22,56,000 4,69,89,600 516.89

ડેટા સ્ત્રોત: NSE

IPO મે 31, 2024 સુધી ખુલ્લું છે, જેના સમયે અમે IPO ની અંતિમ સબસ્ક્રિપ્શન સ્થિતિ જાણીશું. કંપનીએ IPO ખોલવાના એક કાર્યકારી દિવસ પહેલાં, મે 28, 2024 ના રોજ 9.648 લાખ શેરોની એન્કર ફાળવણી કરી હતી. એન્કરની ફાળવણી દરેક શેર દીઠ ₹110 ની કિંમતના અંતે 5 એન્કર રોકાણકારોમાં કરવામાં આવી હતી. આમાં પ્રતિ શેર ₹10 નું ફેસ વેલ્યૂ અને પ્રતિ શેર ₹100 નું પ્રીમિયમ શામેલ છે. 

કુલ એન્કરની સાઇઝ ₹10.61 કરોડની કિંમતની હતી. આ એન્કર ફાળવણીમાં મુખ્ય ફાળવણીઓમાં કિંગ્સમેન વેલ્થ ફંડ પીસીસી - કેઆઇએફ (35.32%), એસબી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ફંડ - I (31.72%), એસ્ટોર્ન કેપિટલ વીસીસી - આર્વેન (14.05%), સેન્ટ કેપિટલ ફંડ (9.45%), અને વર્સુ ઇન્ડિયા ગ્રોથ સ્ટોરી સ્કીમ - I (9.45%) શામેલ છે. 

આ એન્કર ફાળવણીમાંથી 50% ફાળવણીનું 1 મહિનાનું લૉક જુલાઈ 03, 2024 સુધી હશે અને બાકી 50% ની સપ્ટેમ્બર 01, 2024 સુધીનું 3 મહિનાનું લૉક-ઇન થશે. ક્યુઆઇબી ભાગમાંથી એન્કર ભાગ બનાવવામાં આવ્યો હતો, જેના પરિણામે આઇપીઓમાં ઉપલબ્ધ ક્યુઆઇબી ક્વોટા 47.45% થી 19.00% સુધી ઘટાડવામાં આવ્યો હતો.

ઝેડ-ટેક ઇન્ડિયા - સમગ્ર કેટેગરીમાં ફાળવણી શેર કરો

નીચે આપેલ ટેબલ QIB, રિટેલ રોકાણકારો અને HNI/NII રોકાણકારોને એકંદર શેર ફાળવણીનું વિવરણ કૅપ્ચર કરે છે. ઍન્કરની ફાળવણી ક્યુઆઇબી ક્વોટામાંથી કાર્વ કરવામાં આવી છે અને તે અનુસાર ક્યુઆઇબી ક્વોટા ઘટાડવામાં આવે છે. બજાર નિર્માતાની ફાળવણી એ ઇન્વેન્ટરી છે જેનો ઉપયોગ બજાર નિર્માતા દ્વારા લિસ્ટિંગ પછી કાઉન્ટરમાં લિક્વિડિટી પ્રદાન કરવા માટે કરવામાં આવશે, બિડ-આસ્ક સ્પ્રેડ્સને ઓછું રાખવા અને સ્ટૉકમાં ટ્રેડિંગના જોખમોને ઘટાડવા માટે. કંપનીએ એનવીએસ બ્રોકરેજ લિમિટેડને માર્કેટ મેકર તરીકે નિમણૂક કરી છે અને તેમને 1,70,400 શેરોની માર્કેટ મેકિંગ ઇન્વેન્ટરી સોંપી છે. બજાર નિર્માતા કાઉન્ટરને લિક્વિડ રાખવા અને વેચવા માટે આ ઇન્વેન્ટરીનો ઉપયોગ આ ઇન્વેન્ટરીનો ઉપયોગ કરશે અને લિસ્ટિંગ પછીના સ્ટૉક પરના આધારે જોખમને ઘટાડશે.

રોકાણકારની કેટેગરી IPO માં ફાળવેલ શેર
માર્કેટ મેકર શેર 1,70,400 શેર (કુલ ઇશ્યૂ સાઇઝના 5.03%)
એન્કર ભાગની ફાળવણી 9,64,800 શેર (કુલ ઇશ્યૂ સાઇઝના 28.45%)
ઑફર કરેલા QIB શેર 6,44,400 શેર (કુલ ઇશ્યૂ સાઇઝના 19.00%)
NII (એચએનઆઈ) શેર ઑફર કરવામાં આવે છે 4,83,600 શેર (કુલ ઇશ્યૂ સાઇઝના 14.26%)
રિટેલ શેર ઑફર કરવામાં આવે છે 11,28,000 શેર (કુલ ઇશ્યૂ સાઇઝના 33.26%)
ઑફર કરવામાં આવતા કુલ શેર 33,91,200 શેર (કુલ ઇશ્યૂ સાઇઝના 100.00%

ડેટા સ્ત્રોત: કંપની આરએચપી

માર્કેટ મેકર ક્વોટાની નેટ ઈશ્યુની સાઇઝ, ક્યૂઆઈબી રોકાણકારો, રિટેલ રોકાણકારો અને એચએનઆઈ/એનઆઈઆઈ રોકાણકારો વચ્ચે વિભાજિત કરવામાં આવી છે.

ઝેડ-ટેક ઇન્ડિયાના IPO વિશે

ઝેડ-ટેક ઇન્ડિયાના સ્ટૉકમાં પ્રતિ શેર ₹10 નું ફેસ વેલ્યૂ છે અને તે બુક બિલ્ટ ઇશ્યૂ છે. બુક બિલ્ડિંગ ઈશ્યુની કિંમત પ્રતિ શેર ₹104 થી ₹110 ની કિંમત બેન્ડમાં સેટ કરવામાં આવી છે. એક બુક બિલ્ટ ઇશ્યૂ હોવાથી, અંતિમ કિંમત આ બેન્ડમાં શોધવામાં આવશે. ઝેડ-ટેક ઇન્ડિયાના IPO માં માત્ર એક નવો જારી કરવાનો ઘટક છે અને વેચાણ માટે કોઈ ઑફર (OFS) ભાગ નથી. જ્યારે નવી ઈશ્યુનો ભાગ ઈપીએસ ડાઈલ્યુટિવ અને ઇક્વિટી ડાઈલ્યુટિવ છે, ત્યારે ઓએફએસ માત્ર માલિકીનું ટ્રાન્સફર છે અને તેથી ઈપીએસ અથવા ઇક્વિટી ડાઈલ્યુટિવ નથી. IPOના નવા ઇશ્યૂ ભાગના ભાગ રૂપે, Z-ટેક ઇન્ડિયા કુલ 33,91,200 શેર (આશરે 33.91 લાખ શેર) જારી કરશે, જે પ્રતિ શેર ₹110 ની ઉપરની બેન્ડ IPO કિંમત પર ₹37.30 કરોડના નવા ફંડ એકત્રિત કરવા માટે એકત્રિત કરવામાં આવે છે. કારણ કે કોઈ OFS નથી, નવી ઇશ્યૂની સાઇઝ એકંદર સમસ્યા તરીકે પણ બમણી થઈ જશે. તેથી, એકંદર IPO સાઇઝમાં 33,91,200 શેર (આશરે 33.91 લાખ શેર) જારી કરવામાં આવશે, જે પ્રતિ શેર ₹110 ની ઉપરની બેન્ડ IPO કિંમત પર ₹37.30 કરોડના એકંદર IPO સાઇઝ સાથે એકંદર રહેશે.

દરેક SME IPO ની જેમ, આ સમસ્યામાં 1,70,400 શેરની માર્કેટ મેકર ઇન્વેન્ટરી ફાળવણી સાથે માર્કેટ મેકિંગ ભાગ પણ છે. NVS બ્રોકરેજ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ આ સમસ્યાના માર્કેટ મેકર્સ હશે. બજાર નિર્માતા કાઉન્ટર પર લિક્વિડિટી અને ઓછા આધારે ખર્ચ, લિસ્ટિંગ પછી સુનિશ્ચિત કરવા માટે બે રીતે ક્વોટ્સ પ્રદાન કરે છે. કંપનીને સંઘમિત્રા બોર્ગોહૈન અને ટેરામાયા એન્ટરપ્રાઇઝિસ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ દ્વારા પ્રોત્સાહન આપવામાં આવી છે. કંપનીમાં હાલમાં હોલ્ડિંગ પ્રમોટર 82.65%. છે. જો કે, શેરના નવા ઇશ્યૂ પછી, પ્રમોટર ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ શેરને 60.75%. પર ડાઇલ્યુટ કરવામાં આવશે. કંપની દ્વારા તેમના કાર્યકારી મૂડી હેતુઓને પહોંચી વળવા માટે નવા જારીકર્તા ભંડોળનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. નર્નોલિયા ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ લિમિટેડ સમસ્યાના લીડ મેનેજર હશે, અને માશિતલા સિક્યોરિટીઝ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ આ મુદ્દાનો રજિસ્ટ્રાર હશે. આ ઈશ્યુ માટે બજાર નિર્માતા એનવીએસ બ્રોકરેજ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ છે. ઝેડ-ટેક ઇન્ડિયાના આઇપીઓ એનએસઇ ના એસએમઇ આઇપીઓ સેગમેન્ટ પર સૂચિબદ્ધ કરવામાં આવશે.

ઝેડ-ટેક ઇન્ડિયા IPO પ્રક્રિયામાં આગામી પગલાં

આ સમસ્યા 29 મે 2024 ના રોજ સબસ્ક્રિપ્શન માટે ખોલવામાં આવી છે અને 31 મે 2024 ના રોજ સબસ્ક્રિપ્શન માટે બંધ થાય છે (બંને દિવસો સહિત). ફાળવણીના આધારે 03 જૂન 2024 ના રોજ અંતિમ કરવામાં આવશે અને રિફંડ 04 જૂન 2024 ના રોજ શરૂ કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત, ડીમેટ ક્રેડિટ 04 જૂન 2024 ના રોજ પણ થવાની અપેક્ષા છે અને સ્ટૉક NSE SME IPO સેગમેન્ટ પર 05 જૂન 2024 ના રોજ સૂચિબદ્ધ થશે. ફાળવવામાં આવેલા શેરની મર્યાદા સુધીના ડિમેટ એકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ આઇએસઆઇએન (INE0ISZ01012) હેઠળ 04 જૂન 2024 ની નજીક થશે.
 

તમે આ લેખને કેવી રીતે રેટિંગ આપો છો?

બાકી અક્ષરો (1500)

ડિસ્ક્લેમર: સિક્યોરિટીઝ માર્કેટમાં રોકાણ/ટ્રેડિંગ માર્કેટના જોખમને આધિન છે, ભૂતકાળની પરફોર્મન્સ ભવિષ્યની પરફોર્મન્સની ગેરંટી નથી. ઇક્વિટ્સ અને ડેરિવેટિવ્સ સહિત સિક્યોરિટીઝ માર્કેટ્સમાં ટ્રેડિંગ અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં નુકસાનનું જોખમ નોંધપાત્ર હોઈ શકે છે.

"FREEPACK" કોડ સાથે 100 ટ્રેડ મફત* મેળવો
+91
''
OTP ફરીથી મોકલો
''
''
કૃપા કરીને ઓટીપી દાખલ કરો
''
આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
મોબાઇલ નંબર કોનો છે

IPO સંબંધિત લેખ

યુનાઇટેડ કોટફેબ IPO સબસ્ક્રિપ્શન...

તનુશ્રી જયસ્વાલ દ્વારા 14 જૂન 2024

હલ્દીરામના IPO ને વચ્ચે શોધે છે...

તનુશ્રી જયસ્વાલ દ્વારા 12 જૂન 2024

ડી ડી વિશે તમારે શું જાણવું જોઈએ...

તનુશ્રી જયસ્વાલ દ્વારા 12 જૂન 2024

જીઈએમ ઈ વિશે તમારે શું જાણવું જોઈએ...

તનુશ્રી જયસ્વાલ દ્વારા 12 જૂન 2024

ઓલા ઇલેક્ટ્રિક'સ ₹7,500-કરોડ IP...

તનુશ્રી જયસ્વાલ દ્વારા 12 જૂન 2024

5paisa નો ઉપયોગ કરવા માંગો છો
ટ્રેડિંગ એપ?