એસ્ટ્રલ ઑપ્શન ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
0 5.51 K+0 % ₹ 293+0 % 1,720 ₹ 2+0 % 7.71 K+0 % 0
- - - 1,760 ₹ 7+0 % 1.84 K+0 % 0
- - - 1,800 ₹ 1-47.37 % 11.01 K-3.23 % 367
- - - 1,860 ₹ 5+0 % 10.64 K+0 % 0
- - - 1,880 ₹ 6+0 % 367+0 % 0
- - - 1,900 ₹ 2-38.6 % 49.91 K-8.72 % 6.61 કે
- - - 1,920 ₹ 3+0 % 4.04 K+0 % 0
- - - 1,940 ₹ 2-16.28 % 1.47 K+0 % 0
0 734+0 % ₹ 171+0 % 1,960 ₹ 2+0 % 9.18 K+0 % 0
0 42.94 K+0 % ₹ 243+0 % 2,000 ₹ 2-49.25 % 1.83 એલ-7.93 % 38.17 કે
- - - 2,020 ₹ 15-5.14 % 1.1 K+0 % 0
0 3.3 K+0 % ₹ 186+0 % 2,040 ₹ 3-32 % 16.15 K-18.52 % 9.91 કે
0 2.57 K+0 % ₹ 125+0 % 2,060 ₹ 2-73.29 % 12.11 K-2.94 % 2.2 કે
0 1.1 K+0 % ₹ 161+0 % 2,080 ₹ 7+0 % 4.4 K+0 % 0
1.47 કે 49.91 K-2.16 % ₹ 179+22.26 % 2,100 ₹ 4-52.47 % 1.34 એલ+11 % 1.79 એલ
734 1.1 K-40 % ₹ 156+16.18 % 2,120 ₹ 6-46.19 % 9.54 K+24 % 10.64 કે
734 6.61 K-10 % ₹ 151+21.83 % 2,140 ₹ 7-52.82 % 34.5 K+141 % 77.44 કે
20.19 કે 50.65 K-6.76 % ₹ 118+18.57 % 2,160 ₹ 9-58.28 % 37.43 K+48 % 42.94 કે
9.54 કે 10.64 K-25.64 % ₹ 108+27.47 % 2,180 ₹ 25-0.2 % 2.94 K+0 % 0
2.1 એલ 97.99 K-21.24 % ₹ 89+21.39 % 2,200 ₹ 18-44.98 % 48.44 K+21 % 2.17 એલ
30.46 કે 13.95 K-44.12 % ₹ 77+22.3 % 2,220 ₹ 25-39.76 % 10.28 K+0 % 18.72 કે
2.41 એલ 44.77 K-57.64 % ₹ 63+20.04 % 2,240 ₹ 34-32.67 % 16.88 K-26.98 % 31.56 કે
2.18 એલ 32.66 K-43.67 % ₹ 53+18.53 % 2,260 ₹ 41-48.1 % 4.4 K+20 % 35.6 કે
સ્પૉટની કિંમત: 2,269
2.43 એલ 30.83 K+250 % ₹ 45+20.64 % 2,280 - - -
18.11 એલ 4.3 એલ+18 % ₹ 37+25.77 % 2,300 ₹ 66-26.28 % 12.85 K+150 % 42.94 કે
86.61 કે 15.78 K+23 % ₹ 31+30.35 % 2,320 - - -
35.6 કે 16.15 K-4.35 % ₹ 24+31.87 % 2,340 - - -
41.1 કે 30.09 K+11 % ₹ 19+19.06 % 2,360 ₹ 95-51.92 % 367+0 % 367
5.87 કે 2.94 K+700 % ₹ 17+0 % 2,380 - - -
10.73 એલ 2.41 એલ+71 % ₹ 13+44.25 % 2,400 ₹ 138-17.1 % 734-66.67 % 2.57 કે
3.67 કે 12.48 K+10 % ₹ 11+50 % 2,420 - - -
19.08 કે 19.45 K+13 % ₹ 8+33.33 % 2,440 ₹ 311+0 % 734+0 % 0
9.18 કે 4.04 K+450 % ₹ 5+5 % 2,480 - - -
1.63 એલ 1.24 એલ-16.09 % ₹ 4+27.94 % 2,500 - - -
0 4.4 K+0 % ₹ 3+0 % 2,520 - - -
2.2 કે 3.3 K+80 % ₹ 3+21.15 % 2,560 - - -
0 367+0 % ₹ 3+50 % 2,600 - - -

એસ્ટ્રલ ઑપ્શન ચેન વિકલ્પો કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 0
  • હાઈ 0
242.85
  • પાછલું. બંધ કરો 242.85
  • ખોલો 0
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 2000
  • સરેરાશ કિંમત 0
  • વ્યાજ ખોલો 42939
  • OI% માં Chg 0
  • માર્કેટ લૉટ 367 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
આઈએનએફ જ્યોતિષ
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91