એસ્ટ્રલ પે 2020

એસ્ટ્રાલ પે 2020 પરફોર્મન્સ

એસ્ટ્રલ ફ્યૂચર્સ

  • જ્યોતિષ 25 જુલાઈ સમાપ્ત થાય છે
  • ₹ 2289.5 -50.70 (-2.17%)
  • જ્યોતિષ સમાપ્ત થાય છે 29 ઑગસ્ટ
  • ₹ 2289.85 -53.70 (-2.29%)
  • જ્યોતિષ 26 સપ્ટેમ્બરે સમાપ્ત થાય છે
  • ₹ 2352 0.00 (0.00%)
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91