ગ્રેન્યુલ્સ ઇન્ડિયા ઑપ્શન ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 330 ₹ 0+0 % 8 K+0 % 2 કે
- - - 350 ₹ 0+0 % 20 K+0 % 0
- - - 360 ₹ 0+0 % 54 K+0 % 0
- - - 365 ₹ 0+0 % 2 K+0 % 0
- - - 370 ₹ 0+0 % 82 K+0 % 0
- - - 375 ₹ 0+0 % 12 K+0 % 0
- - - 380 ₹ 0+0 % 78 K+0 % 6 કે
0 6 K+0 % ₹ 43+0 % 385 ₹ 0+0 % 16 K+0 % 0
0 30 K+0 % ₹ 36+0 % 390 ₹ 0+50 % 68 K+0 % 16 કે
- - - 395 ₹ 3+0 % 2 K+0 % 0
0 36 K+0 % ₹ 68+0 % 400 ₹ 0+0 % 1.62 એલ+0 % 14 કે
0 2 K+0 % ₹ 23+0 % 405 ₹ 0+0 % 40 K+0 % 0
2 કે 94 K+0 % ₹ 63+0 % 410 ₹ 0+66.67 % 2.04 એલ+0 % 1.26 એલ
0 20 K+0 % ₹ 32-0.31 % 415 ₹ 0+0 % 76 K+0 % 0
38 કે 1.92 એલ-2.04 % ₹ 49-8.58 % 420 ₹ 0+16.67 % 3.74 એલ+0 % 2.68 એલ
0 34 K+0 % ₹ 51+0 % 425 ₹ 1+0 % 44 K+0 % 0
8 કે 2.94 એલ+0 % ₹ 41-7.2 % 430 ₹ 1+8.33 % 3.22 એલ+0 % 26 કે
0 52 K+0 % ₹ 42+0 % 435 ₹ 1+0 % 1.3 એલ+0 % 2 કે
6 કે 3.5 એલ+0 % ₹ 29-8.53 % 440 ₹ 1+0 % 4.16 એલ+0 % 22 કે
0 32 K+0 % ₹ 24+0 % 445 ₹ 1-3.57 % 4.54 એલ+0 % 10 કે
26 કે 2.9 એલ+0 % ₹ 22+2.07 % 450 ₹ 2+4.35 % 2.94 એલ-0.68 % 52 કે
10 કે 76 K+0 % ₹ 18+3.69 % 455 ₹ 4+5.88 % 1.26 એલ+37 % 76 કે
2.22 એલ 2.76 એલ-3.5 % ₹ 13-8.8 % 460 ₹ 5+5.21 % 3.24 એલ+3 % 1.78 એલ
60 કે 1.06 એલ+0 % ₹ 10-12.11 % 465 ₹ 7+2.96 % 98 K+0 % 58 કે
સ્પૉટની કિંમત: 468
સ્પૉટની કિંમત: 468
3.9 એલ 4.78 એલ+11 % ₹ 8-11.11 % 470 ₹ 10+3.26 % 4.18 એલ+3 % 1.42 એલ
1.72 એલ 3.32 એલ-2.35 % ₹ 6-13.87 % 475 ₹ 13+2.01 % 1.06 એલ+0 % 20 કે
3.92 એલ 9.52 એલ-0.21 % ₹ 4-21.82 % 480 ₹ 17+2.47 % 4.22 એલ+7 % 62 કે
62 કે 2.04 એલ-1.92 % ₹ 3-27.91 % 485 ₹ 20+1.03 % 50 K+0 % 14 કે
1.74 એલ 4.38 એલ-1.79 % ₹ 2-26.87 % 490 ₹ 20-0.75 % 88 K+0 % 0
30 કે 98 K+7 % ₹ 2-13.21 % 495 ₹ 23+0 % 4 K+0 % 0
3 એલ 10.9 એલ+2 % ₹ 1-34.15 % 500 ₹ 32+0.31 % 86 K+0 % 4 કે
14 કે 1.5 એલ+0 % ₹ 1-12.9 % 505 ₹ 33+0 % 8 K+0 % 4 કે
6 કે 1.4 એલ+0 % ₹ 1-7.69 % 510 ₹ 34+0 % 14 K+0 % 0
2 કે 26 K+0 % ₹ 1-61.11 % 515 - - -
1.86 એલ 1.92 એલ+0 % ₹ 1+11.11 % 520 ₹ 46+0 % 4 K+0 % 0
2 કે 38 K+0 % ₹ 1+0 % 525 - - -
28 કે 3 એલ-0.66 % ₹ 0-18.18 % 530 - - -
18 કે 1.04 એલ+0 % ₹ 0+0 % 540 - - -

ગ્રેન્યુલ્સ ઇન્ડિયા ઑપ્શન ચેન ઑપ્શન કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 12
  • હાઈ 15.8
12.95
  • પાછલું. બંધ કરો 14.2
  • 13 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 460
  • સરેરાશ કિંમત 13.32
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.03 કરોડ
  • OI% -3.5માં Chg
  • માર્કેટ લૉટ 2000 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
25 ગ્રેન્યુલ્સ
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91