મેટ્રોપોલિસ હેલ્થકેર ઑપ્શન ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 1,520 ₹ 1+28.57 % 1.2 K+0 % 800
- - - 1,600 ₹ 1-21.43 % 4.8 K+0 % 0
- - - 1,660 ₹ 8+0 % 3.6 K+0 % 0
0 800+0 % ₹ 250+0 % 1,700 ₹ 3+1.85 % 60.4 K+16 % 29.6 કે
- - - 1,720 ₹ 4+4.48 % 6.8 K+55 % 2.8 કે
- - - 1,740 - - -
0 400+0 % ₹ 213+0 % 1,760 ₹ 6+17.65 % 11.2 K+0 % 1.2 કે
0 400+0 % ₹ 196+0 % 1,780 ₹ 23+0 % 400+0 % 0
2.4 કે 12 K+7 % ₹ 183-18.87 % 1,800 ₹ 11+20.45 % 1.09 એલ+18 % 81.2 કે
- - - 1,820 ₹ 34+0 % 400+0 % 0
- - - 1,840 ₹ 11+0 % 2 K+0 % 0
0 1.6 K+0 % ₹ 129+0 % 1,860 ₹ 21+21.68 % 28.4 K-4.05 % 34.8 કે
- - - 1,880 ₹ 24+15.44 % 4 K-41.18 % 8.4 કે
7.6 કે 18.8 K+7 % ₹ 99-22.25 % 1,900 ₹ 33+26.58 % 1.08 એલ+11 % 99.2 કે
0 0 ₹ 81+0 % 1,920 ₹ 32+0 % 400+0 % 0
3.6 કે 3.6 K+80 % ₹ 77-17.98 % 1,940 ₹ 46+22.18 % 11.6 K-3.33 % 16 કે
સ્પૉટની કિંમત: 1,958
સ્પૉટની કિંમત: 1,958
46.8 કે 14 K+192 % ₹ 61-31.15 % 1,960 ₹ 56+26.84 % 12.8 K+146 % 60 કે
1.06 એલ 14.8 K+76 % ₹ 51-29.38 % 1,980 ₹ 62+15.96 % 16 K+3 % 13.6 કે
4.71 એલ 2.47 એલ+46 % ₹ 42-31.48 % 2,000 ₹ 76+20.25 % 88.8 K+4 % 63.6 કે
28 કે 28.4 K+3 % ₹ 36-32.39 % 2,020 ₹ 87+17.82 % 4 K+0 % 400
34 કે 31.6 K-3.66 % ₹ 31-32.26 % 2,040 ₹ 86-1.04 % 4.4 K+0 % 0
67.6 કે 63.6 K+11 % ₹ 25-33.73 % 2,060 ₹ 118+28.92 % 800+0 % 400
0 6.8 K+0 % ₹ 27+0 % 2,080 ₹ 114+0 % 800+0 % 0
3.72 એલ 5.43 એલ+12 % ₹ 18-33.27 % 2,100 ₹ 152-7.32 % 3.6 K-18.18 % 1.2 કે
0 4 K+0 % ₹ 27+0 % 2,120 ₹ 184+0 % 800+0 % 0
30 કે 28.8 K+227 % ₹ 13-34.03 % 2,140 ₹ 196+0 % 400+0 % 0
6.8 કે 15.6 K+26 % ₹ 10-34.48 % 2,160 - - -
1.56 એલ 1.17 એલ-4.56 % ₹ 7-30.7 % 2,200 ₹ 206-0.02 % 1.2 K+0 % 0
0 2.8 K+0 % ₹ 32+0 % 2,220 - - -
0 1.2 K+0 % ₹ 3+0 % 2,240 ₹ 240-0.02 % 800+0 % 0
56.8 કે 1.21 એલ+2 % ₹ 4-34.55 % 2,280 - - -

મેટ્રોપોલિસ હેલ્થકેર વિકલ્પ ચેન વિકલ્પો કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 41.35
  • હાઈ 57.05
42.00
  • પાછલું. બંધ કરો 61.3
  • 57.05 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 2000
  • સરેરાશ કિંમત 44.71
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.02 કરોડ
  • OI% માં Chg 45.86
  • માર્કેટ લૉટ 400 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
4.140127388535 મેટ્રોપોલિસ
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91