પેજ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ વિકલ્પ ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 31,000 ₹ 10+0 % 75+0 % 0
- - - 32,000 ₹ 20+0 % 180+0 % 0
0 780+0 % ₹ 3,153+0 % 33,000 ₹ 17+0 % 840+0 % 0
0 120+0 % ₹ 2,050+0 % 33,250 ₹ 203+0 % 15+0 % 0
0 105+0 % ₹ 2,400+0 % 33,500 ₹ 120+0 % 225+0 % 0
0 105+0 % ₹ 2,674+0 % 34,000 ₹ 10-18.37 % 2.51 K-0.6 % 90
0 75+0 % ₹ 1,778+0 % 34,500 ₹ 17+0 % 75+0 % 0
- - - 34,750 ₹ 378+0 % 15+0 % 0
0 390+0 % ₹ 3,600+0 % 35,000 ₹ 35+0.57 % 870+0 % 30
0 60+0 % ₹ 3,349+0 % 35,250 ₹ 679+0 % 15+0 % 0
0 0 ₹ 1,212+0 % 35,500 ₹ 51+0 % 90+0 % 0
0 180+0 % ₹ 2,200+0 % 35,750 ₹ 1,002+0 % 15+0 % 0
135 1.04 K-5.48 % ₹ 2,352-14.48 % 36,000 ₹ 76+0 % 2.79 K+0 % 1.14 કે
0 90+0 % ₹ 2,449+0 % 36,250 - - -
0 225+0 % ₹ 2,282+0 % 36,500 ₹ 201+0 % 720+0 % 0
0 150+0 % ₹ 1,941+0 % 36,750 ₹ 300+0 % 120+0 % 0
210 4.92 K+0 % ₹ 1,630+8.67 % 37,000 ₹ 115-32.91 % 4.43 K+17 % 1.49 કે
0 45+0 % ₹ 1,623+0 % 37,250 - - -
22.26 કે 1.28 K+102 % ₹ 1,209-0.11 % 37,500 ₹ 186-28.79 % 1.23 K+19 % 750
0 75+0 % ₹ 932+0 % 37,750 ₹ 365+0 % 60+0 % 15
1.52 કે 4.01 K+2 % ₹ 815-5.18 % 38,000 ₹ 295-26.84 % 5.94 K-1.98 % 990
570 285+90 % ₹ 625-8.03 % 38,250 ₹ 469-7.26 % 375+9 % 105
સ્પૉટની કિંમત: 38,425
સ્પૉટની કિંમત: 38,425
825 1.26 K+14 % ₹ 560-7.12 % 38,500 ₹ 523-19.73 % 1.79 K+5 % 150
45 630-4.55 % ₹ 426-14.99 % 38,750 ₹ 794+0 % 90+0 % 15
9.32 કે 4.26 K-4.05 % ₹ 349-18.09 % 39,000 ₹ 803-19.63 % 1.62 K+40 % 19.37 કે
405 330+29 % ₹ 265-34.03 % 39,250 - - -
135 345-4.17 % ₹ 332+17.36 % 39,500 ₹ 1,192-10.05 % 240-51.52 % 1.4 કે
105 180+0 % ₹ 213+0 % 39,750 - - -
6.08 કે 7.79 K-1.7 % ₹ 150-15.98 % 40,000 ₹ 1,692-0.49 % 465+15 % 150
0 15+0 % ₹ 393+0 % 40,250 - - -
105 195+0 % ₹ 103-11.96 % 40,500 - - -
285 1.95 K+1 % ₹ 60+4.59 % 41,000 - - -
0 15+0 % ₹ 188+0 % 41,250 - - -
15 1.23 K+0 % ₹ 195+0 % 41,500 - - -
0 30+0 % ₹ 191+0 % 41,750 - - -
390 1.56 K+14 % ₹ 40+2.7 % 42,000 ₹ 3,400+0 % 90+0 % 0
0 15+0 % ₹ 100+0 % 42,500 - - -
15 285+0 % ₹ 36+0 % 43,000 - - -
0 15+0 % ₹ 83+0 % 43,250 - - -
0 30+0 % ₹ 56+0 % 43,750 - - -
0 30+0 % ₹ 27+0 % 44,000 - - -

પેજ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ વિકલ્પ ચેઇન વિકલ્પો કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 700.05
  • હાઈ 1018.2
815.00
  • પાછલું. બંધ કરો 859.55
  • 1000 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 38000
  • સરેરાશ કિંમત 866.09
  • વ્યાજ ખોલો 4005
  • OI% માં Chg 2.3
  • માર્કેટ લૉટ 15 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
36.130755932736 પેજઇન્ડ
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91