પેજઇન્ડ 25 જુલાઈ 2024 CE 40000

₹619.95
75.20 (13.80%)
12 જુલાઈ, 2024 સુધી | 12:00

પેજઇન્ડ 25 જુલાઈ 2024 CE 40000 પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

 • લો452.85
 • હાઈ675.2
 • પાછલું. બંધ કરો
 • 544.75
 • ખોલો
 • 544.7
 • સ્ટ્રાઇક પ્રાઇઝ
 • 40000
 • સરેરાશ કિંમત
 • 588.67
 • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ
 • 7605
 • OI% માં ફેરફાર
 • 13.80
 • માર્કેટ લૉટ
 • 15 શેર

પેજઈન્ડ ફ્યુચર્સ

 • પેજઇન્ડ 25 જુલાઈ સમાપ્ત થાય છે
 • ₹ 39383.45 122.00 (0.31%)
 • પેજઇન્ડ સમાપ્ત થાય છે 29 ઑગસ્ટ
 • ₹ 39030.05 32.75 (0.08%)
 • પેજઇન્ડ 26 સપ્ટેમ્બરે સમાપ્ત થાય છે
 • ₹ 39101.9 3.35 (0.01%)

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

પેજઇન્ડ 25 જુલાઈ 2024 CE 40000 નું પ્રીમિયમ ₹619.95 છે
પેજઇન્ડ 25 જુલાઈ 2024 CE 40000 નું ખુલ્લું વ્યાજ 7605 છે
પેજઇન્ડ 25 જુલાઈ 2024 CE 40000 ની ખુલ્લી કિંમત ₹544.7 છે
પેજઈન્ડ 25 જુલાઈ 2024 CE 40000 એ 15 શેર છે
અગાઉના પેજઇન્ડ 25 જુલાઈ 2024 CE 40000 ₹544.75 છે
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91