પીડીલાઇટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ઑપ્શન ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 2,560 ₹ 32+0 % 250+0 % 0
- - - 2,600 ₹ 3+0 % 2 K+0 % 0
- - - 2,680 ₹ 18+0 % 500+0 % 0
0 250+0 % ₹ 410+0 % 2,700 ₹ 2+65 % 7.25 K-6.45 % 750
- - - 2,720 ₹ 3+0 % 1.75 K+0 % 0
- - - 2,780 ₹ 25+0 % 2 K+0 % 0
0 1.75 K+0 % ₹ 232+0 % 2,800 ₹ 2-12.5 % 37 K-5.73 % 5.25 કે
- - - 2,820 ₹ 16-7.87 % 7.25 K+0 % 0
- - - 2,840 ₹ 22+0 % 250+0 % 0
- - - 2,860 ₹ 3-3.03 % 6.25 K+0 % 9 કે
- - - 2,880 ₹ 4+0 % 9.75 K+0 % 250
0 4.25 K+0 % ₹ 210+0 % 2,900 ₹ 5+10.87 % 1 એલ+4 % 1.13 એલ
0 250+0 % ₹ 200+0 % 2,920 ₹ 6+0 % 500+0 % 0
0 1.25 K+0 % ₹ 200+0 % 2,940 ₹ 7+2.29 % 11.75 K-25.4 % 25.5 કે
250 750+0 % ₹ 167+38.75 % 2,960 ₹ 9+12.82 % 12.5 K-20.63 % 21.75 કે
0 4.25 K+0 % ₹ 220+0 % 2,980 ₹ 10+7.89 % 11.75 K+21 % 66.25 કે
9.25 કે 39.25 K-4.27 % ₹ 128-6.85 % 3,000 ₹ 13+2.04 % 68.25 K-8.39 % 9 એલ
0 500+0 % ₹ 96+0 % 3,020 ₹ 16+3.56 % 24.25 K-3 % 32.25 કે
3.25 કે 13 K-1.89 % ₹ 99-4.66 % 3,040 ₹ 20+7.73 % 34 K-11.69 % 29 કે
12 કે 6.75 K-22.86 % ₹ 84-12.78 % 3,060 ₹ 26+5.86 % 26.25 K-0.94 % 49 કે
8.5 કે 17.75 K+8 % ₹ 72-8.13 % 3,080 ₹ 33+7.53 % 20.75 K+8 % 15.5 કે
2.48 એલ 1.15 એલ-5.95 % ₹ 58-9.61 % 3,100 ₹ 39+5.98 % 76.25 K+50 % 1.57 એલ
સ્પૉટની કિંમત: 3,117
સ્પૉટની કિંમત: 3,117
1.4 એલ 29.75 K+32 % ₹ 49-8.49 % 3,120 ₹ 51+13.09 % 13 K+0 % 31.5 કે
5.01 એલ 1.03 એલ+233 % ₹ 41-8.68 % 3,140 ₹ 66+12.91 % 13.25 K+194 % 47 કે
1.33 એલ 43.5 K+76 % ₹ 32-11.76 % 3,160 ₹ 71+10.76 % 7.5 K+0 % 4.25 કે
69.25 કે 33.75 K-3.57 % ₹ 26-11.15 % 3,180 ₹ 111+0 % 7.5 K+0 % 0
2.75 એલ 2.82 એલ-4.97 % ₹ 20-15.79 % 3,200 ₹ 99+0.56 % 20.5 K+6 % 10 કે
18.25 કે 23.25 K+1 % ₹ 15-17.34 % 3,220 ₹ 92+0 % 2 K+0 % 0
19.75 કે 46.5 K-7.92 % ₹ 12-20.07 % 3,240 ₹ 116-5.75 % 1.75 K+17 % 2.25 કે
40.25 કે 33.5 K-4.96 % ₹ 11-7.69 % 3,260 ₹ 149+21.3 % 2.25 K+50 % 5.75 કે
45 કે 29.25 K+1 % ₹ 9-2.65 % 3,280 ₹ 134+0 % 750+0 % 0
4.07 એલ 89.5 K-2.72 % ₹ 7-19.14 % 3,300 ₹ 149+0 % 1.25 K+0 % 0
5.25 કે 4.5 K+0 % ₹ 6-5.93 % 3,320 - - -
0 1.5 K+0 % ₹ 21+0 % 3,340 ₹ 180+0 % 1.25 K+0 % 0
22.75 કે 32.5 K-5.11 % ₹ 4-10.53 % 3,360 ₹ 272+0 % 1.25 K+0 % 0
2.75 કે 10.75 K+0 % ₹ 4+0 % 3,380 - - -
1.88 એલ 1.27 એલ-16.42 % ₹ 4-4.05 % 3,400 ₹ 297+0 % 2.25 K+0 % 0
6.25 કે 4 K+0 % ₹ 3+34.78 % 3,420 - - -
250 7.75 K+0 % ₹ 4+0 % 3,440 - - -
0 3.75 K+0 % ₹ 6+0 % 3,460 - - -
11.5 કે 36.75 K-6.96 % ₹ 1-26.47 % 3,480 - - -

પીડીલાઈટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ વિકલ્પ ચેન વિકલ્પો કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 55.75
  • હાઈ 74.65
57.85
  • પાછલું. બંધ કરો 64
  • 66.9 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 3100
  • સરેરાશ કિંમત 66.2
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.01 કરોડ
  • OI% -5.95માં Chg
  • માર્કેટ લૉટ 250 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
11.111111111111 પિડિલિટઇન્ડ
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91