એલ્કેમ લેબોરેટરીઝ વિકલ્પ ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 3,900 ₹ 20+0 % 100+0 % 0
0 400+0 % ₹ 729+0 % 4,000 - - -
0 300+0 % ₹ 747+0 % 4,100 ₹ 2+0 % 300+0 % 0
0 1.5 K+0 % ₹ 569+0 % 4,200 ₹ 3+0 % 3 K-11.76 % 2.4 કે
- - - 4,300 ₹ 29+0 % 100+0 % 0
0 800+0 % ₹ 401+0 % 4,400 ₹ 5+0 % 4.4 K+0 % 0
- - - 4,450 ₹ 137+0 % 200+0 % 0
0 2.9 K+0 % ₹ 505+0 % 4,500 ₹ 3-36.84 % 4.9 K-16.95 % 1.1 કે
0 600+0 % ₹ 398+0 % 4,600 ₹ 6+0 % 2.3 K+0 % 0
- - - 4,650 ₹ 24+0 % 200+0 % 0
0 1.5 K+0 % ₹ 376+0 % 4,700 ₹ 5+0 % 4 K+0 % 0
0 1 K+0 % ₹ 300+0 % 4,750 ₹ 195+0 % 800+0 % 0
300 10 K-1.96 % ₹ 292-2.03 % 4,800 ₹ 8-22.22 % 17.7 K+13 % 22 કે
0 700+0 % ₹ 266+0 % 4,850 ₹ 332+0 % 300+0 % 0
3.1 કે 9.4 K-5.05 % ₹ 234+0.99 % 4,900 ₹ 17-21.3 % 14 K-43.32 % 38.5 કે
- - - 4,950 ₹ 45-16.85 % 800+0 % 100
44.4 કે 27 K-14.56 % ₹ 152-3.75 % 5,000 ₹ 40-14.32 % 26.3 K-18.58 % 50.5 કે
4.2 કે 3.6 K+16 % ₹ 123-4.06 % 5,050 ₹ 61-5.09 % 1.5 K+7 % 7.7 કે
52.9 કે 17.1 K+41 % ₹ 98-4.99 % 5,100 ₹ 89-74.46 % 500-16.67 % 300
સ્પૉટની કિંમત: 5,102
1.2 કે 2 K+18 % ₹ 84+2.44 % 5,150 - - -
59 કે 36 K+4 % ₹ 61-2.96 % 5,200 ₹ 159+0 % 4.6 K+0 % 0
3.1 કે 4.4 K-22.81 % ₹ 45-6.05 % 5,250 - - -
59 કે 38.1 K-25.15 % ₹ 35-4.73 % 5,300 ₹ 233-7.17 % 1 K+67 % 2.4 કે
39.8 કે 37.3 K-8.13 % ₹ 21+2.44 % 5,400 ₹ 311+0 % 2.9 K-6.45 % 200
29.9 કે 29.3 K-6.39 % ₹ 14+8.11 % 5,500 ₹ 681+0 % 6.8 K+0 % 0
0 3.5 K+0 % ₹ 11+9.18 % 5,550 ₹ 747+0.88 % 100+0 % 0
1.7 કે 1.1 K-56 % ₹ 9-4.49 % 5,600 - - -
0 300+0 % ₹ 30+0 % 5,650 - - -
2.2 કે 15.8 K-1.25 % ₹ 7+19.01 % 5,700 ₹ 792+0 % 1.3 K+0 % 0
600 600+500 % ₹ 5+82.69 % 5,800 - - -
0 2.2 K+0 % ₹ 33+0 % 5,900 - - -
4.3 કે 50.5 K-1.75 % ₹ 4+2.94 % 6,000 ₹ 900-13.73 % 900+0 % 100
0 3 K+0 % ₹ 3+0 % 6,200 - - -
0 300+0 % ₹ 0+0 % 6,300 - - -

આલ્કેમ લેબોરેટરીઝ વિકલ્પ ચેન વિકલ્પો કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 82.35
  • હાઈ 116.85
98.00
  • પાછલું. બંધ કરો 103.15
  • 99.45 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 5100
  • સરેરાશ કિંમત 98.17
  • વ્યાજ ખોલો 17100
  • OI% માં Chg 41.32
  • માર્કેટ લૉટ 100 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
45.36231884058 અલ્કેમ
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91