ઇન્દ્રપ્રસ્થ ગૅસ વિકલ્પ ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 370 ₹ 0+100 % 1.76 એલ-27.27 % 68.75 કે
- - - 380 ₹ 0+200 % 1.9 એલ-25 % 66 કે
- - - 385 ₹ 3+0 % 0 0
- - - 390 ₹ 0+0 % 1.28 એલ+0 % 24.75 કે
- - - 395 ₹ 0+0 % 17.88 K+0 % 0
1.38 કે 20.63 K+0 % ₹ 74-10.04 % 400 ₹ 0+33.33 % 3.09 એલ-7.02 % 55 કે
0 2.75 K+0 % ₹ 45+0.22 % 405 ₹ 0+0 % 55 K+0 % 15.13 કે
0 9.63 K+0 % ₹ 44+0 % 410 ₹ 0+66.67 % 79.75 K+0 % 2.75 કે
- - - 415 ₹ 1-28.57 % 17.88 K+0 % 2.75 કે
0 12.38 K+0 % ₹ 49+0 % 420 ₹ 0+0 % 3.44 એલ-5.3 % 33 કે
0 17.88 K+0 % ₹ 55+0 % 425 ₹ 1+0 % 45.38 K+0 % 0
1.38 કે 50.88 K+0 % ₹ 53+0 % 430 ₹ 0+0 % 2.94 એલ+0 % 53.63 કે
0 23.38 K+0 % ₹ 56+0 % 435 ₹ 1+18.18 % 1.4 એલ+3 % 16.5 કે
23.38 કે 2.3 એલ-2.34 % ₹ 37-18.91 % 440 ₹ 1+14.29 % 5.24 એલ-4.03 % 1.77 એલ
6.88 કે 38.5 K+0 % ₹ 41+0 % 445 ₹ 1+44.44 % 1.25 એલ+30 % 79.75 કે
52.25 કે 2.23 એલ-2.41 % ₹ 24-30.19 % 450 ₹ 2+28.57 % 3.84 એલ-8.82 % 3.96 એલ
1.38 કે 56.38 K+0 % ₹ 19-44.25 % 455 ₹ 3+47.37 % 1.58 એલ-24.34 % 1.95 એલ
66 કે 2.78 એલ+1 % ₹ 16-37.52 % 460 ₹ 4+48.08 % 4.06 એલ-8.95 % 4.15 એલ
67.38 કે 97.63 K+0 % ₹ 13-43.04 % 465 ₹ 6+61.43 % 1.58 એલ+11 % 1.44 એલ
6.9 એલ 6.17 એલ+8 % ₹ 10-43.65 % 470 ₹ 7+52.08 % 4.28 એલ-10.12 % 7.91 એલ
સ્પૉટની કિંમત: 470
4.65 એલ 2.42 એલ+52 % ₹ 8-45.92 % 475 ₹ 10+55.73 % 2.76 એલ-24.72 % 4.07 એલ
15.91 એલ 11.69 એલ+7 % ₹ 6-48.95 % 480 ₹ 13+54.07 % 5.36 એલ-25.57 % 5.28 એલ
7.41 એલ 5.12 એલ-2.11 % ₹ 5-49.74 % 485 ₹ 17+53.36 % 4.79 એલ-1.97 % 1.9 એલ
11.66 એલ 9.13 એલ+7 % ₹ 4-49.67 % 490 ₹ 22+54.58 % 1.29 એલ-16.81 % 71.5 કે
4.32 એલ 2.06 એલ+19 % ₹ 3-48.78 % 495 ₹ 26+39.34 % 72.88 K+0 % 2.75 કે
24.76 એલ 29.45 એલ-0.65 % ₹ 3-46 % 500 ₹ 30+35.81 % 1.64 એલ-4.03 % 28.88 કે
2.85 એલ 2.81 એલ-1.45 % ₹ 2-46.15 % 505 ₹ 34+38.32 % 11 K-11.11 % 6.88 કે
14.05 એલ 7.19 એલ-34.38 % ₹ 2-46.15 % 510 ₹ 39+32.09 % 13.75 K+43 % 8.25 કે
2.04 એલ 1.62 એલ-14.49 % ₹ 1-44 % 515 ₹ 34+0 % 12.38 K+0 % 0
10.12 એલ 8.57 એલ-16.49 % ₹ 1-46.34 % 520 ₹ 38+0 % 13.75 K+0 % 0
64.63 કે 92.13 K+5 % ₹ 1-39.39 % 525 ₹ 43+0 % 6.88 K+0 % 1.38 કે
3.25 એલ 10.07 એલ-5.06 % ₹ 1-46.15 % 530 ₹ 46+0 % 26.13 K+0 % 0
1.39 એલ 2.72 એલ+33 % ₹ 0-53.33 % 540 ₹ 56+0 % 1.38 K+0 % 0
15.13 કે 56.38 K+0 % ₹ 0-50 % 550 - - -

ઇન્દ્રપ્રસ્થ ગેસ વિકલ્પ ચેન વિકલ્પો કંપનીની કામગીરી

દિવસની રેન્જ

  • લો 16
  • હાઈ 25
16.15
  • પાછલું. બંધ કરો 25.85
  • 25 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 460
  • સરેરાશ કિંમત 19.08
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.03 કરોડ
  • OI% માં Chg 1
  • માર્કેટ લૉટ 1375 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
1.6666666666667 આઈજીએલ
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91