અંબુજા સિમેન્ટ્સ ઑપ્શન ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 450 ₹ 0+0 % 900+0 % 0
- - - 480 ₹ 0+0 % 1.8 K+0 % 0
0 9 K+0 % ₹ 179+0 % 500 ₹ 0+0 % 42.3 K+0 % 0
- - - 540 ₹ 1+0 % 12.6 K+0 % 0
- - - 550 ₹ 1+0 % 13.14 એલ+0 % 2.7 એલ
1.8 કે 7.2 K+0 % ₹ 115-1.03 % 560 ₹ 0-25 % 63.9 K-1.39 % 14.4 કે
0 900+0 % ₹ 102+0 % 580 ₹ 1+25 % 1.21 એલ+0 % 17.1 કે
14.4 કે 17.1 K+0 % ₹ 88+17.13 % 590 ₹ 1-7.69 % 91.8 K-22.14 % 1.28 એલ
23.4 કે 40.5 K-18.18 % ₹ 78-3.7 % 600 ₹ 1+36.36 % 5.17 એલ-4.17 % 2.32 એલ
900 9 K+0 % ₹ 73+0 % 610 ₹ 1+43.75 % 1.07 એલ-5.56 % 81.9 કે
26.1 કે 37.8 K-28.81 % ₹ 59-11.33 % 620 ₹ 1+33.33 % 3.94 એલ-13.1 % 4.48 એલ
10.8 કે 77.4 K-3.37 % ₹ 49-22.31 % 630 ₹ 2+42.31 % 1.66 એલ-34.75 % 6.82 એલ
25.2 કે 54.9 K-4.69 % ₹ 39-27.95 % 640 ₹ 2+50 % 8.21 એલ-2.56 % 5.95 એલ
98.1 કે 1.61 એલ-11.39 % ₹ 31-31.09 % 650 ₹ 4+54.72 % 5.31 એલ-8.95 % 11.79 એલ
2.51 એલ 2.09 એલ-9.38 % ₹ 23-35.01 % 660 ₹ 6+54.88 % 6.65 એલ+2 % 13.95 એલ
4.49 એલ 3.2 એલ+2 % ₹ 17-39.06 % 670 ₹ 9+54.1 % 8.97 એલ-10.98 % 18.69 એલ
સ્પૉટની કિંમત: 678
સ્પૉટની કિંમત: 678
27.68 એલ 8.96 એલ+13 % ₹ 12-43.84 % 680 ₹ 14+51.32 % 6.42 એલ-21.13 % 23.32 એલ
37.35 એલ 9.37 એલ+24 % ₹ 8-47.13 % 690 ₹ 21+46.26 % 3.58 એલ-20.08 % 6.45 એલ
37.04 એલ 23.9 એલ+1 % ₹ 6-50.66 % 700 ₹ 29+45.92 % 4.31 એલ-13.54 % 3.27 એલ
14.98 એલ 7.09 એલ+4 % ₹ 4-53.13 % 710 ₹ 35+33.52 % 40.5 K-2.17 % 40.5 કે
19.23 એલ 8.62 એલ+44 % ₹ 3-55.75 % 720 ₹ 44+30.1 % 33.3 K-37.29 % 36.9 કે
7.99 એલ 4.5 એલ-12.13 % ₹ 2-50.63 % 730 ₹ 53+3.89 % 30.6 K-52.11 % 54.9 કે
4.25 એલ 5.02 એલ-7.31 % ₹ 1-50 % 740 ₹ 63+22.31 % 21.6 K+0 % 1.8 કે
12.39 એલ 11.44 એલ+17 % ₹ 1-46.81 % 750 ₹ 73+20.9 % 34.2 K+0 % 9 કે
2.84 એલ 4.22 એલ-11.34 % ₹ 1-43.24 % 760 ₹ 79+0 % 36 K+0 % 0
33.3 કે 95.4 K-6.19 % ₹ 1-48.28 % 770 ₹ 86+0 % 1.8 K+0 % 0
1.15 એલ 4.67 એલ-5.98 % ₹ 1-50 % 780 ₹ 103+0 % 3.6 K+0 % 0
3.57 એલ 4.88 એલ-2.34 % ₹ 0-38.46 % 800 - - -

અંબુજા સીમેન્ટ્સ ઑપ્શન ચેન ઑપ્શન કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 10.9
  • હાઈ 19.75
11.85
  • પાછલું. બંધ કરો 21.1
  • 19.2 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 680
  • સરેરાશ કિંમત 13.68
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.09 કરોડ
  • OI% માં Chg 13.44
  • માર્કેટ લૉટ 900 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
10.734463276836 અંબુજેસમ
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91