બેટેઇન્ડિયા 25 જુલાઈ 2024 CE 1450

₹100.25
8.75 (9.56%)
16 જુલાઈ, 2024 સુધી | 12:00

બટેઇન્ડિયા 25 જુલાઈ 2024 CE 1450 પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

 • લો97
 • હાઈ100.25
 • પાછલું. બંધ કરો
 • 91.5
 • ખોલો
 • 97
 • સ્ટ્રાઇક પ્રાઇઝ
 • 1450
 • સરેરાશ કિંમત
 • 99.18
 • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ
 • 21375
 • OI% માં ફેરફાર
 • 9.56
 • માર્કેટ લૉટ
 • 375 શેર

બતાઇન્ડિયા ફ્યૂચર્સ

 • બટાઇન્ડિયા 25 જુલાઈ સમાપ્ત થાય છે
 • ₹ 1530.05 0.45 (0.03%)
 • બટાઇન્ડિયા સમાપ્ત થાય છે 29 ઑગસ્ટ
 • ₹ 1529.45 1.90 (0.12%)
 • બટાઇન્ડિયા 26 સપ્ટેમ્બરે સમાપ્ત થાય છે
 • ₹ 1541.3 4.45 (0.29%)

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

બેટેઇન્ડિયા 25 જુલાઈ 2024 CE 1450 નું પ્રીમિયમ ₹100.25 છે
બટેઇન્ડિયા 25 જુલાઈ 2024 CE 1450 નું ખુલ્લું વ્યાજ 21375 છે
બેટાઇન્ડિયા 25 જુલાઈ 2024 CE 1450 ની ખુલ્લી કિંમત ₹97 છે
બટેઇન્ડિયાનું લૉટ સાઇઝ 25 જુલાઈ 2024 CE 1450 375 શેર છે
બેટેઇન્ડિયાના અગાઉના બંધન 25 જુલાઈ 2024 CE 1450 ₹91.5 છે
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91