બેટેઇન્ડિયા 25 જુલાઈ 2024 CE 1500

₹52.7
4.55 (9.45%)
18 જુલાઈ, 2024 સુધી | 01:29

બટેઇન્ડિયા 25 જુલાઈ 2024 CE 1500 પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

 • લો42.35
 • હાઈ63
 • પાછલું. બંધ કરો
 • 48.15
 • ખોલો
 • 47.85
 • સ્ટ્રાઇક પ્રાઇઝ
 • 1500
 • સરેરાશ કિંમત
 • 54.64
 • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ
 • 231750
 • OI% માં ફેરફાર
 • 9.45
 • માર્કેટ લૉટ
 • 375 શેર

બતાઇન્ડિયા ફ્યૂચર્સ

 • બટાઇન્ડિયા 25 જુલાઈ સમાપ્ત થાય છે
 • ₹ 1541 8.65 (0.56%)
 • બટાઇન્ડિયા સમાપ્ત થાય છે 29 ઑગસ્ટ
 • ₹ 1540.25 8.55 (0.56%)
 • બટાઇન્ડિયા 26 સપ્ટેમ્બરે સમાપ્ત થાય છે
 • ₹ 1552.65 11.35 (0.74%)

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

બેટેઇન્ડિયા 25 જુલાઈ 2024 CE 1500 નું પ્રીમિયમ ₹52.7 છે
બટેઇન્ડિયા 25 જુલાઈ 2024 CE 1500 નું ખુલ્લું વ્યાજ 231750 છે
બેટાઇન્ડિયા 25 જુલાઈ 2024 CE 1500 ની ખુલ્લી કિંમત ₹47.85 છે
બટેઇન્ડિયાનું લૉટ સાઇઝ 25 જુલાઈ 2024 CE 1500 375 શેર છે
બેટેઇન્ડિયાના અગાઉના બંધન 25 જુલાઈ 2024 CE 1500 ₹48.15 છે
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91