એક્સાઇડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ઑપ્શન ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
5.4 કે 61.2 K+0 % ₹ 143-0.7 % 400 ₹ 0+0 % 59.4 K+0 % 3.6 કે
7.2 કે 3.6 K+0 % ₹ 130-16.06 % 410 - - -
- - - 430 ₹ 1+0 % 1.8 K+0 % 0
- - - 440 ₹ 0+0 % 1.8 K+0 % 0
0 5.4 K+0 % ₹ 98+0 % 450 ₹ 0+0 % 2.92 એલ-1.82 % 3.6 કે
10.8 કે 1.8 K+0 % ₹ 89+0 % 460 ₹ 0+0 % 61.2 K+0 % 18 કે
1.8 કે 19.8 K+0 % ₹ 72-7.93 % 470 ₹ 0+0 % 2.56 એલ-1.39 % 5.4 કે
1.8 કે 14.4 K+0 % ₹ 61-5.65 % 480 ₹ 0-75 % 1.91 એલ-6.19 % 21.6 કે
14.4 કે 34.2 K+0 % ₹ 55+0 % 490 ₹ 0-75 % 1.08 એલ-7.69 % 52.2 કે
7.2 કે 90 K-3.85 % ₹ 41-18.91 % 500 ₹ 0-78.57 % 7.99 એલ-29.19 % 9.99 એલ
1.8 કે 27 K+0 % ₹ 35+0 % 510 ₹ 0-73.33 % 1.76 એલ-8.41 % 1.71 એલ
90 કે 46.8 K+0 % ₹ 26-4.6 % 520 ₹ 0-73.68 % 5.08 એલ-5.37 % 5.26 એલ
52.2 કે 79.2 K-16.98 % ₹ 11-37.67 % 530 ₹ 1-35.29 % 3.92 એલ-15.5 % 6.34 એલ
સ્પૉટની કિંમત: 540
સ્પૉટની કિંમત: 540
16.81 એલ 1.55 એલ-16.5 % ₹ 4-60.19 % 540 ₹ 5+20.99 % 4.63 એલ-24.85 % 18.32 એલ
50.4 એલ 9.36 એલ-7.47 % ₹ 2-63.72 % 550 ₹ 12+31.11 % 7.4 એલ-27.77 % 10.31 એલ
32.09 એલ 13.03 એલ-16.2 % ₹ 1-73.42 % 560 ₹ 21+20.93 % 5.85 એલ-15.8 % 3.49 એલ
38.61 એલ 21.46 એલ-18.97 % ₹ 1-78.85 % 570 ₹ 31+23.09 % 5.47 એલ-10.85 % 3.51 એલ
29.52 એલ 16.22 એલ-31.85 % ₹ 0-81.25 % 580 ₹ 40+20.54 % 5.53 એલ-11.27 % 2.54 એલ
14.99 એલ 9.2 એલ-29.13 % ₹ 0-80 % 590 ₹ 50+16.82 % 75.6 K-19.23 % 25.2 કે
23.06 એલ 25.61 એલ-21.98 % ₹ 0-80 % 600 ₹ 58+7.29 % 2.09 એલ-15.94 % 64.8 કે
4.23 એલ 7.79 એલ-13.4 % ₹ 0-78.57 % 610 ₹ 70+19.43 % 66.6 K-5.13 % 12.6 કે
10.96 એલ 12.01 એલ-21.53 % ₹ 0-83.33 % 620 ₹ 77+13.07 % 86.4 K-5.88 % 1.8 કે
2.92 એલ 3.31 એલ-29.77 % ₹ 0-81.82 % 630 ₹ 81+0 % 12.6 K+0 % 32.4 કે
4.3 એલ 9.14 એલ-11.5 % ₹ 0-50 % 640 ₹ 87+0 % 3.6 K+0 % 0
3.19 એલ 5.33 એલ-23.51 % ₹ 0-60 % 650 ₹ 86+0 % 7.2 K+0 % 0
1.33 એલ 4.93 એલ-19.41 % ₹ 0-66.67 % 660 ₹ 87+0 % 3.6 K+0 % 0
32.4 કે 1.98 એલ-9.09 % ₹ 0-33.33 % 670 - - -
5.4 કે 8.33 એલ-2.94 % ₹ 0+0 % 680 - - -

એક્સાઇડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ વિકલ્પ ચેઇન વિકલ્પો કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 3.9
  • હાઈ 11.3
4.3
  • પાછલું. બંધ કરો 10.8
  • 8.8 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 540
  • સરેરાશ કિંમત 6.1
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.02 કરોડ
  • OI% -16.5માં Chg
  • માર્કેટ લૉટ 1800 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
5.4054054054054 એક્સાઇડઇન્ડ
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91