પેટ્રોનેટ એલએનજી વિકલ્પ ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 220 ₹ 0+0 % 0 0
- - - 250 ₹ 0-50 % 24 K+0 % 3 કે
- - - 260 ₹ 0+0 % 18 K+0 % 0
- - - 270 ₹ 0+0 % 75 K+0 % 9 કે
- - - 275 ₹ 4+0 % 0 0
0 9 K+0 % ₹ 54+0 % 280 ₹ 0+0 % 1.11 એલ-2.63 % 12 કે
- - - 285 ₹ 3+0 % 0 0
0 0 ₹ 60+0 % 290 ₹ 0-33.33 % 6.6 એલ-14.4 % 1.86 એલ
- - - 295 ₹ 1+0 % 63 K+0 % 0
21 કે 3.09 એલ-0.96 % ₹ 36+1.97 % 300 ₹ 0-25 % 7.71 એલ-1.53 % 1.92 એલ
0 21 K+0 % ₹ 21+0 % 305 ₹ 0+0 % 1.77 એલ-4.84 % 36 કે
- - - 308 ₹ 1+0 % 39 K+0 % 0
3 કે 1.59 એલ+0 % ₹ 27+7.07 % 310 ₹ 0+25 % 4.11 એલ-0.72 % 1.05 એલ
0 48 K+0 % ₹ 23+0 % 313 ₹ 1+0 % 33 K+0 % 3 કે
6 કે 48 K+0 % ₹ 16+0 % 315 ₹ 0+20 % 1.17 એલ+0 % 81 કે
0 27 K+0 % ₹ 22+0 % 318 - - -
66 કે 2.64 એલ-2.22 % ₹ 16+4.73 % 320 ₹ 0+14.29 % 6.24 એલ-4.59 % 3.54 એલ
0 36 K+0 % ₹ 19+0 % 323 - - -
24 કે 2.22 એલ+0 % ₹ 12+15.27 % 325 ₹ 1-7.69 % 3 એલ+11 % 3.96 એલ
18 કે 51 K+0 % ₹ 10-45.53 % 328 ₹ 1+0 % 1.14 એલ+81 % 2.52 એલ
3.45 એલ 7.89 એલ-1.87 % ₹ 8+49.55 % 330 ₹ 2-3.23 % 10.11 એલ+5 % 14.88 એલ
60 કે 72 K+0 % ₹ 4+3.75 % 333 - - -
સ્પૉટની કિંમત: 335
સ્પૉટની કિંમત: 335
17.61 એલ 7.26 એલ+7 % ₹ 3-1.64 % 335 ₹ 3-24.36 % 6.36 એલ+7 % 21.51 એલ
5.67 એલ 3.24 એલ+535 % ₹ 2+4.44 % 338 - - -
52.02 એલ 14.16 એલ-3.48 % ₹ 1-12.12 % 340 ₹ 6-16.67 % 15.09 એલ-9.21 % 10.11 એલ
78 કે 57 K-26.92 % ₹ 2+33.33 % 343 - - -
11.79 એલ 7.47 એલ-18.89 % ₹ 1-26.09 % 345 ₹ 9-23.85 % 6.69 એલ-2.19 % 93 કે
42 કે 81 K-12.9 % ₹ 1-10.53 % 348 - - -
24.51 એલ 18.69 એલ-13.23 % ₹ 1-44.44 % 350 ₹ 15-8.62 % 4.41 એલ-12.5 % 1.02 એલ
9.96 એલ 7.05 એલ-8.2 % ₹ 0-36.36 % 355 ₹ 19-9.65 % 1.86 એલ-6.06 % 42 કે
8.7 એલ 7.83 એલ-19.2 % ₹ 0-37.5 % 360 ₹ 23-14.34 % 1.05 એલ+21 % 36 કે
78 કે 3.39 એલ-8.87 % ₹ 0-40 % 365 ₹ 23+0 % 15 K+0 % 0
1.71 એલ 4.32 એલ-13.77 % ₹ 0-50 % 370 ₹ 34+2.7 % 33 K+0 % 3 કે
24 કે 84 K-20 % ₹ 0-50 % 375 - - -
69 કે 5.19 એલ-13.07 % ₹ 0-50 % 380 ₹ 30+0 % 6 K+0 % 0
- - - 385 ₹ 42+0 % 18 K+0 % 0
87 કે 2.61 એલ-20.91 % ₹ 0-50 % 390 - - -
9 કે 21 K-22.22 % ₹ 0-50 % 400 - - -

પેટ્રોનેટ એલએનજી વિકલ્પ ચેન વિકલ્પો કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 5.9
  • હાઈ 9.8
8.3
  • પાછલું. બંધ કરો 5.55
  • 6.65 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 330
  • સરેરાશ કિંમત 7.6
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.08 કરોડ
  • OI% -1.87માં Chg
  • માર્કેટ લૉટ 3000 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
61.538461538462 પેટ્રોનેટ
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91