ટીવીએસ મોટર કંપની ઑપ્શન ચેન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
0 25.2 K+0 % ₹ 552+0 % 1,800 ₹ 0+0 % 24.5 K+0 % 0
0 350+0 % ₹ 490+0 % 1,880 ₹ 0+0 % 350+0 % 0
1.05 કે 15.4 K+0 % ₹ 475+9.86 % 2,000 ₹ 0+12.5 % 44.8 K+2 % 3.85 કે
11.55 કે 29.75 K-27.97 % ₹ 360+2.56 % 2,100 ₹ 1-20.83 % 71.05 K-10.96 % 35.35 કે
- - - 2,120 ₹ 16+1200 % 4.2 K+0 % 350
- - - 2,140 ₹ 3+0 % 3.5 K+0 % 0
- - - 2,160 ₹ 3+0 % 22.75 K+0 % 0
- - - 2,180 ₹ 3+0 % 13.3 K+0 % 0
5.95 કે 7 K-44.44 % ₹ 280+9.8 % 2,200 ₹ 3-1.92 % 1.1 એલ-6.27 % 36.4 કે
0 1.4 K+0 % ₹ 196+0 % 2,220 ₹ 3-6.15 % 21 K-9.09 % 6.65 કે
700 3.5 K+0 % ₹ 229+26.89 % 2,240 ₹ 4-31.48 % 27.65 K+58 % 23.8 કે
350 2.1 K-14.29 % ₹ 210-9.52 % 2,260 ₹ 5-13.89 % 41.3 K+7 % 19.95 કે
0 2.1 K+0 % ₹ 178+0 % 2,280 ₹ 6-15.6 % 21.7 K-22.5 % 11.9 કે
4.2 કે 53.9 K-3.14 % ₹ 186+14.31 % 2,300 ₹ 8-13.98 % 1.91 એલ+2 % 1.04 એલ
0 11.9 K+0 % ₹ 151+0 % 2,320 ₹ 10-14.41 % 22.4 K+25 % 34.65 કે
700 22.05 K-1.56 % ₹ 153+20.4 % 2,340 ₹ 13-14.24 % 54.95 K+14 % 42 કે
2.8 કે 45.15 K-0.77 % ₹ 127+6.97 % 2,360 ₹ 17-12.92 % 64.05 K+1 % 36.4 કે
3.85 કે 46.2 K-1.49 % ₹ 110+6.44 % 2,380 ₹ 21-14.43 % 29.4 K-1.18 % 21.35 કે
85.05 કે 1.69 એલ-2.03 % ₹ 87-3.12 % 2,400 ₹ 26-15.11 % 1.79 એલ+1 % 1.86 એલ
21 કે 54.95 K-1.26 % ₹ 75-2.72 % 2,420 ₹ 33-13.91 % 33.6 K+28 % 53.55 કે
2.22 એલ 77.7 K-31.06 % ₹ 64-2.42 % 2,440 ₹ 41-12.59 % 53.9 K+23 % 1.19 એલ
સ્પૉટની કિંમત: 2,455
સ્પૉટની કિંમત: 2,455
3.62 એલ 1.07 એલ+3 % ₹ 55-1.8 % 2,460 ₹ 52-8.52 % 78.4 K+26 % 1 એલ
3.1 એલ 1.47 એલ-21.16 % ₹ 45-5.46 % 2,480 ₹ 62-10.27 % 28 K-12.09 % 16.45 કે
7.75 એલ 6.63 એલ-7.24 % ₹ 39-1.28 % 2,500 ₹ 75-6.39 % 68.95 K+9 % 37.8 કે
1.32 એલ 1.18 એલ+4 % ₹ 31-2.35 % 2,520 ₹ 83-18.86 % 5.6 K+33 % 8.75 કે
79.1 કે 1.37 એલ-2.98 % ₹ 25-3.47 % 2,540 ₹ 101-11.26 % 3.5 K+100 % 2.8 કે
66.5 કે 62.3 K-13.59 % ₹ 20-6.41 % 2,560 ₹ 111+2.73 % 1.75 K+150 % 1.4 કે
25.55 કે 47.6 K+15 % ₹ 16-7.78 % 2,580 ₹ 165+0 % 1.4 K+0 % 0
3.91 એલ 2.31 એલ-7.43 % ₹ 13-6.2 % 2,600 ₹ 138-9.33 % 44.1 K-8.03 % 11.55 કે
14.35 કે 36.05 K+6 % ₹ 10-9.5 % 2,620 - - -
18.2 કે 71.4 K+6 % ₹ 8-8.52 % 2,640 ₹ 218+0 % 350+0 % 0
15.4 કે 46.2 K+7 % ₹ 6-8.51 % 2,660 - - -
1.75 કે 60.9 K-0.57 % ₹ 5-4.55 % 2,680 - - -
34.3 કે 1.35 એલ-4.93 % ₹ 4-17.53 % 2,700 - - -
34.3 કે 57.05 K-2.4 % ₹ 3-14.29 % 2,720 - - -
10.15 કે 96.6 K-3.5 % ₹ 2-13.89 % 2,800 - - -

ટીવીએસ મોટર કંપની વિકલ્પ ચેઇન વિકલ્પો કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 0
  • હાઈ 0
490.00
  • પાછલું. બંધ કરો 490
  • ખોલો 0
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 1880
  • સરેરાશ કિંમત 0
  • વ્યાજ ખોલો 350
  • OI% માં Chg 0
  • માર્કેટ લૉટ 350 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
આઈએનએફ ટીવી સ્મોટર
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91