संवर्धना मदरसन इंटरनॅशनल ऑप्शन चेन

कॉल्सपुट
आवाजओपन इंटप्रीमियमस्टाईक किंमतप्रीमियमओपन इंटआवाज
- - - 116 ₹ 0+700 % 3.41 लिटर+4 % 1.49 एल
- - - 120 ₹ 0+500 % 1.49 लिटर+0 % 14.2 k
- - - 124 ₹ 0+0 % 71 K+0 % 0
- - - 128 ₹ 2+0 % 42.6 K+0 % 0
- - - 130 ₹ 0+0 % 1.14 लिटर+0 % 0
0 7.1 K+0 % ₹ 54+0 % 140 ₹ 0+0 % 2.91 लिटर+0 % 0
0 7.1 K+0 % ₹ 53+0 % 142 - - -
0 0 ₹ 6+0 % 145 - - -
0 7.1 K+0 % ₹ 19+0 % 148 - - -
0 2.13 लिटर+0 % ₹ 54+0 % 150 ₹ 0+0 % 14.34 लिटर+0 % 14.2 k
0 21.3 K+0 % ₹ 39+0 % 155 ₹ 0-50 % 2.34 लिटर+0 % 1.92 एल
0 21.3 K+0 % ₹ 22-0.46 % 156 - - -
0 0 ₹ 13+0 % 157 - - -
0 1.35 लिटर+0 % ₹ 41+0 % 160 ₹ 0-33.33 % 60.71 लिटर-1.38 % 5.68 एल
- - - 161 ₹ 1+0 % 14.2 K+0 % 0
0 21.3 K+0 % ₹ 30+0 % 162 ₹ 0+0 % 28.4 K+0 % 0
0 35.5 K+0 % ₹ 37+0 % 164 ₹ 0-90 % 42.6 K+0 % 71 k
0 78.1 K+0 % ₹ 30+0 % 165 ₹ 0+0 % 12.28 लिटर+1 % 3.41 एल
0 0 ₹ 18+0 % 166 ₹ 0+0 % 28.4 K+0 % 0
0 63.9 K+0 % ₹ 33+0 % 168 ₹ 0+0 % 42.6 K+0 % 0
0 7.1 K+0 % ₹ 15+0 % 169 - - -
0 6.04 लिटर+0 % ₹ 29+0 % 170 ₹ 0-25 % 36.99 लिटर-14.03 % 17.96 एल
- - - 173 ₹ 1+0 % 28.4 K+0 % 0
- - - 173 ₹ 0+0 % 21.3 K+0 % 0
0 49.7 K+0 % ₹ 32+0 % 174 ₹ 0-50 % 1.85 लिटर+0 % 1.14 एल
0 1.78 लिटर+0 % ₹ 27+0 % 175 ₹ 0+0 % 16.05 लिटर-6.22 % 1.92 एल
- - - 178 ₹ 1+0 % 7.1 K+0 % 0
0 7.1 K+0 % ₹ 19+0 % 178 - - -
0 7.1 K+0 % ₹ 11+0 % 179 ₹ 0-53.85 % 71 K+43 % 49.7 k
35.5 k 3.83 लिटर-1.82 % ₹ 24+23.68 % 180 ₹ 0-12.5 % 50.77 लिटर-4.79 % 12.07 एल
- - - 181 ₹ 1+0 % 1.99 लिटर+0 % 0
0 63.9 K+0 % ₹ 25+0 % 182 ₹ 0-50 % 1.56 लिटर+69 % 71 k
- - - 183 ₹ 1+0 % 14.2 K+0 % 0
0 21.3 K+0 % ₹ 17+0 % 183 ₹ 0+0 % 7.6 लिटर+0 % 85.2 k
0 28.4 K+0 % ₹ 18+0 % 184 ₹ 1-8.33 % 2.06 लिटर-14.71 % 63.9 k
42.6 k 2.63 लिटर-5.13 % ₹ 19+3.89 % 185 ₹ 1-7.14 % 26.84 लिटर-3.57 % 9.8 एल
0 28.4 K+0 % ₹ 19+0 % 186 ₹ 2+0 % 1.85 लिटर+0 % 0
0 49.7 K+0 % ₹ 16+0 % 187 ₹ 1+0 % 1.28 लिटर-10 % 1.14 एल
0 7.1 K+0 % ₹ 10+0 % 188 ₹ 1-11.11 % 63.9 K-30.77 % 85.2 k
0 1.92 लिटर+0 % ₹ 16+0.32 % 188 ₹ 1+5.56 % 3.83 लिटर-30.77 % 5.04 एल
0 49.7 K+0 % ₹ 18+0 % 189 ₹ 1-10 % 3.12 लिटर-4.35 % 42.6 k
1.42 एल 8.59 लिटर-6.2 % ₹ 14+1.1 % 190 ₹ 1+4.35 % 64.11 लिटर+2 % 19.45 एल
0 99.4 K+0 % ₹ 11+0 % 191 ₹ 1+12.5 % 2.13 लिटर+0 % 63.9 k
0 1.63 लिटर+0 % ₹ 11+0 % 192 ₹ 1-3.33 % 2.34 लिटर-26.67 % 1.63 एल
0 78.1 K+0 % ₹ 11+0 % 193 ₹ 2+9.68 % 92.3 K-38.1 % 99.4 k
14.2 k 2.63 लिटर+0 % ₹ 11-0.47 % 193 ₹ 2+2.94 % 2.7 लिटर-7.32 % 78.1 k
92.3 k 99.4 K-17.65 % ₹ 11+6.7 % 194 ₹ 2+2.56 % 4.76 लिटर-2.9 % 1.78 एल
5.25 एल 16.54 लिटर-2.1 % ₹ 9-6.74 % 195 ₹ 2+4.65 % 34.08 लिटर-2.83 % 16.26 एल
78.1 k 5.04 लिटर+0 % ₹ 9+0.57 % 196 ₹ 3-1.96 % 7.95 लिटर+30 % 8.8 एल
2.41 एल 2.98 लिटर-25 % ₹ 8-6.1 % 197 ₹ 3-13.79 % 2.84 लिटर-2.44 % 63.9 k
14.2 k 63.9 K-10 % ₹ 8-2.53 % 198 ₹ 3-6.56 % 1.99 लिटर+12 % 1.35 एल
2.98 एल 2.41 लिटर-17.07 % ₹ 7-5.26 % 198 ₹ 3+3.08 % 2.56 लिटर-10 % 3.69 एल
1.21 एल 2.41 लिटर-20.93 % ₹ 7-10.34 % 199 ₹ 4+4.05 % 1.7 लिटर-4 % 2.7 एल
71.5 एल 66.1 लिटर+19 % ₹ 6-9.85 % 200 ₹ 4+3.61 % 36.21 लिटर+11 % 34.93 एल
5.82 एल 3.41 लिटर-15.79 % ₹ 6-8.26 % 201 - - -
स्पॉट किंमत: 201
14.7 एल 11.72 लिटर-0.6 % ₹ 5-6.31 % 202 - - -
19.88 एल 4.12 लिटर+0 % ₹ 5-10.28 % 203 ₹ 6+2.75 % 2.49 लिटर+9 % 5.04 एल
26.55 एल 7.88 लिटर+4 % ₹ 5-12.62 % 203 ₹ 6-1.75 % 4.47 लिटर-1.56 % 3.05 एल
5.4 एल 7.88 लिटर+11 % ₹ 4-12.5 % 204 - - -
74.55 एल 61.7 लिटर+6 % ₹ 4-12.64 % 205 ₹ 7+3.65 % 17.25 लिटर-5.08 % 7.17 एल
1.99 एल 6.46 लिटर+2 % ₹ 3-12.66 % 206 - - -
1.78 एल 8.17 लिटर-2.54 % ₹ 3-12.5 % 207 ₹ 8-11.24 % 3.76 लिटर-1.85 % 1.63 एल
1.56 एल 4.54 लिटर+0 % ₹ 3-11.59 % 208 ₹ 9-3.95 % 85.2 K-7.69 % 7.1 k
4.83 एल 10.01 लिटर+0 % ₹ 3-6.9 % 208 - - -
68.66 एल 65.32 लिटर-0.43 % ₹ 2-18.18 % 210 ₹ 10-0.49 % 8.73 लिटर+3 % 1.28 एल
2.56 एल 3.83 लिटर+13 % ₹ 2-16.67 % 213 ₹ 11-17.34 % 35.5 K+67 % 21.3 k
37.35 एल 40.61 लिटर+22 % ₹ 1-21.88 % 215 ₹ 13-5.69 % 56.8 K+33 % 28.4 k
1.35 एल 3.12 लिटर+5 % ₹ 1-16 % 218 ₹ 16+0 % 21.3 K+0 % 0
47.57 एल 68.73 लिटर+1 % ₹ 1-20 % 220 ₹ 18-24.19 % 78.1 K+0 % 28.4 k
1.99 एल 2.91 लिटर+11 % ₹ 1-14.29 % 223 - - -
19.53 एल 53.39 लिटर-3.22 % ₹ 1-16.67 % 225 - - -
49.7 k 1.35 लिटर-9.52 % ₹ 0-20 % 228 - - -
3.2 एल 14.13 लिटर+4 % ₹ 0-25 % 230 ₹ 25+0 % 21.3 K+0 % 0
7.1 k 2.84 लिटर+3 % ₹ 0+0 % 233 - - -
15.12 एल 35.5 लिटर+3 % ₹ 0-28.57 % 235 - - -

संवर्धना मदरसन इंटरनॅशनल ऑप्शन चेन ऑप्शन्स कंपनी परफॉर्मन्स

डे रेंज

  • कमी 5.65
  • उच्च 7.5
5.95
  • मागील. बंद करा 6.6
  • उघडा 6.85
  • स्ट्राईक किंमत 200
  • सरासरी किंमत 6.67
  • ओपन इंटरेस्ट 0.66 कोटी
  • OI% मध्ये Chg 18.75
  • मार्केट लॉट 7100 शेअर्स

कृपया लॉग-इन करा

पुढे सुरू ठेवण्याद्वारे, तुम्हाला मान्य आहे अटी व शर्ती*
16.216216216216 माता
मोफत डीमॅट अकाउंट उघडा

5paisa कम्युनिटीचा भाग बना - भारताचा पहिला सूचीबद्ध सवलत ब्रोकर.

+91