ચોલમન્દલમ ઇન્વેસ્ટ્મેન્ટ એન્ડ ફાઈનેન્સ કમ્પની ઓપ્શન ચેન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
0 15 K+0 % ₹ 395+0.23 % 1,040 - - -
0 3.13 K+0 % ₹ 333+0 % 1,100 ₹ 0+0 % 625+0 % 0
- - - 1,120 ₹ 2+0 % 3.75 K+0 % 0
625 12.5 K-4.76 % ₹ 220+17.6 % 1,200 ₹ 1+76.92 % 59.38 K+0 % 3.13 કે
- - - 1,240 ₹ 2+0 % 18.13 K+0 % 0
- - - 1,260 ₹ 2-36.17 % 62.5 K-3.85 % 7.5 કે
0 1.25 K+0 % ₹ 118+0 % 1,280 ₹ 3-28.77 % 43.13 K-1.43 % 23.75 કે
2.5 કે 12.5 K-9.09 % ₹ 120-1.85 % 1,300 ₹ 4-24.04 % 3.03 એલ-3.77 % 1.94 એલ
0 3.13 K+0 % ₹ 97+0 % 1,320 ₹ 6-22.88 % 1.19 એલ-2.06 % 2.02 એલ
0 1.25 K+0 % ₹ 83+0 % 1,340 ₹ 9-16.13 % 1.19 એલ+17 % 1.34 એલ
9.38 કે 18.13 K+0 % ₹ 69-6.09 % 1,360 ₹ 14-9.68 % 1.95 એલ+8 % 2.76 એલ
50.63 કે 34.38 K-14.06 % ₹ 54-10.15 % 1,380 ₹ 20-5.35 % 1.17 એલ-4.59 % 1.36 એલ
4.06 એલ 1.58 એલ+2 % ₹ 40-15.79 % 1,400 ₹ 30+1.19 % 1.58 એલ-6.99 % 2.83 એલ
સ્પૉટની કિંમત: 1,408
6.38 એલ 2.63 એલ-0.47 % ₹ 30-20.69 % 1,420 ₹ 39+1.28 % 62.5 K-6.54 % 92.5 કે
9.96 એલ 4.49 એલ+5 % ₹ 24-17.53 % 1,440 ₹ 50+0.91 % 53.75 K-5.49 % 29.38 કે
6.06 એલ 2.54 એલ-23.25 % ₹ 18-20.23 % 1,460 ₹ 65+3.07 % 23.75 K+9 % 7.5 કે
3.91 એલ 2.38 એલ-7.07 % ₹ 13-22.49 % 1,480 ₹ 93+0 % 13.75 K+0 % 0
7.48 એલ 4.37 એલ+5 % ₹ 10-23.08 % 1,500 ₹ 94-2.08 % 18.13 K+0 % 625
2.04 એલ 1.85 એલ-1.33 % ₹ 7-29.08 % 1,520 ₹ 111-0.31 % 5.63 K+0 % 0
1.56 એલ 1.51 એલ-9.74 % ₹ 5-27.52 % 1,540 ₹ 126+0 % 625+0 % 0
4.13 એલ 1.55 એલ-26.84 % ₹ 4-29.84 % 1,560 - - -
1.33 એલ 86.25 K-16.36 % ₹ 3-32.29 % 1,580 ₹ 155+0 % 3.13 K+0 % 0
1.52 એલ 3.4 એલ-2.33 % ₹ 2-30.99 % 1,600 ₹ 167+0 % 625+0 % 0
8.13 કે 40 K-9.86 % ₹ 2-5.77 % 1,620 - - -
41.25 કે 1.31 એલ-3.69 % ₹ 1-36.59 % 1,640 - - -

ચોલામંડલમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને ફાઇનાન્સ કંપની વિકલ્પ ચેન વિકલ્પો કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 0
  • હાઈ 0
395.45
  • પાછલું. બંધ કરો 394.55
  • ખોલો 0
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 1040
  • સરેરાશ કિંમત 0
  • વ્યાજ ખોલો 15000
  • OI% માં Chg 0
  • માર્કેટ લૉટ 625 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
આઈએનએફ ચોલાફિન
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91