ગ્લેનમાર્ક ફાર્માસ્યુટિકલ્સ ઑપ્શન ચેન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
0 1.45 K+0 % ₹ 222+0 % 900 ₹ 0+0 % 31.18 K+0 % 725
- - - 920 ₹ 10+0 % 15.23 K+0 % 0
- - - 940 ₹ 4+0 % 1.45 K+0 % 0
0 2.18 K+0 % ₹ 126+0 % 960 ₹ 9+1.18 % 56.55 K+0 % 0
0 20.3 K+0 % ₹ 197+0 % 1,000 ₹ 1-48.57 % 1.2 એલ-25.68 % 63.8 કે
0 2.18 K+0 % ₹ 189+0 % 1,020 ₹ 10+0 % 5.8 K+0 % 0
0 19.58 K+0 % ₹ 172+0 % 1,040 ₹ 2+10.81 % 46.4 K-16.88 % 41.33 કે
0 5.8 K+0 % ₹ 161+0 % 1,060 ₹ 3+10.42 % 52.93 K-21.51 % 31.18 કે
0 10.15 K+0 % ₹ 137+0 % 1,080 ₹ 3-12.07 % 47.13 K-5.8 % 76.13 કે
2.9 કે 44.23 K-3.17 % ₹ 138+7.25 % 1,100 ₹ 3-18.29 % 1.47 એલ+22 % 1.2 એલ
6.53 કે 30.45 K-4.55 % ₹ 119+6.71 % 1,120 ₹ 4-26.09 % 70.33 K-18.49 % 39.88 કે
725 37.7 K-1.89 % ₹ 105+11.29 % 1,140 ₹ 5-30.57 % 91.35 K-16.56 % 2.48 એલ
10.15 કે 52.93 K+3 % ₹ 86+12.27 % 1,160 ₹ 7-37.73 % 1.31 એલ-17.43 % 1.81 એલ
5.8 કે 43.5 K-3.23 % ₹ 68+11.81 % 1,180 ₹ 10-35.74 % 77.58 K-0.93 % 1.52 એલ
3.68 એલ 2.68 એલ-10.84 % ₹ 51+6.74 % 1,200 ₹ 15-33.63 % 1.83 એલ+2 % 2.56 એલ
5.74 એલ 1.65 એલ-47.83 % ₹ 37+0.14 % 1,220 ₹ 22-29.97 % 1.04 એલ+52 % 1.59 એલ
સ્પૉટની કિંમત: 1,237
સ્પૉટની કિંમત: 1,237
5.75 એલ 2.33 એલ-5.03 % ₹ 28+0.54 % 1,240 ₹ 30-29.44 % 23.93 K+154 % 44.23 કે
4.77 એલ 2.03 એલ-26.12 % ₹ 20-3.86 % 1,260 ₹ 45-18.6 % 5.8 K+300 % 10.15 કે
96.43 કે 56.55 K+13 % ₹ 15-4.58 % 1,280 ₹ 62-11.34 % 3.63 K+0 % 1.45 કે
6.38 એલ 2.8 એલ-11.67 % ₹ 10-14.22 % 1,300 ₹ 115+0 % 1.45 K+0 % 0
62.35 કે 61.63 K+4 % ₹ 7-14.37 % 1,320 ₹ 132-0.04 % 1.45 K+0 % 0
2.73 એલ 2.1 એલ-8.25 % ₹ 5-21.37 % 1,340 ₹ 144+0 % 1.45 K+0 % 0
69.6 કે 15.95 K+0 % ₹ 4+0 % 1,360 - - -

ગ્લેનમાર્ક ફાર્માસ્યુટિકલ્સ વિકલ્પ ચેન વિકલ્પો કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 0
  • હાઈ 0
196.55
  • પાછલું. બંધ કરો 196.55
  • ખોલો 0
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 1000
  • સરેરાશ કિંમત 0
  • વ્યાજ ખોલો 20300
  • OI% માં Chg 0
  • માર્કેટ લૉટ 725 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
આઈએનએફ ગ્લેનમાર્ક
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91