ગોદરેજ ગ્રાહક પ્રોડક્ટ્સ ઑપ્શન ચેન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 1,100 ₹ 4+0 % 500+0 % 0
- - - 1,140 ₹ 4+0 % 500+0 % 0
0 2 K+0 % ₹ 175+0 % 1,150 ₹ 3+0 % 4.5 K+0 % 0
- - - 1,160 ₹ 2+0 % 41.5 K+0 % 0
0 3.5 K+0 % ₹ 174+0 % 1,170 ₹ 1-90.85 % 25.5 K+0 % 500
- - - 1,180 ₹ 2+0 % 5 K+0 % 0
- - - 1,190 ₹ 8+0 % 1 K+0 % 0
0 1 K+0 % ₹ 149+0 % 1,200 ₹ 1-5.26 % 1.16 એલ+4 % 7 કે
- - - 1,210 ₹ 8+0 % 1.5 K+0 % 0
0 3.5 K+0 % ₹ 78+0 % 1,220 ₹ 2+0 % 20.5 K+0 % 0
0 2 K+0 % ₹ 73-0.07 % 1,230 - - -
0 3 K+0 % ₹ 66+0 % 1,240 ₹ 4+1.28 % 6.5 K+0 % 0
0 7.5 K+0 % ₹ 162+0 % 1,250 ₹ 2-20 % 41.5 K+0 % 500
0 8 K+0 % ₹ 198+0 % 1,260 ₹ 2-21.05 % 57.5 K-0.86 % 12.5 કે
0 2.5 K+0 % ₹ 166+0 % 1,270 ₹ 21+0 % 7 K+0 % 0
0 6 K+0 % ₹ 160+0 % 1,280 ₹ 2-34.92 % 32.5 K+3 % 6 કે
0 1.5 K+0 % ₹ 137+0 % 1,290 ₹ 5+0 % 13.5 K+0 % 0
2.5 કે 98 K+0 % ₹ 111+9.01 % 1,300 ₹ 3-33.75 % 1.5 એલ+2 % 49 કે
0 12 K+0 % ₹ 132+0 % 1,310 ₹ 5-9.52 % 14 K-22.22 % 7.5 કે
0 31.5 K+0 % ₹ 116+0 % 1,320 ₹ 4-33.33 % 25 K+2 % 28 કે
0 5.5 K+0 % ₹ 96+0 % 1,330 ₹ 5-15.7 % 3.5 K-36.36 % 7.5 કે
6 કે 20.5 K+11 % ₹ 67-8.99 % 1,340 ₹ 6-35.29 % 52 K-18.75 % 65.5 કે
2 કે 45.5 K-1.09 % ₹ 67+3.07 % 1,350 ₹ 8-32.89 % 93.5 K-11.79 % 92 કે
1.5 કે 55 K+0 % ₹ 51+2.51 % 1,360 ₹ 9-32.97 % 76 K+38 % 2.61 એલ
4.5 કે 19.5 K+0 % ₹ 49+15.29 % 1,370 ₹ 12-30.81 % 21.5 K+2 % 30.5 કે
18.5 કે 16 K-3.03 % ₹ 43+9.02 % 1,380 ₹ 15-27.85 % 28.5 K+2 % 65.5 કે
32.5 કે 7.5 K-6.25 % ₹ 35+11.54 % 1,390 ₹ 18-26.23 % 21.5 K+39 % 42.5 કે
5.43 એલ 1.46 એલ-4.26 % ₹ 29+10.5 % 1,400 ₹ 22-25.93 % 1.6 એલ+4 % 1 એલ
સ્પૉટની કિંમત: 1,404
50 કે 18 K-2.7 % ₹ 24+10.37 % 1,410 ₹ 26-25.07 % 6.5 K+18 % 15.5 કે
2 એલ 73 K-14.62 % ₹ 20+11.42 % 1,420 ₹ 32-17.37 % 30.5 K+3 % 3 કે
27 કે 27.5 K-17.91 % ₹ 17+13.7 % 1,430 ₹ 50+7.36 % 6 K+0 % 1 કે
1.02 એલ 79 K-2.47 % ₹ 14+13.92 % 1,440 ₹ 46-17.04 % 18 K+0 % 3 કે
4.43 એલ 2.92 એલ+1 % ₹ 11+15.1 % 1,450 ₹ 51-21.62 % 17.5 K-5.41 % 9 કે
1.25 એલ 1.61 એલ+2 % ₹ 9+15.72 % 1,460 ₹ 69-10.63 % 7 K+0 % 1.5 કે
1.41 એલ 2.24 એલ-6.08 % ₹ 7+5.3 % 1,470 ₹ 86+0 % 1.5 K+0 % 0
72 કે 77.5 K+17 % ₹ 6+10.68 % 1,480 ₹ 85-6.65 % 15 K+0 % 1.5 કે
31 કે 35 K+17 % ₹ 5+11.9 % 1,490 - - -
2.99 એલ 5.33 એલ-0.93 % ₹ 3+0 % 1,500 ₹ 93-1.95 % 17 K+3 % 4.5 કે
2.5 કે 3.5 K-22.22 % ₹ 2-65.41 % 1,510 - - -
18 કે 51 K+12 % ₹ 2-10.64 % 1,520 ₹ 95+0 % 1 K+0 % 0
0 1 K+0 % ₹ 6+0 % 1,530 - - -
20 કે 20 K-16.67 % ₹ 1-27.78 % 1,540 - - -
19 કે 39.5 K+3 % ₹ 1-35.48 % 1,550 - - -
3 કે 6 K+0 % ₹ 1+0 % 1,560 - - -
0 13.5 K+0 % ₹ 5+0 % 1,570 - - -
0 1 K+0 % ₹ 2+0 % 1,580 - - -
6 કે 9 K+0 % ₹ 0-73.53 % 1,590 - - -
10.5 કે 1.09 એલ-3.11 % ₹ 1-21.74 % 1,600 - - -
4 કે 29.5 K-4.84 % ₹ 1+150 % 1,620 - - -

ગોદરેજ ગ્રાહક પ્રોડક્ટ્સ ઑપ્શન ચેન ઑપ્શન કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 19.25
  • હાઈ 32.45
28.95
  • પાછલું. બંધ કરો 26.2
  • 23.55 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 1400
  • સરેરાશ કિંમત 26.44
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.01 કરોડ
  • OI% -4.26માં Chg
  • માર્કેટ લૉટ 500 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
73.484848484848 ગોદરેજસીપી
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91